(12.20 hodin)
(pokračuje Plzák)

Jen tak pro zajímavost bych ocitoval, jak jsou tady smluvní státy definovány. Zatímco Česká republika je definována takto: označuje se tak území České republiky, na kterém jsou podle českých právních předpisů a v souladu s mezinárodním právem vykonávána svrchovaná práva České republiky, výraz Ukrajina je definován zajímavě jinak: označuje se tak území Ukrajiny, její kontinentální šelf a její výlučnou přímořskou ekonomickou zónu včetně jakékoliv oblasti mimo výsostných vod Ukrajiny, která je nebo může být v souladu s mezinárodním právem a podle právních předpisů Ukrajiny označena jako oblast, kde mohou být vykonávána práva Ukrajiny, pokud jde o mořské dno, podloží a jiné přírodní zdroje.

Jelikož jak tady řekl pan předseda, protokol, o kterém jednáme, by měl odrážet aktuální mezinárodní vývoj, kromě toho, že aktualizuje, upřesňuje a nově definuje některé pojmy a části stávající smlouvy, narazil jsem tady na problém, který nevím, protože daně nejsou moje oblast, ve které bych nějak vynikal, a chci vám ho říct. Jak se budeme dívat na fyzickou nebo právnickou osobu, kterou považujeme v současné době za daňového rezidenta Ukrajiny, pokud tato fyzická nebo právnická osoba, a která u nás podniká, pokud tato fyzická nebo právnická osoba podniká rovněž na Krymu, má tam sídlo anebo se tam jako fyzická osoba zdržuje více než půl roku? Myslím, že jsme neuznali odtržení Krymu, ale zároveň si myslím, že Ruská federace si bude uplatňovat právo tyto osoby fyzické nebo právnické zdaňovat. Proto bych prosil hlasovat o tom, jestli toto nepřikázat ještě rozpočtovému výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu v obecné části. Mám přihlášku pana poslance Pavla Blažka a zatím jinou přihlášku nemám. Ano, vidím další přihlášky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Měl jsem v zásadě stejný dotaz, jako měl pan zpravodaj, taky mně to vrtalo v hlavě. Úplně stejnou otázku jsem měl. Jak to vlastně bude s Krymem, případně s dalšími územími, pokud krize bude pokračovat dál v uvozovkách ve prospěch Ruska. A dovolte mně, nebyl bych opoziční poslanec, abych to neřekl. Pan Babiš při vší úctě tu není jako pan předseda, ale jako pan ministr financí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura k řádné přihlášce v obecné rozpravě. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Za prvé chci říct, že budeme hlasovat pro. Nicméně z veřejných zdrojů jsem se dočetl, že pan ministr financí říká, že je špatný krok zrušit cla s Ukrajinou. Já bych chtěl, aby nám vysvětlil, proč je to špatný krok. Myslím, že je to jedna z šancí, jak ekonomicky Ukrajině pomoci. Nechci opakovat přerušenou debatu ze včerejška, ty argumenty, jak my hodnotíme situaci na Ukrajině, na Krymu. Ale myslím si, že patříme k demokratickému Západu, je naší povinností pokud možno ekonomicky pomoci Ukrajině. A zrušení cel je jedna z možností, které mohou fungovat relativně efektivně a relativně rychle. Takže mě překvapilo, že náš ministr financí to hodnotí velmi kriticky. Pokud je to pravda. Pokud to pravda není a noviny nenapsaly přesnou informaci, tak se tímto omlouvám. Děkuji za vysvětlení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Hlásí se do rozpravy pan místopředseda vlády, ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Kolegyně, kolegové, já jsem v rámci návštěvy Ecofinu navštívil i odbor komisaře Füleho a tam jsem se dozvěděl o tom, že Evropská unie přikračuje ke kroku zrušení cel na půl roku. Určitě je to krok, který má nějaké dopady, a já jsem to nekritizoval. Já jsem jen konstatoval, že Česká republika přijde díky tomu o asi 114 milionů korun cla, které jsme vybrali na dovozu agrokomodit. A co bylo zajímavé na té komisi, jelikož u nás v tisku jsme strašně kritizovali ty zlé oligarchy, co tam mají - a přímo na komisi, já jsem se ptal, jak tam tedy budeme investovat, v té Ukrajině, a právě ten zástupce mi doporučil, že pan Achmetov, to je partner pro Evropskou unii, který tam mimochodem zaměstnává 300 tisíc lidí, tak to bylo takové trošku komické. A samozřejmě otázka je, jestli ta úleva cla, která je celkem významná, je to asi 400 milionů eur, kde vlastně skončí. Jestli skončí u těch oligarchů, nebo kam to tedy půjde.

Takže já jsem nic nekritizoval. Akorát jsem řekl, že je to politický krok, bude to trvat půl roku a potom vlastně dojde k nějakým jednáním o asociační dohodě. Akorát jsem se zeptal, jaký to bude mít dopad na ekonomiku celé Evropské unie v tom sektoru. A na to mi nebylo odpovězeno. Takže já nic nekritizuji, jen konstatuji, aby se vědělo, že tímto pádem určitě pomáháme, doufejme, že tedy pomáháme hlavně občanům Ukrajiny, ti to potřebují. Protože samozřejmě korupce je tam šílená. I doktorovi musí dávat úplatek. Takže by bylo dobré určitě, aby naše pomoc přistála tam, kde má.

Takže to jen na okraj toho dotazu. Takže nic jsem nekritizoval, jen jsem konstatoval a informoval jsem o tom i na vládě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ještě přihláška pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za informaci i tu kvantifikaci. Já jsem říkal rovnou, že to mám z veřejných zdrojů, proto jsem ten dotaz položil. Já jsem neměl žádnou kritickou poznámku. A jenom k těm zhruba, jestli číslo je správné, 114 milionům, tak myslím, že je to dobře a že si musíme uvědomit, že každá pomoc něco stojí. Když pomáhám, tak samozřejmě dávám něco ze svého, jinak to prostě není pomoc, jenom levné gesto. Jsem rád, že těch 400 milionů eur Evropská komise uvolní, resp. tím sníží poplatky pro vývozce z Ukrajiny. A naprosto souhlasím s tím a věřím, že to Evropská unie udělá, protože to je krok celé osmadvacítky, aby si ohlídala, kde ty případné úlevy skončí. Aby skončily tam, kde si představují ti, kteří ti úlevy poskytují a nabízejí Ukrajině.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Slyšeli jsme návrh pana zpravodaje o rozpočtovém výboru. Prosím, pokud na něm trvá, aby ho přednesl v rozpravě nebo aby ho potvrdil, že to navrhuje v rozpravě.

 

Poslanec Pavel Plzák: Ano, já potvrzuji, že vzhledem k tomu, že s touto věcí si jaksi nevím přesně rady, chtěl bych, aby to projednal i rozpočtový výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budeme tedy hlasovat o těchto dvou návrzích. Ještě pan předseda rozpočtového výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Jenom pro vaši informaci: rozpočtový výbor si vždy tyto věci žádá k projednání nebo bere k projednání ve svém výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Je to samozřejmě věci výboru, jestli si osvojí některý návrh. Ale samozřejmě rozhodnutí o tom, že to Sněmovna přikazuje, má jinou váhu. V této věci je to asi důležité, rozhodneme tak v hlasování. Odhlásím vás. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Budeme rozhodovat nejdříve o přikázání výboru zahraničnímu, a to v hlasování číslo 62, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 62 z přítomných 128 pro 127, návrh byl přijat.

 

Nyní budeme rozhodovat o přikázání výboru rozpočtovému, a to v hlasování pořadové číslo 63, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 63 z přítomných 129 pro 127, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a výboru rozpočtovému. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji. Končím bod 29. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP