(12.10 hodin)

 

Poslanec Daniel Korte: Jsou dva protinávrhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O dvou protinávrzích. Čili nejdříve návrh na počet členů, protože to je zásadní věc, tzn. protinávrh proti 9 je 7. Ano, všichni jsme s tím srozuměni? (Bez námitek.) Odhlásím vás. Požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se počet poslanců a poslankyň ustálí, zahájím hlasování.

 

Bude to hlasování číslo 59, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro sedmičlennou vyšetřovací komisi. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 59, z přítomných 155 pro 68, proti 37. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o devítičlenné vyšetřovací komisi. (Nesouhlas v plénu.) Ne, to je původní návrh, dobře. Abych nebyl ovlivněn, že tady s tím manipuluji.

 

Nyní budeme hlasovat o termínu pro dokončení, tzn. jestli ten termín je 31. 12., nebo do šesti měsíců.

Čili otázka je, kdo je pro to, aby komise byla zřízena do 31. 12. letošního roku. Kdo je pro? Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 60. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 60, z přítomných 157 pro 140, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Zbývá nám tedy hlasovat o návrhu jako celku s jednou změnou, tzn. s termínem pro dokončení práce komise. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 61 o zřízení komise v těch pozměňovacích návrzích, které byly přijaty.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 61. Ptám se, kdo je pro zřízení vyšetřovací komise. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 61, z přítomných 155 pro 121, proti 20. Návrh byl přijat. Konstatuji, že byla zřízena vyšetřovací komise pro vyšetřování případu Opencard. (Potlesk z řad hnutí ANO.)

 

Mimo jednací body se hlásí předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak jsme zase viděli v praxi... Nejdřív jsme tady poslouchali 70 minut vystoupení, jak hlavně musíme hledat tu pravdu. A pak jste si pro jistotu odhlasovali většinu, abychom tu pravdu náhodou nemohli zjistit v opozici. Gratuluji vám. Ty řeči o tom, jak budete hledat pravdu, si můžete nechat, protože jste posedlí většinou ve vyšetřovací komisi. Máte ji tam, dobře vám tak. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan předseda Stanjura. Nyní se hlásí pan předseda Kolovratník, logicky, předseda volební komise. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji. Já vám podám technickou informaci k volbě té komise. Připomenu, že složení komise bude hlasováno plénem veřejným hlasováním. Teprve poté komise ze svého středu může vybrat návrh na svého předsedu. O předsedovi poté budeme hlasovat formou tajnou, tedy tajnou volbou.

Jako první krok musím vyhlásit lhůtu na nominaci na podání návrhu na členy komise. Tuto lhůtu vyhlašuji do příštího týdne do pondělí 24. do 12 hodin. Ještě jednou to zopakuji: Lhůta na podání návrhu na členy této nově ustavené komise do sekretariátu volební komise ve druhém patře v pondělí 24. března do 12 hodin. Komise se sejde v úterý hodinu před začátkem jednání pléna a potom na začátku ve 14 hodin budeme hlasovat o složení té komise. Pak teprve přijde na řadu další krok, a to volba předsedy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To bylo technické sdělení předsedy volební komise a budeme pokračovat v řádných bodech, které projednáváme. Končím bod číslo 56.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem číslo

 

29.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky
a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Kyjevě dne 21. října 2013
/sněmovní tisk 112/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, předkládám k projednání další smluvní dokument, který souvisí s mezinárodním zdaňováním. V tomto případě se jedná o protokol s Ukrajinou k již existující smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Je nutné zdůraznit, že z hlediska České republiky současná vnitropolitická mezinárodní situace Ukrajiny nemá vliv na probíhající legislativní proces a ratifikaci protokolu k mezinárodní daňové smlouvě.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Ukrajinou se nadále uplatňuje Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daně z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Kyjevě dne 30. června 1997. Smlouva vstoupila v platnost dne 20. dubna 1999 a je v České republice publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 103/1999. (Velký hluk v sále.)

Zdůrazňuji, že protokol, který vznikl z iniciativy české strany, plně odráží mezinárodní vývoj a trendy v mezinárodní daňové oblasti, a to zejména v rámci OECD. Protokol, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy o zamezení dvojího zdanění, přispěje jak prostřednictvím zajištění rozšířené výměny daňových informací, tak dalšími úpravami textu k větší právní jistotě a k lepší koordinaci činnosti daňových úřadů obou států.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo vlády, já vás s prominutím na chviličku přeruším a požádám Sněmovnu o klid! Projednáváme mezinárodní smlouvu, která má velké dopady pro Českou republiku. Rád bych, abyste všechny debaty, které nesouvisí s předmětem jednání, přenesli do kuloárů. Děkuji.

Pokračujte prosím, pane místopředsedo vlády.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Tato opatření směřují k omezení případných daňových úniků a podvodů a současně českým daňovým rezidentům zajistí např. bezproblémovou aplikaci metody vynětí v kontextu příjmů pobíraných ze zdrojů na území Ukrajiny z titulu výkonu závislé činnosti.

Jsem přesvědčen, že uzavřením tohoto protokolu ke smlouvě se dále usnadní podnikání českým firmám na perspektivním ukrajinském trhu a bude významnou příležitostí pro navázání dalších obchodních vztahů s Ukrajinou. Potřeby rozvíjející se ukrajinské ekonomiky mají velký potenciál. Za perspektivní odvětví lze jmenovat např. energetiku, infrastrukturu, zemědělskopotravinářský komplex, ekologii, strojírenství, metalurgii, chemický průmysl, zdravotnickou techniku, výrobu léků apod.

Na základě již uvedeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala v úvahu zmíněné skutečnosti pro projednávání tohoto protokolu, aby tento protokol k mezinárodní smlouvě byl v prvním čtení přikázán příslušným sněmovním výborům, které je detailně posoudí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a žádám, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Plzák. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji panu ministrovi za vyčerpávající důvodovou zprávu, ke které celkem není co dodat.

Doporučil bych tento protokol k dalšímu projednávání. Doporučil bych přikázat to k projednávání zahraničnímu výboru, ale nechal bych hlasovat i o zvážení o tom, jestli tuto smlouvu nemá projednávat i rozpočtový výbor. Já jsem, jak jsem to trošku studoval, narazil na jeden problém, o kterém vám nyní chci říct.

Původní smlouva z roku 1997, smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění atd. atd., definuje kromě daní, na které se vztahuje, a dalších výrazů pro potřeby této smlouvy, kdo je rezident jednoho smluvního státu, a definuje státy, na které se vztahuje, tedy smluvní státy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP