(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Zdeněk Soukup. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, obrátím se na pana senátora vaším prostřednictvím. Pane senátore, tady bylo skutečně řečeno, že se nejedná, jak říkal pan Chovanec, o slušné cizince, ale jedná se v podstatě o ty, kteří u nás porušují zákony. To za prvé.

Za druhé. Vy tady argumentujete, že porušujeme nějaké zásady, nějaká pravidla, nějaké dohody a podobně. Kdo to byl, kdo porušil jako první dublinské protokoly, Amsterodamskou smlouvu a podobně? Od té doby, co začala migrace, migrační vlna, byly porušeny veškeré zásady, veškeré dohody, které tady existovaly. Neradno se dnes v naší bezpečnostní situaci klaněti daným pravidlům, která některá možná vznikla před 75 lety po druhé světové válce. Neradno se jim klaněti. Je třeba zajistit bezpečnost. A možná bychom si měli klást otázku, zdali tato pravidla, tyto zásady, tyto zákony, Ústavu a mezinárodní dohody nějakým způsobem nezměnit.

Já jsem tady před časem pořádal konferenci, na kterou jsem pozval řadu ústavních právníků. A ti právě tyto věci, o kterých tady mluvím, velice silně naznačili.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Pan senátor se hlásí ještě do rozpravy. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Václav Láska: Děkuji. Budu reagovat jen na jedinou věc. Ona upřímně zhruba polovička diskuse, kterou jsem slyšel, se netýkala tohoto zákona. Ale na jednu věc reagovat chci. Máte pocit, že jsem vás poučoval? Říkal jsem vám, že máte dělat něco jinak? Já jsem přišel obhájit náš vlastní názor, názor Senátu, názor svůj. Řekl jsem, co si myslím. To, že s tím nesouhlasíte vy, neznamená, že se budu bát říct vám to do očí. Mám jiný názor a je mé právo vám to sdělit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jestliže se nikdo další nehlásí do rozpravy, není tomu tak, rozpravu končím. Pardon, paní poslankyně. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Myslím, že by si možná pan senátor Láska mohl přečíst záznam ze svého vystoupení, kdy tady skutečně velmi nevybíravým způsobem napadal Poslaneckou sněmovnu, že jsme tady porušovali legislativní proces. To není pravda. Řekl to tady už pan kolega Klučka i pan ministr vnitra Chovanec, že se postupovalo v tomto případě naprosto v souladu s jednacím řádem.

Takže vás chci tímto, pane senátore, vyzvat, abyste se nám omluvil.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Doufám, že nejen v tomto případě se postupovalo v souladu s jednacím řádem. S faktickou poznámkou pan poslanec Štěpán Stupčuk.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Vážené kolegyně, kolegové, dobrý den. Prostřednictvím vás, pane místopředsedo, se obrátím na pana senátora. Pane senátore, vy tady při vší úctě nejste proto, abyste tady před námi obhajoval svůj názor. To jste měl dělat v Senátu. Vy tady máte obhajovat toliko názor Senátu. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se znovu, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Pan senátor. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Václav Láska: Omlouvám se, ale bylo by neslušné a zbabělé, kdybych nereagoval na výzvu, která mi byla adresována. Řekl jsem tu svůj názor. Za tím názorem si stojím. V projednávání tohoto zákona podle mého názoru byl obejit legislativní proces, jak je předvídán v zákoně o Ústavě. Je to můj názor. Opravdu bych se měl omlouvat za to, že mám nějaký názor? Omlouvám se za to, že se vám neomluvím. Já si za svým názorem stojím, promiňte.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan předseda Stanjura. Po něm pan poslanec Benda. Obě dvě faktické poznámky.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Není to úplně jednoduché. Pan senátor sám sebe pasoval do role hrdiny, protože hrdinně řekl Sněmovně, co si myslí. My všichni ostatní, kteří jdeme k mikrofonu, říkáme a mlčíme o tom, co si myslíme, pravděpodobně nejsme tak hrdinní jako vy, pane senátore. Já vám váš názor neberu. Ale je naprosto chybný, není ničím podložený, žádným faktem. Já mám názor, že je 16.15. Podívejte se na hodinky. A hrdinně to řeknu na mikrofon a stojím si za svým a neomluvím se vám, protože je 16.15 - a všichni můžete tvrdit, že je 16.25, protože jste obešli hodiny a nějak jste s nimi pohnuli. Já mám názor, že je 16.15. (Je 16.25.)

Zkuste říct, v čem konkrétně byl obejit legislativní proces. My nemáme právo navrhovat pozměňovací návrhy? Máme, nebo nemáme? Jednoduchá otázka, prosil bych o odpověď. Máme právo hlasovat o pozměňovacích návrzích? Ano, nebo ne? Jednoduchá otázka, prosím o jednoduchou odpověď. A to je celé. A když dvakrát odpovíte ano, ano, tak sám sebe usvědčíte z toho, že váš názor je naprosto chybný, nemusíte se omlouvat. Ale když už máme to edukativní okénko, tak jsme vás trochu poučili o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. (Potlesk z řad poslanců ANO a pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Benda a jeho faktická poznámka. Pan poslanec ruší faktickou poznámku. Kdo další se hlásí do rozpravy? Pan senátor. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Václav Láska: Já už bych to fakt neprotahoval, ale když mě vyzýváte, byla by neslušnost nereagovat. Odpověď na vaši otázku jsem zodpověděl v písemné zprávě, kterou jsem tady předložil zpravodaji. A dokonce jsem ji zodpověděl i ve svém úvodním slovu. Řekl jsem výslovně: nikdo, ani já, nezpochybňuje právo Sněmovny hlasovat a předkládat pozměňovací návrhy. To jsem řekl. Takže odpověď na vaši otázku je dvakrát ano. Máte právo navrhovat, máte projednávat. Ale já vytýkám to, že návrh byl zpracován a z mého pohledu iniciován Ministerstvem vnitra. Díky tomu do zákona prošlo to, co nebylo vypořádáno na Legislativní radě vlády, co nebylo vypořádáno v připomínkovém řízení, a díky tomu Ministerstvo spravedlnosti jako garant zákonnosti označuje některé pasáže tohoto zákona jako nezákonné a rozporné s našimi mezinárodními závazky. To je má odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan poslanec Štěpán Stupčuk. Poté pan ministr. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Já to ještě jednou zopakuji, vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu senátorovi. (Zvýšeným hlasem.) Vy tady nejste proto, abyste tady vyjadřoval své subjektivní názory! To si dělejte na Senátu v souladu s jeho jednacím řádem. Až budete poslanec, pak to bude zcela legitimní a vyslovujte tady své subjektivní názory. Já vás vyzývám, abyste postupoval v souladu s jednacími řády a prezentoval tady toliko věcné stanovisko k tomuto návrhu zákona, jak odpovídá projevu vůle učiněné v Senátu! To je všechno! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan ministr, po něm pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Benešík, po něm pan poslanec Zlatuška.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Já bych si tedy, prostřednictvím pana předsedajícího, úplně vyjasnil, jak to pan senátor myslí. Pane senátore prostřednictvím pana předsedajícího, vy si opravdu myslíte, že zlé Ministerstvo vnitra přesvědčilo ne úplně svéprávného kolegu Klučku, kterého si vážím, abychom společně opili rohlíkem dalších 144 nesvéprávných poslanců Parlamentu? Já si to nemyslím. Tady sedí samí svéprávní lidé s vlastním názorem, všichni věděli, o čem hlasují. A všichni ti, kteří o tom hlasovali, si za tím stojí. A přesně věděli, o čem hlasují. Nic jsme neobešli, nikoho jsme nepřemlouvali, pouze a jenom jsme pomohli panu poslanci Klučkovi technicky s jeho návrhy. A tak to děláme vždycky, když nás o to někdo požádá, a dělat to budeme i do budoucna, ať se to Senátu líbí, či ne. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Marek Benda. Po něm pan poslanec Benešík, po něm pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP