(14.40 hodin)
(pokračuje Fischerová)

Z uvedeného vyplývá, že směrnice neurčuje způsob, jakým by mělo dojít k zajištění dodatečných záruk pro spotřebitele v případě insolvence nebo úpadku organizátora nebo prodejce zájezdu, ale upravuje pouze výsledek, jehož má být dosaženo. Konkrétní volba formy a prostředků je ponechána jednotlivým členským státům EU. Co je ale podstatné a u nás se tomu tak v minulosti nedělo, že by klienti, kteří vycestují s jakoukoliv cestovní kanceláří neboli organizátorem zájezdu, měli dostat nazpátek 100 % peněz, které vložili při zakoupení tohoto zájezdu.

V rámci EU, v rámci členských zemí, jsou zavedeny tři základní způsoby nebo i jejich kombinace prokazování dostatečných záruk pro zajištění vrácení vložených prostředků a pro návrat spotřebitele v případě platební neschopnosti nebo úpadku cestovní kanceláře, a to povinné pojištění, bankovní garance a profesní garanční fondy. Typickým příkladem, kde je zavedeno povinné pojištění, je např. Česká republika. Kdo se o tuto oblast zajímáte, tak asi víte, že v současné době, a pan ministr to zmínil, u nás je pojištění 30 % z dosaženého obratu vlastních produktů a k tomu se ještě nyní dává spoluúčast 2 %. Znám to ze své osobní i dřívější praxe, jak to funguje, jak pro některé malé cestovní kanceláře je to poměrně dost. Pro ty velké v současné době to pojištění... A víte, jak došlo k jednotlivým plněním pojistných smluv, že ne vždy to bylo vše v pořádku, ale tato novela by to měla napravit. Například před deseti lety bylo v naší republice více než 3 500 pojištěných cestovních kanceláří, v současné době je jich necelých 990. Je to velký rozdíl, můžete se také podívat přes různé internetové vyhledávače. Jsem také v kontaktu s oběma asociacemi cestovních kanceláří, ať už je to Asociace cestovních kanceláří České republiky nebo Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. A jak jsem se zmínila, důležitý v uvozovkách hráč jsou tam právě ty pojišťovny, protože každé pojištění pro tyto kanceláře je nutno sepsat oboustranně a to je právě to, o čem ještě budeme v dalším projednávání tohoto zákona také jednat.

Zmíním ještě to, co zde pan ministr také říkal. Nově vstupuje v této novele zákona nová výše, nový limit pojištění podle druhu dopravy. Jde o zájezdy, které se budou týkat letecké nebo lodní námořní dopravy, zde je určena výše limitu pojištění 4 miliony Kč, pro organizátory zájezdu, kteří nepoužívají tyto dva druhy dopravy, týká se to autokarové dopravy, je to 1 milion Kč. Zajímala jsem se o to, jak to funguje v jiných zemích. Například ve Francii minimální limit zajištění je 100 tisíc eur, v Maďarsku 66 tisíc eur a týká se to zájezdů, kde je zajištěna charterová letecká doprava.

Co je dále velmi důležité v této novele a je to myslím velmi dobrá zpráva, možná s tím máte také osobní zkušenosti, když si vybírá zájezd klient jenom přes internet, ne vždy je mu jasné, která cestovní kancelář, který tzv. touroperátor tento zájezd připravil. V této novele je nově vklíněno to, že by mělo být hned na první stránce zcela jasné, která cestovní kancelář toto pořádá, čili tvůrce zájezdu, operátor, a také další podrobnější informace hned na první stránce, než si člověk na internetu bude sjednávat další podmínky, smlouvu.

Třetí věc, o které se chci zmínit a která je v novele zákona 159, se týká více forem zajištění záruky pro případ platební neschopnosti a úpadku pořadatele zájezdu, jak je to obvyklé v ostatních zemích EU. Česká republika má dosud v této době jeden z nejvyšších pojistných limitů, což je, jak jsem už zmínila, 30 % z ročních tržeb, v EU to v průměru bývá 8 až 15 %. Česká republika je jednou ze zemí spolu s Bulharskem a Rumunskem, které zákonem stanovují jen jedinou formu záruky, a to povinné pojištění proti úpadku. Osobně si myslím, že bude důležité pro budoucnost, aby České republice byla zajištěna ještě další forma záruky k povinnému pojištění. Myslím, že bude důležité pokračovat v diskusi s pojišťovnami a najít toho, kdo vloží vklad, aby toto mohlo být dále rozvíjeno a klienti měli ještě větší jistotu.

Ráno jsme tu debatovali o té tramvaji s různými turisty z různých zemí a pan Chvojka - obracím se na něj prostřednictvím pana předsedajícího - tady jmenoval národnosti, které cestovaly dnes ráno tramvají, pan Paggio jmenoval Italy atd. Tak já zas říkám, protože jsem tady dnes přes cestovní ruch, buďme rádi, dokud sem plynou klienti, protože od nich nám do rozpočtu přibývají penízky. Važme si jich, dokud jezdí do Prahy a nejenom do Prahy. To jsem zde také dnes chtěla prodat a zmínit.

Kdo hodně cestuje, tak se při tom také hodně poučí. Vzpomenu zde jednoho britského konzervativního politika-spisovatele, který pravil: Cestování učí snášenlivosti. To je ponaučení, které jsem si na tu dnešní situaci vytvořila, a byla to taková má asociace, jak se případně chovat k cizincům.

Tato novela, ještě zopakuji na závěr, vychází z praxe, která zde dlouhodobě je. Víme, že nejen v letošní sezóně, ale i v minulých, a vzpomenu i rok 1997, kdy byla doba, kdy - když to řeknu takovým ošklivým slovem - krachlo nejvíc cestovních kanceláří. Letos ale ještě před začátkem hlavní sezóny už tři cestovní kanceláře také byly v úpadku. A připomenu, že 4. června v Německu jeden z největších touroperátorů také skončil, dokonce více než 1 500 zákazníků je i z České republiky. Chtěla jsem upozornit, že se tento zákon netýká jen České republiky, ale musí to být všechno v souladu i s legislativou EU. Cestovní kanceláře už neznají hranice prodeje, takže i toto je důležitý okamžik, který jsem zde chtěla dnes zmínit.

Po pročtení novely zákona jsem došla k názoru, že je tam možné provést ještě nějaké drobné změny, ale budu velmi ráda, když tento zákon postoupí do druhého čtení, ve výboru pro veřejnou správu bude jistě dostatek prostoru o tom ještě jednat, a tento zákon podpořit, aby byl dnes propuštěn dále. Děkuji vám velmi za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní zpravodajko. K tomuto bodu otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Protože nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se pana navrhovatele a zpravodajky, jestli si přejí závěrečná slova? Ne.

V rozpravě žádný návrh nepadl, proto se můžeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má někdo jiný návrh? Protože tomu tak není, o návrhu nechám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 51 přihlášeno 173, pro 114, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Tím končím první čtení tohoto návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP