(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pilnému. Nyní řádně přihlášený poslanec Ludvík Hovorka ke svému vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Nejste nijak omezen.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jenom dvě doporučení na základě vlastní zkušenosti z jednání vyšetřovací komise. Chtěl bych doporučit, aby si komise řádně dohlédla, pokud bude zřízena, na to, kdo jí bude případně pomáhat jako vyšetřovatel dodaný Policií České republiky, a zejména aby tato osoba měla osvědčení na stupeň tajné. Byl jsem členem jedné významné vyšetřovací komise, která měla dva vyšetřovatele, ale bohužel ani jeden neměl osvědčení na stupeň tajné a nemohl se seznamovat s dokumenty BIS a dalšími tajnými materiály, které my jsme dostávali nebo mohli studovat.

A to druhé doporučení už tady bylo zmíněno. Reaguje vlastně na to, že výstupem parlamentních vyšetřovacích komisí mnohdy nebývá nic konkrétního. Je to vyloženě požadavek a apel na to, aby došlo ke změně jednacího řádu v § 48 odst. 9, a to "nasvědčují-li skutečnosti zjištěné vyšetřovací komisí, že byl spáchán trestný čin, může vyšetřovací komise oznámit takovou skutečnost orgánům činným v trestním řízení". Tady by mělo být "musí vyšetřovací komise oznámit takovou skutečnost orgánům činným v trestním řízení". Pak by to bylo daleko efektivnější.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Ivan Gabal, zatím poslední písemně přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já bych jednak předeslal za klub KDU, že vznik komise podpoříme a podpoříme také počet sedm, protože nám připadá argument racionální.

Za sebe bych jenom rád připomněl, že jsme před nějakou dobou vydávali kolegu Svobodu a já jsem argumentoval tím, že vlastně ho vydáváme v důsledku toho, že nebylo vyšetřeno první trestní oznámení zastupitelky Jany Ryšlinkové a jeho podstatná část byla s dosti nepochopitelnými argumenty po několika letech odložena. Jen bych připomněl tady kolegům z hnutí ANO, že tehdy argumentovali, že hlasují pro vydání kolegy Svobody nikoliv proto, že by si mysleli, že nese odpovědnost, ale protože nesouhlasí s institutem imunity. To znamená, argumentovat dneska jiným způsobem proti vzniku té komise mně nepřipadá racionální.

Za další - už byla zmíněna kauza utajovaného svědka. Vůči argumentům pana exministra musím říci, že to, že ten svědek byl vyzrazen a posléze potrestán, ačkoliv informace, které poskytl, jsou evidentní fakta, a jestli se toho ujímá argumentačně ten či onen, je podle mého názoru druhotné. Ta faktická otázka, do jaké míry se to tam odehrálo korektně, nebo ne, si myslím, je pro tu vyšetřovací komisi příslušná.

Poslední - protože jsem také byl návštěvou v GIBS a protože tam ta debata proběhla, musím říci, že GIBS neměla vůbec žádnou představu o tom, jak probíhalo vyšetřování toho trestního oznámení původního podle auditu společnosti A. T. Kearney, které vzneslo pět velmi vážných trestních obvinění a kde vlastně jsme se ve většině z nich dostali jenom k odložení, takže i tam jsem nabyl pocitu, že není důvod, proč se zpětně nepodívat na postup hlavních orgánů, což neznamená, že bychom museli řešit tisíc dalších případů, které jsou v současné době v řešení. My považujeme za rozumné - a ten počet podpisů tomu nasvědčuje - podívat se zpětně, to znamená nikoliv identifikovat viníky nebo něco podobného, ale pokusit se rekonstruovat postup příslušných orgánů v dané kauze, a tím vůči nim uplatnit určitou kontrolní možnost, kterou nepochybně máme.

Myslím si, že z toho ani nevyplývá ingerence do jejich práce, protože ta práce v klíčových obviněních byla uzavřena. To uzavření je to, co si myslím, že nás zajímá, protože tam jenom na okraj těch 60 shodných stránek mezi vyšetřujícím policistou a státní zástupkyní, a platilo pravidlo copy-paste-Google jako základ jejich erudice pro odložení, není něco, co by mě nechávalo v klidu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Gabalovi za jeho vystoupení. Mám dvě přihlášky z místa. První přihláška je pana poslance Pavla Blažka, druhá Jiřího Štětiny. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já zareaguji. Vyzradit svědka můžete tehdy, je-li svědkem. Pan Chytil nebyl nikdy ani utajený svědek ani spolupracující obviněný. Ten takzvaný policista, který se zúčastnil toho jednání, o tom nikdy neudělal žádný záznam. Neexistuje důkaz, že o tom komukoliv v policii a na státním zastupitelství řekl. Z toho plyne jediná věc. Pokud se to vyzradilo, tak to dost pravděpodobně byl jeden z těch tří, kteří se toho zúčastnili. Ale nemůžete prozradit to, co neexistuje. On jím prostě nikdy nebyl a nikdy o to nepožádal, jsou-li informace, které zazněly v pořadu, který jsem v neděli viděl, pravdivé, asi o tom nikdo nevíme nic víc.

Pokud jde o to, co říkal pan poslanec Hovorka, já jsem nenamítal, nebo nikdo tady nenamítal, že závěry té komise budou třeba nekonkrétní. Já mám obavu, že budou konkrétní až moc v politické rovině a bude to zneužito jenom a pouze k tomu, aby se některé na první pohled bohulibé skupiny konečně mohly pořádně zavrtat do soustavy státního zastupitelství, a pro to já nebudu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Teď mám další faktické poznámky. První faktická poznámka je elektronická od Romana Váni, poté faktická poznámka Ivana Gabala, poté faktická poznámka navrhovatele, takže kolegu Štětinu ještě požádám o strpení. Prosím, pan kolega Roman Váňa. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, již delší dobu se tady bavíme o jednom konkrétním případě, o kauze Opencard. Padla i jména aktérů této kauzy. Já bych si jen dovolil upozornit, že podle zákona, tedy podle jednacího řádu, je možné vyšetřovací komisi zřídit pouze ve veřejném zájmu, ne v zájmu konkrétních osob. A ten veřejný zájem právě k této věci - proč byla právě tato konkrétní kauza vybrána - mi není úplně jasný, protože pak bychom mohli řešit tisíce a miliony jiných vyšetřování, jiných soudních řízení, jiných velmi těžkých osudů, které nepochybně jsou a které koneckonců i písemně mnohdy přicházejí sem do Sněmovny. Takže je to určitý moment, zda skutečně ten veřejný zájem právě v této jediné konkrétní kauze je tak veliký, aby opravňoval zřízení vyšetřovací komise parlamentu. To je otázka, kterou dávám ke zvážení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Nyní pan poslanec Ivan Gabal k faktické poznámce. Poté pan kolega Huml a pan kolega Chalupa ještě s faktickými poznámkami. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji za slovo. Já navážu na předřečníka, čistě jenom technicky, a ještě na exministra pana Blažka. Případ Opencard není možné redukovat na případ toho vyzrazeného svědka. Já jsem říkal, že tam z pěti vážných trestních obvinění tři jsou odložena s poměrně dosti pofidérními argumenty a je potřeba se zpětně podívat, jak to vyšetřování postupovalo. Kauza toho svědka je v tom jenom jednou velmi dílčí záležitostí.

To, co říkal pan exministr možná už, pokud tu komisi zřídíme, patří před tuto komisi, ale nemělo by být meritorním principem debaty o tom, zda ji zřídíme, nebo nezřídíme, čímž nechci polemizovat s vaším názorem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jsou tu samé faktické poznámky. Nyní pan kolega Huml, poté pan kolega Chalupa, pan kolega Grebeníček a poté znovu pan kolega Blažek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Huml: Já bych také chtěl zareagovat na pana kolegu Blažka. On ten svědek je, pane kolego prostřednictvím předsedajícího. Vy citujete jeden pořad, ale ono těch pořadů vzniklo v průběhu času víc. A náměstkyně primátora hlavního města Prahy v České televizi jasně potvrdila, a bylo to odvysíláno asi před dvěma měsíci, že ona byla u toho. On jí to přišel oznámit jako její podřízený pracovník náměstkyni primátora a ta náměstkyně primátora kontaktovala policii a zorganizovala tu schůzku, o které jste mluvil. Já si myslím že, pro obyčejného - v uvozovkách - člověka, který se obrátí na svého nadřízeného, který zprostředkuje schůzku s policií, je to - co chcete víc? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP