(16.30 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Pane místopředsedo, vážení páni ministři, pane senátore, já jsem tedy byl mimořádně překvapen, a vlastně proto jsem se přihlásil k reakci, jestliže zaznělo, že Ministerstvo spravedlnosti o tomto návrhu něco říká. Mrzí mě, že tady není pan ministr spravedlnosti, dokonce mám chuť navrhnout přerušení tohoto bodu, dokud tady nebude. No ne, nebo za vládu mluví ministr vnitra, pak předpokládám, že je-li předkladatelem, říká za vládu: my si myslíme, že to je v pořádku. Ale není možné říkat: Ministerstvo spravedlnosti říká...

Mně vadí ta debata zoufale v tom, že vůbec není o meritu věci, že ani jednu vteřinu se tady neříká, co je tam tedy neústavního, co je tam špatně, ale pořád se bude poukazovat: legislativní proces a ten tomu připravil a ten tomu nepřipravil a Legislativní rada vlády projednala nebo neprojednala... Pojďme se bavit o tom, co tam je potenciálně správně nebo špatně. Ale myslím, že není možné, aby tady senátor stál a říkal: Ministerstvo spravedlnosti si něco myslí. A pokud tak říká, tak já chci, aby u toho byl ministr spravedlnosti a ten aby vystoupil a řekl nám: Ministerstvo spravedlnosti si něco myslí nebo si ministerstvo něco nemyslí.

Takže na závěr debaty navrhnu přerušit do přítomnosti ministra spravedlnosti, protože pokládám za nezbytné, aby tady názory Ministerstva spravedlnosti nebyly prezentovány prostřednictvím senátorů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedurální návrh, o kterém... na závěr rozpravy, děkuji. Tak nyní pan poslanec Benešík s faktickou, po něm pan poslanec Zlatuška, po něm pan ministr vnitra.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já jsem v podstatě - nebo chci vystoupit se stejnou myšlenkou, protože zaznělo, že ta pasáž, která se dostala do tohoto zákona pozměňovacím návrhem, je v očích Ministerstva spravedlnosti minimálně problematická. Takže já také bych rád znal před svým konečným rozhodnutím názor Ministerstva spravedlnosti. A toho asi docílíme leda tak, že přijde pan ministr a řekne nám tyto své výhrady.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. O tom bude hlasováno na návrh pana poslance Bendy. Pan poslanec Zlatuška a jeho faktická poznámka.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Já bych si dovolil jako pamětník oponovat panu kolegovi Stupčukovi v tom, že by senátoři neměli právo zde prezentovat své vlastní názory. Tady tuhle představu, že má být senátor, který sem přijde do Poslanecké sněmovny obhajovat senátní verzi a přidá k tomu svůj vlastní názor, tuto představu se kdysi v době, kdy jsem byl v Senátu, vůči mně pokusil použít tehdejší pan senátor Julínek. Udělal na to speciální bod programu při zasedání Senátu, ve kterém se snažila ODS, která měla tehdy velice silné zastoupení v Senátu, vytvořit něco jako černou listinu senátorů, kterým by bylo zakázáno příště chodit do Poslanecké sněmovny a Sněmovně o tom referovat. Nakonec uznali, že tady toto bylo hodně přes čáru, přestože tam všichni trpělivě seděli až do pozdních večerních hodin a přišli o nějaké snad hokejové utkání díky tomu. A přešlo se pouze k tomu, že senátoři, kteří jsou vysláni do Poslanecké sněmovny, musí souhlasit s tím, že souhlasí, že budou prezentovat ten názor, který sem nesou. Ale součástí tehdy toho projednávání v Senátu bylo jasně to, že senátoři mají právo zde projevovat své vlastní názory.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan ministr. Prosím pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Já bych si ještě jednou dovolil ocitovat část mé předkládací zprávy. K namítané neslučitelnosti některých návrhů pana poslance Klučky s ústavním pořádkem, mezinárodními závazky České republiky a právem Evropské unie mohu uvést, že Ministerstvo vnitra se případnou neslučitelností těchto návrhů velmi podrobně zabývalo a dospělo k závěru, že návrhy pana poslance Klučky jsou s ústavním pořádkem České republiky i s mezinárodními závazky České republiky a taktéž s právem Evropské unie slučitelné.

Já předpokládám, že kdyby to pan ministr Pelikán cítil jako velkou potřebu, jako velký problém, tak tady teď sedí. To, že ten bod se projednává jako první bod dnešního jednání, tak by tady seděl a hájil ten názor. Já tu informaci nemám, naši experti říkají toto.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Tak a to bylo zatím poslední do rozpravy. Jestliže se nikdo další nehlásí, dívám se doleva, doprava... Definitivně končím rozpravu - před ukončením rozpravy, pardon. Takže ještě nekončím rozpravu, nejprve přivolám naše kolegy z předsálí. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy přerušit tento bod do přítomnosti pana ministra spravedlnosti. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o návrhu přerušit tento bod do přítomnosti ministra spravedlnosti. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 32, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro 51, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

To bylo hlasování o návrhu, teď tedy - a nebudu ještě končit rozpravu - teď ještě se hlásí pan kolega Stanjura. Prosím pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já vím, že váš kolega na začátku schůze četl omluvenky, mohl byste nám připomenout, kde je pan ministr Pelikán? Mě by to docela zajímalo, proč tady není.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já to s dovolením najdu. Pan ministr Pelikán je omluven z pracovních důvodů. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: No a já myslím, že máme odpověď na naši otázku. Kdyby Ministerstvo spravedlnosti s tím nesouhlasilo, vidělo v tom nezákonnost a nevím, co všechno říkal pan senátor, jistě by pan ministr z toho ministerstva - ono to není tak daleko - přiletěl, přijel, tady by vášnivě hájil názor svého ministerstva a vášnivě by nás upozorňoval na to, že se chystáme udělat nějaký chybný krok. Jelikož tu není, možná nás poslouchá na tom ministerstvu, já ho zdravím. Myslím si, že to není tak jednoduché, pane ministře, nemám tam nic, tak zůstanu na baráku, nikam nejedu. Vidíte, dneska jste se mohl do té debaty zapojit a zase jste to promeškal.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak pan senátor ještě. Nemáte závěrečné slovo, pouze navrhovatelé nebo zpravodaj. Prosím, pane senátore, máte zatím řádné přihlášené slovo.

 

Senátor Václav Láska: Děkuji. Myslím, že diskuse na téma, jestli senátor může říct na půdě Sněmovny při obhajobě závěrů Senátu svůj názor, nebo ne, je zajímavá, já se na to podívám, trošku jste mě tady dostávali do kleští, když hned po sobě šla dvě vystoupení. Jedno mi vytklo výslovně, že tu říkám svůj soukromý názor, a následně pan ministr mě vyzval k tomu, abych řekl svůj soukromý názor na práci Sněmovny. To jde proti sobě a já můžu vyhovět jenom jednomu požadavku. Oběma ne.

To podstatné, když jsem tu operoval názorem Ministerstva spravedlnosti, tak prosím, já jsem Ministerstvo spravedlnosti oficiálně oslovil, aby mi řeklo svůj názor na tento zákon. A dostal jsem odpověď ze dne 25. května 2017 podepsanou Mgr. Petrem Jägerem, náměstkem pro řízení sekce mezinárodně- a ústavněprávní Ministerstva spravedlnosti, kde je vyjmenováno několik bodů a odůvodněno, v rozporu s jakými předpisy a s jakými mezinárodními úmluvami jsou. Opět opakuji, že do té své písemné zprávy jsem vám všechny tyto rozpory výslovně uvedl.

A tak jak jsem byl vyzván, nebo tak jak bylo vytčeno panem poslancem Bendou, abychom se bavili o meritu věci, co a s jakými právními předpisy je v rozporu, tak já jsem to tady ale v tom svém úvodním slově přece řekl. Ale pro jistotu tedy zopakuji:

Vyřazení dozoru státních zástupců nad detencemi je v rozporu s mezinárodními závazky na nezávislou kontrolu detenčních zařízení.

Posuzování přiměřenosti zásahu Ministerstva vnitra do soukromých poměrů cizinců je v rozporu hned s několika právními předpisy včetně úmluvy, která naopak přikazuje vždy při zásahu státní moci do práv cizinců posuzovat jejich přiměřenost.

Povinnost ukončit řízení proti zajištění v případě, že cizinec byl propuštěn, je porušením práva na spravedlivý proces. To je porušení Ústavy.

A povinnost vycestovat v případě byť jen formálních pochybení, která pak brání sloučení rodiny, je zase proti několika mezinárodním smlouvám, které chrání slučování rodiny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP