(11.40 hodin)
(pokračuje Blažek)

A já jsem dnes jsem bohužel dospěl k názoru, že paní první náměstkyně ze své advokátní činnosti dlouhodobě nevychází s městským státním zastupitelstvím, že paní ministryně má své představy o tom, jak má fungovat státní zastupitelství, jak to má kontrolovat, pro mě nepřijatelné za stávajících právních předpisů.

Pokud jde o pana Chytila, já ho vůbec neznám, ale nejšílenější na tom je ta okolnost, kterou jsem se v televizi dozvěděl, že v advokátní kanceláři za přítomnosti takzvaného publicisty Jana Urbana, což je prosím člen širšího týmu společnosti Diag Human, o které bych tady nerad vedl nějakou rozpravu, vzniká domluva těchto osob za přítomnosti nějakého policisty, že bude utajený svědek. Nechci zde opakovat, že může být buď utajený svědek, nebo spolupracující obviněný a že na téhle půdě takováto dohoda vůbec nemá co vznikat. A mně nezbývá jiný závěr než ten, že účelem schůzky těchto pánů nebyla žádná spravedlnost, ale jen pokus o to, jak se dostat do pražské politiky a pokud možno ji diskreditovat. Protože na to je konkrétně pan Jan Urban i ve službách pana Šťávy mimořádně vynikající mistr.

Není dále možné, aby když například opoziční poslanec, a třeba Blažek, upozorní na to, že by se ministerstvo mohlo třeba zabývat panem Ištvanem z vrchního státního zastupitelství, a dostane odpověď "ne, to je zasahování do činnosti státního zastupitelství", ale následně v jiném případě to zasahování není. Takže buď měřme všem stejným metrem, nebo to prosím vás nedělejme vůbec. Nemáme jinou možnost. Samozřejmě můžeme změnit příslušné zákony o státním zastupitelství, ale za stávající situace to není možné. Pokus kontrolovat státní zastupitelství, vyjma - teď to zjednoduším - některých aspektů personální a hospodářské činnosti, zákon nedovoluje. Ten, který je. Zákon, který byl předložen minulé Sněmovně, prošel pouze prvním čtením, schválen nebyl. Ale opakuji - začínám chápat, o co některým z nás jde, jaký mají politický cíl při zřizování této komise, a dovolím si se od toho zcela zásadně, ale opravdu zásadně distancovat. Nechci ani mediální spravedlnost, to je cesta do pekel, ani selektivní spravedlnost. To je nejhorší, co bychom mohli v tuto chvíli a na této půdě učinit.

Myslím, že to zatím stačí. A musím říct, že jsem velmi, velmi nepěkně překvapený z toho, co jsem tu slyšel, a mám obavu o výkon spravedlnosti v tomhle státě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Blažkovi. Nyní dvě faktické - kolegu Hovorku požádám ještě o strpení. Nejdříve Václav Klučka k faktické poznámce, potom pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji za dvě minuty, pane místopředsedo. Já řeknu pouze dvě věci. Potvrdím, co už tady kolega Huml konstatoval, že na posledním zasedání komise, kdy jsme položili otázky představitelům GIBS, jestli se zabývali obecně kauzou Opencard, bylo nám řečeno, že v jednou případě ano, v jednm případě z podnětu, který nevíme, který tam byl dán, to může komise následně zjistit, a že toto šetření svým způsobem je uzavřeno.

Druhá věc je na margo vystoupení pana kolegy Fichtnera. Tady bych chtěl říct, že vyšetřovací komise není orgánem činným v trestním řízení. Dokonce v části 9 v § 48 jednacího řádu - já to ocituji: "Nasvědčují-li skutečnosti zjištěné vyšetřovací komisí, že byl spáchán trestný čin, může vyšetřovací komise oznámit takovou skutečnost orgánům činným v trestním řízení." To slovíčko "může" zní hodně strašidelně. Protože kdokoli zjistí, že byl spáchán trestný čin, je jeho povinností oznámit tuto skutečnost orgánům činným v trestním řízení. Abychom si vysvětlili, kde až ta závěrečná pravomoc komise v daném okamžiku je. Ano, zjišťuje, a když zjistí, podává.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, i za dodržení času. Nyní pan poslanec Bohuslav Chalupa, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobrý den. Děkuji za slovo. Za sebe se budu připojovat k tomu, aby komise byla zřízena. Nesouhlasím s tím, že pokud nejsme schopni... a teď já si nebudu hrát ani na policistu ani na soudce ani na státního zástupce. Pokud je tady nastíněno, že pokud nejsem schopen zkontrolovat 100 tisíc případů, tak se nebudu raději zabývat ničím - takhle k tomu přistupovat nebudu. Pokud jsou tady indicie, že něco není v pořádku, je naší povinností se tím zabývat. Rozhodně nebudeme nikoho soudit, ale pokud zjistíme na základě výsledků komise, že není třeba legislativa v pořádku, je naší povinností legislativu změnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Chalupovi. Ještě jedna faktická poznámka Stanislava Polčáka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl pouze do jisté míry navázat na pana předsedu Klučku, protože to, co řekl, je bezesporu velmi podstatné. Je třeba nezapomínat i na margo toho, co řekl pan kolega poslanec Fichtner. Je nepochybné, že poslanci, kteří budou členy případně takto zřízené komise, budou muset znát nejen jednací řád, ale jednací řád je doplněn i o přílohu jednacího statutu takové komise, kde jsou i pravidla pro poskytování informací, kde jsou pravidla pro povinnost mlčenlivosti. Takže ano, můžeme se zde bezesporu ujišťovat o tom, že všichni poslanci budou muset více dbát svých slov, a je nepochybné, že takoví poslanci budou stát před věčným úkolem, jak do jisté míry informovat veřejnost a zároveň dodržet povinnosti, které jim ukládá tento jednací status. Je to ale jejich odpovědností. Myslím si, že s touto výtkou by bylo možno v zásadě odmítnout zřízení jakékoli vyšetřovací komise. Pokud bude vyšetřovací komise zřízena, bude zřízena i s odpovědností vůči členům této komise, jak do jisté míry správně poukázal pan předseda Klučka.

Možná jedna poznámka. Jednání mandátového a imunitního výboru je také ze zákona neveřejné, a bohužel řada z nás, členů mandátového a imunitního výboru, si před médii pouští pusu na špacír a hovoří o věcech, které mají zůstat v utajení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. A ještě pořád žádám pana kolegu Ludvíka Hovorku o strpení, protože se s další faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Matěj Fichtner. Pane poslanče, máte slovo ke své faktické poznámce.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji, pane předsedající. K panu poslanci Polčákovi prostřednictvím vás, pane předsedající. Já přece nejsem proti zřízení této vyšetřovací komise, naopak její zřízení podporuji. To, co jsem říkal, to jsem pouze upozorňoval na rizika, která mohou nastat v průběhu toho, kdy bude vyšetřovací komise vykonávat svou činnost. To znamená, že existuje riziko toho, že někteří poslanci svými vyjádřeními se budou prostřednictvím této vyšetřovací komise snažit trestní řízení nějakým způsobem ovlivnit. Je to riziko, doufám, že nenastane, když nám v tom pomůžete, budu jedině rád. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Stále jsme u faktické poznámky. Ještě pan kolega Ivan Pilný se přihlásil k faktické poznámce, a pak snad už dojde na kolegu Ludvíka Hovorku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Dámy a pánové, nejsem sice poslanec mladý, ale nový, což znamená, že nenesu odpovědnost za zřízení vyšetřovacích komisí, které nikdy nic nevyšetřily. Takže mi nezbývá, než se řídit zdravým rozumem, a ten mi říká: Opencard je paskvil, úžasně předražený, který má omezenou funkčnost, byl draze zaplacený a škody nebudou nikde nahrazeny. To je za prvé.

Za druhé. My jsme politické shromáždění, které nelze odpolitizovat. To znamená, že pokud přistoupíme k zřízení vyšetřovací komise, tak by asi neměla respektovat výsledky voleb, ale mělo by to být skutečně paritní shromáždění. Z toho pro mě vyplývá jen to, že jediné, co ta komise může udělat, je prozkoumat průběh procesu, jakým se kauza Opencard ubírala. Tam nastávají rizika, na která někteří moji předřečníci upozornili, protože opravdu zasahujeme do práce nezávislých orgánů, do kterých bychom asi zasahovat neměli.

V tuto chvíli nejsem rozhodnut, jak budu hlasovat, ale vím, že škody, které se staly, neodstraníme a z tohoto shromáždění nikdy neuděláme shromáždění apolitické. To je třeba vzít v úvahu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP