(16.40 hodin)
(pokračuje Láska)

Je to v té písemné zprávě, kterou jsem Sněmovně předložil, to máte uvedeno výslovně včetně všech článků a paragrafů, které jsou s těmito návrhy v rozporu. Takže já jsem se alespoň v počátku velmi meritorně držel prezentace toho návrhu a opravdu jsem se držel merita věci. To, že tady potom byla diskuse o brexitu a o dalších věcech, a kdo komu bránil v přístupu na trh, to už nebyla moje práce. Já jsem se opravdu držel merita věci.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Stanjura s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Zaprvé chci říct, že si myslím, že senátor má svobodnou volbu slov a je na něm, co tady řekne. To, že na začátku musí prezentovat názor Senátu, to je jasné. Pak se může podle mého názoru zapojit do diskuse, jak chce. Někdy to je i výhodné. Někdy získá podporu pro sněmovní verzi svým vystupováním, jak se stalo podle mě v tomto případě.

Ale jiná věc. Pojďme se podívat na fakta. V dubnu, 5. dubna zasedala vláda premiéra Bohuslava Sobotky za přítomnosti ministra spravedlnosti Pelikána. Do programu vlády byl v části pro informaci, to je taková ta část, která se týká hodně bodů, ale o nich se vlastně nemluví na vládě, pokud některý z členů vlády nepožádá, aby ten bod byl s rozpravou, a případně se tím pádem udělala debata a vláda mohla nějak zareagovat. Toho 5. dubna byl v části pro informaci zařazen podnět Rady vlády pro lidská práva upozorňující na možný nesoulad čtyř pozměňovacích návrhů poslance Klučky s právem EU, ústavním pořádkem, mezinárodními závazky České republiky. Co udělal pan ministr Pelikán? Mlčel. Nevyužil svého práva, aby navrhl svým kolegům ve vládě: pojďme se o tom pobavit, pojďme to dát do té části s rozpravou, já tady chci za své ministerstvo říct, že vidím ten problém stejně jako Rada vlády pro lidská práva.

Tak mně to přijde poměrně licoměrné. V okamžiku, kdy mám ústavní možnosti něco řešit, tak je nevyužiji, a potom, omlouvám se, nějaký úředník napíše tohle. Já to nijak nezpochybňuji. Ani názor toho člověka, který se pod tím podepsal. Ale nám se neodpovídají ředitelé odborů. Nám se odpovídá vláda jako celek. A ministr spravedlnosti možnosti o tomto problému diskutovat na úrovni vlády nevyužil. A opakuji, kdyby byl přítomen, tak by nám to mohl říct na mikrofon.

A abychom mu to umožnili a současně abychom neblokovali dnešní projednávání, dávám procedurální návrh, abychom tento bod přerušili na 35 minut, to dojede i na kole z Ministerstva spravedlnosti z dvojky sem, i na kole, kdyby náhodou byl velký dopravní problém. (Pobavení v sále.) Pan ministr se velmi rád na tom kole fotí, vzpomeňte si. A mezitím můžeme začít projednávat stavební zákon, po 35 minutách se vrátit k výslechu pana ministra a rozhodnout hlasováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Mám to brát jako oficiální návrh na přerušení, o kterém chcete hlasovat, nebo jako předseda klubu žádáte o přestávku?

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ne, ne, ne. Já jsem říkal, abychom neblokovali jednání Sněmovny, dávám procedurální návrh na přerušení tohoto bodu na 35 minut, tím pádem pokud to schválíme, můžeme začít projednávat bod číslo 3 a po 35 minutách se můžeme vrátit. A cyklista ministr to určitě stihne do té doby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Určitě. Takže je tu procedurální návrh na přerušení tohoto bodu na 35 minut a o něm dám hlasovat. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu na 35 minut.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro přerušení na 35 minut, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 33, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 43, proti 61. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat v projednávání tohoto bodu. Ptám se, kdo ještě se hlásí do rozpravy. Jestliže se opravdu nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně paní zpravodajky. Paní zpravodajka chce mít závěrečné slovo. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Chápu, že jsme krátce před volbami, ale nejen u tohoto zákona nepokládám za šťastné, abychom si zde přeměřovali, kdo ho má většího. (Pobavení a reakce v sále. Tleská poslanec Jakubčík.) Nepokládám za dobré vyvolávat nevraživost mezi komorami, vyvolávat pseudorozpory mezi členy vlády. Mělo by nám jít o zákon, který projednáváme, zákon, který byl ve Sněmovně přijat obrovskou většinou hlasů, a zákon, který většinou hlasů Senát odmítl, místo abychom přemýšleli proč, tak zde diskutujeme o zcela zástupných tématech a vyvoláváme paniku šířením poplašných zpráv o nebezpečí migrace.

Chtěla bych jenom doporučit, abyste alespoň ex post, až tento zákon odhlasujete, si jej přečetli, abyste se dověděli, že se netýká ani tak těch, kteří sem možná jednou přijdou, ale spíš těch, kteří zde jsou a kteří v naší společnosti už nějakým způsobem bez větších problémů fungují. Česká republika nemá špatnou azylovou a cizineckou legislativu. I proto jsem v počátcích tohoto návrhu, který trošku šrouby přitahuje, to samozřejmě ano, jeho přijetí podporovala. Ale myslím si, že zejména po přijetí rozsáhlého pozměňovacího návrhu pana poslance Klučky - a je mi jedno, kdo ho fakticky vypracoval - bychom měli pohlížet na ten návrh také z těch pohledů, na které, byť ne ve všech případech šťastnou formou, upozorňoval pan senátor.

Já Sněmovně přijetí tohoto návrhu zákona ve verzi, kterou schválila Poslanecká sněmovna, nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za závěrečné slovo paní zpravodajky. Nyní přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Prosím - a již je nastaven potřebný počet hlasů.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 990/4."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 34, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro 113, proti 9. Návrh zákona byl přijat. (Potlesk poslanců ČSSD a ANO.)

 

Děkuji panu senátorovi i paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 927/7/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy a usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 927/8. Vítám mezi námi paní senátorku Jitku Seitlovou. Vítejte paní senátorko.

Prosím, aby se k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážená paní senátorko, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, dnes zde před vás předstupuji již počtvrté s tímto návrhem zákona, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dále pouze stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Ráda bych zmínila, že tato novela s sebou nese 44 dalších změn v souvisejících zákonech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP