(12.00 hodin)
(pokračuje Huml)

A k veřejnému zájmu svému kolegovi Váňovi. Vám je miliarda, která se vykouřila z komína, málo na veřejný zájem, na to, že nebylo do dneška vyšetřeno, jestli to je v podstatě trestný čin, nebo není? Mně to přijde jako silný veřejný zájem.

A selektivní spravedlnost - zase zpátky doprava. Vybrána jedna kauza byla proto, že tady jsou podněty, že tady jsou opakované podněty, že to vyšetřování neprobíhá standardně. A když budete tvrdit, že selektivně stíháme jenom některé pachatele trestných činů, to přece také není pravda. Nestíháme všechny obyvatele. A i státní zástupce se bohužel může dopustit trestného činu. A můžeme spekulovat o tom, jestli dneska ty kontrolní mechanismy jsou, nebo nejsou nastaveny správně. Já jsem do toho návrhu na zřízení komise napsal úmyslně: prověří činnost. Ona komise nebude trestat, ona nebude vyšetřovat, zda trestný čin se stal, nebo nestal konkrétně, ale bude prověřovat činnost těch orgánů činných v trestním řízení.

Já si myslím, souhlasím s kolegou Polčákem, že ta doba na zřízení je právě teď. Teď je úplně nejdůležitější, aby to nebylo zase za další dva roky, až už budeme zase svědky toho, že další kauzy jsou zameteny pod koberec. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Chalupa s faktickou poznámkou. Připraví se pan kolega Grebeníček.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Já nechci dlouho zdržovat. Veřejný zájem podle mě je pokusit se odhalit mechanismy těchhle těch lumpáren a pokusit se přijít, nebo když je odhalíme, tak samozřejmě potom bychom měli udělat všechno pro to, aby se to prostě nestávalo. To je veřejný zájem. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Chalupovi. Pan kolega Grebeníček vzdal svou faktickou poznámku. Pan kolega Pavel Blažek nyní s faktickou poznámkou, potom řádně pan kolega Šetina. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já k panu navrhovateli vaším prostřednictvím. Selektivní spravedlnost nebyla reakce na návrh na vznik téhle komise ani na vás. To byla reakce na slova paní ministryně v rámci obecné debaty.

Stručná reakce na pana poslance Gabala, vaším prostřednictvím. Já bych o tom svědkovi nemluvil, ona to v tom případu je jistá marginálie, ale pan navrhovatel, a to byla reakce na něj, to uvedl jako jednu z podstatných věcí toho, proč ten návrh předkládá, tak jsem reagoval, že v rámci toho návrhu to jako podstatná věc sděleno bylo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní je konečně řada na řádně přihlášeném panu poslanci Jiřím Štětinovi. Pane kolego, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, já velmi pečlivě poslouchám diskusní příspěvky všech kolegů. Já bych z tohoto místa chtěl připomenout jednu věc. Já jsem v minulém volebním období měl interpelaci na tři ministry, na ministra vnitra pana Kubiceho, na ministra spravedlnosti pana Pospíšila a na paní vicepremiérku Peake, ve věci kauz, o kterých se mluví v této republice a které nejsou selektivní. Ty jsou systémové. To znamená počínaje rokem 1994 a konče rokem - já nevím - 2012. A já jsem je žádal, aby mi odpověděli, jak tyto kauzy byly šetřeny, kdo je šetřil, proč nebyly vyšetřeny. Víte jaký byl závěr? Že do dnešního dne odpověď nemám. Já to chápu, proč. Já se domnívám, že se nikdo nechce vlamovat do státního zastupitelství. Nikdo si nebude hrát na nějakou komisi, která je přes vyšetřovatele, státní zástupce. Myslím si, že kdo trochu něco ví o trestné činnosti, tak ví, že nemůže jít do živých kauz. A já vítám, že konečně je politická vůle začít šetřit kauzu, ve které zatím, tak jak to sleduji, a nemohu to posoudit, jsou souzeni lidé, kteří asi nebyli u hlavy pudla této kauzy. Takže musím říci, že vítám tuto komisi, a kdyby začala pracovat zítra, jenom dobře. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Štětinovi. To byl poslední přihlášený v rozpravě. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, pan, ano. Pan předseda klubu ODS, Zbyněk Stanjura. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vy jste mě mírně zmátl. Pan předseda Poslanecké sněmovny řekl, že mám načíst návrhy v podrobné rozpravě. A evidentně je rozprava společná. Tak proto jsem se přihlásil teď, než jste uzavřel...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, já samozřejmě otevřu podrobnou rozpravu, pokud jde o návrh. Nejde o zákon, jde o návrh zřízení vyšetřovací komise a tam se povedou obě rozpravy, takže je to v pořádku. Ale samozřejmě nikdo vám nebrání, abyste už v obecné rozpravě vystoupil.

Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Ano, pan navrhovatel. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Huml: Děkuju. Já bych chtěl všem předřečníkům poděkovat. Myslím si, že je tady jedno mimořádně důležité, pokud tu komisi zřídíme, tak vybrat lidi, kteří trošku rozumí trestnímu právu, možná i aby nebyli úplně bez práva nepolíbení. A pokud jsou tady připomínky k tomu, že v minulé komisi nic nevyšetřili, já souhlasím s názorem, že je to o tom, jak bude personálně ta komise složena. Takže myslím si, že tato Sněmovna má šanci být snad už konečně jednou nějaká jiná, než byly ty minulé.

Takže to je ode mne závěrečné slovo. Myslím si, že byly načteny i ty změny na, já jsem se tenkrát spletl, když jsem to uváděl, řekl jsem paritní zastoupení, měl jsem na mysli samozřejmě poměrné. Pozměňovací návrh od pana Korteho na to, aby to bylo z každé strany jeden člověk, tedy paritní zastoupení, padl. Možná, že bychom se ještě mohli dohadovat o tom, že ne půl roku, ale jenom do konce letošního roku. Tím si to trošku prodloužíme, což je návrh pana Stanjury. Takže já ho tady jenom načítám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Tak nyní jestli pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě...? K podrobné rozpravě se teď dostaneme. Pokud ne, tak děkuji. Otevírám rozpravu podrobnou. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, eviduji přihlášku samozřejmě pana předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury. Hned mu dávám slovo. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Takže formálně navrhuji k navrženému usnesení změnu v bodě III. Místo stanoví lhůtu do šesti měsíců ode dne zřízení komise navrhuji pevné datum, stanovit lhůtu do 31. 12. 2014. A v článku IV změnu usnesení - určuje počet členů vyšetřovací komise na sedm, a to zastoupení jeden člen za každý klub v Poslanecké sněmovně.

To jsou dva návrhy, a pak jenom krátký návrh či prosba. Myslím si, že by bylo fajn, kdyby jednotlivé kluby, až budou řešit personální návrhy, daly lidi mimo Prahu a aby to pokud možno byli lidi, kteří nikdy nepracovali ať už u policie, nebo mezi státními zástupci. Myslím si, že by to bylo docela dobře, ale to je jenom prosba pro jednotlivé kluby, které budou své nominanty vybírat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní kdo dál do podrobné rozpravy? Pan navrhovatel, jestli zopakuje jenom ten text, který je připraven k usnesení. Pan zpravodaj? Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji. Takže konstatuji, že návrh na zamítnutí předložen nebyl. Byly předloženy dva pozměňovací návrhy, a sice odstavec III, stanovit lhůtu do 31. 12. 2014 - o tom můžeme hlasovat? (Obrací se k předsedajícímu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, to znamená, původní návrh je devítičlenná komise...

 

Poslanec Daniel Korte: Takže původní návrh je šest měsíců, pozměňovací návrh je do 31. 12. 2014.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, čili existuje základní návrh, který máme na stole, ten je devítičlenná na šest měsíců, protinávrh je sedmičlenná s termínem do 31. 12. 2014. Ano? Dobře. Budeme hlasovat v této věci. Jenom opakuji ty návrhy, abychom potom věděli, o čem budeme hlasovat. Má ještě někdo jiný zájem vystoupit v rozpravě? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování. Návrh, pane zpravodaji, na hlasování je nejdříve o protinávrhu... ***
Přihlásit/registrovat se do ISP