Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Václav Mencl

Schůze: 5, 7, 9, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 32, 33, 36, 38, 40, 46, 47, 49, 51, 52, 53

5. schůze (21. - 24. 9. 2010)

19. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení
část č. 112, část č. 114 (24. 9. 2010)

22. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení
část č. 123 (24. 9. 2010)

7. schůze (26. 10. - 9. 11. 2010)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 97/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 67 (29. 10. 2010)

22. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2011 a 2012 a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012 /sněmovní tisk 139/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 112 (3. 11. 2010)

9. schůze (7. - 17. 12. 2010)

část č. 145 (14. 12. 2010)

13. schůze (1. - 11. 2. 2011)

12. Návrh poslanců Václava Mencla, Jaroslava Krupky, Bořivoje Šarapatky, Milana Šťovíčka, Kateřiny Konečné a Robina Böhnische na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 219/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 50-51 (2. 2. 2011)

14. schůze (15. - 25. 3. 2011)

11. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury /sněmovní tisk 24/ - druhé čtení
část č. 86 (22. 3. 2011)

89. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2009 /sněmovní tisk 64/
část č. 126 (23. 3. 2011)

90. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2009 /sněmovní tisk 69/
část č. 126 (23. 3. 2011)

94. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2009 /sněmovní tisk 123/
část č. 127 (23. 3. 2011)

95. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2009 /sněmovní tisk 147/
část č. 128 (23. 3. 2011)

97. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2009 /sněmovní tisk 194/
část č. 121 (23. 3. 2011)

16. schůze (26. 4. - 11. 5. 2011)

část č. 220 (6. 5. 2011)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 232/ - druhé čtení
část č. 86 (29. 4. 2011)

19. schůze (7. - 21. 6. 2011)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 376/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 197 (15. 6. 2011)

106. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2010 /sněmovní tisk 306/
část č. 263 (17. 6. 2011)

20. schůze (12. - 13. 7. 2011)

12. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 27/ - třetí čtení
část č. 92 (13. 7. 2011)

23. schůze (20. - 27. 9. 2011)

39. Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - prvé čtení  
část č. 75 (21. 9. 2011)

32. schůze (6. - 20. 12. 2011)

118. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2010 /sněmovní tisk 306/
část č. 236 (15. 12. 2011)

119. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2010 /sněmovní tisk 467/
část č. 236 (15. 12. 2011)

120. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2010 /sněmovní tisk 465/
části č. 236-237 (15. 12. 2011)

33. schůze (31. 1. - 10. 2. 2012)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 573/ - prvé čtení
část č. 59 (1. 2. 2012)

23. Návrh poslanců Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Pavola Lukši, Stanislava Polčáka, Jana Husáka, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 541/ - prvé čtení
část č. 65 (1. 2. 2012)

59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 528/ - třetí čtení
část č. 189 (8. 2. 2012)

36. schůze (13. - 21. 3. 2012)

část č. 121 (20. 3. 2012)

35. Vládní návrh zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) /sněmovní tisk 620/ - prvé čtení
část č. 129 (20. 3. 2012)

52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 535/ - třetí čtení
část č. 138 (21. 3. 2012)

38. schůze (24. 4. - 9. 5. 2012)

19. Návrh poslanců Václava Mencla, Kateřiny Klasnové, Petra Skokana, Vítězslava Jandáka, Václava Kubaty, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 592/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 27 (2. 5. 2012)

75. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010 /sněmovní tisk 607/
část č. 49 (3. 5. 2012)

40. schůze (5. - 22. 6. 2012)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 573/ - druhé čtení
část č. 104, část č. 106 (7. 6. 2012)

81. Návrh poslanců Pavla Staňka, Stanislava Polčáka a Jany Suché na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 584/ - třetí čtení
část č. 207 (13. 6. 2012)

105. Výroční zpráva o činnosti České televize za rok 2011 /sněmovní tisk 655/
část č. 218 (14. 6. 2012)

46. schůze (18. - 26. 9. 2012)

13. Návrh poslanců Václava Mencla, Kateřiny Klasnové, Petra Skokana, Vítězslava Jandáka, Václava Kubaty, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 592/ - druhé čtení
část č. 92 (19. 9. 2012)

15. Vládní návrh zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) /sněmovní tisk 620/ - druhé čtení
části č. 93-94 (19. 9. 2012)

122. Návrh poslanců Václava Mencla, Kateřiny Klasnové, Petra Skokana, Vítězslava Jandáka, Václava Kubaty, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 592/ - třetí čtení
část č. 226 (26. 9. 2012)

124. Vládní návrh zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) /sněmovní tisk 620/ - třetí čtení
části č. 226-227 (26. 9. 2012)

47. schůze (23. 10. - 9. 11. 2012)

93. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, směrnice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/ES a nařízení (EU) č. 1093/2010 /kód dokumentu 11066/12, KOM(2012) 280 v konečném znění/ /sněmovní tisk 820-E/
část č. 75 (25. 10. 2012)

49. schůze (4. - 19. 12. 2012)

část č. 174 (14. 12. 2012)

3. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) /sněmovní tisk 620/3/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 218 (18. 12. 2012)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 780/ - druhé čtení
část č. 27 (4. 12. 2012)

117. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 780/ - třetí čtení
část č. 225 (18. 12. 2012)

51. schůze (5. - 19. 2. 2013)

část č. 10 (5. 2. 2013)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/ - druhé čtení
části č. 24-25 (5. 2. 2013)

18. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 577/ - druhé čtení
část č. 20 (5. 2. 2013)

121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/ - třetí čtení
část č. 180 (13. 2. 2013)

158. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2011 /sněmovní tisk 784/
část č. 221 (14. 2. 2013)

159. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2011 /sněmovní tisk 792/
část č. 221 (14. 2. 2013)

52. schůze (19. 3. - 3. 4. 2013)

část č. 4 (19. 3. 2013)

83. Návrh poslanců Rudolfa Chlada, Jeronýma Tejce a Jana Pajera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. /sněmovní tisk 709/ - třetí čtení
části č. 185-186 (27. 3. 2013)

53. schůze (7. - 17. 5. 2013)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 998/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 14 (7. 5. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP