(14.30 hodin)
(pokračuje Štětina)

Dále v našem návrhu novely zákona navrhujeme, aby žalobce, kterému bylo zasaženo do jeho majetkových práv amnestií prezidenta republiky, byl zproštěn -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane poslanče. Já ještě jednou všechny požádám o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Jiří Štětina: Aby žalobce, kterému bylo zasaženo do jeho majetkových práv amnestií prezidenta republiky, byl zproštěn soudních poplatků. Věci veřejné odmítají lednovou amnestii. Považujeme ji za zcela zpackanou, morálně demoralizující a jsme přesvědčeni, že ti, kteří ji schválili, by měli nést za amnestii plnou odpovědnost.

Nechci však utonout v debatách o vině a trestu o nepochopitelném amnestování řady vážných korupčních a hospodářských kauz, ale dosáhnout alespoň co největšího zmírnění prožité křivdy poškozených z lednové amnestie. Tímto svého druhu svévolným lednovým krokem se ohrozila i práva tisíců poškozených, kteří kvůli amnestii ztrácejí naději na odškodnění. Nejedná se "jen" o poškozené v případě zastavení trestního stíhání, ale ohrožena jsou i práva poškozených v pravomocně ukončených amnestovaných trestních řízeních, kde sice byl soudem potvrzen nárok na náhradu škody, ale odsouzenému v případě neuhrazení škody nehrozí přeměna trestu z podmíněného na nepodmíněný a plnění bude třeba vymáhat. Proto chceme dosáhnout alespoň těchto opatření a věřím, že společně s námi hlasováním pro tuto novelu vyšlete signál veřejnosti, že Poslanecká sněmovna je konstruktivním kolektivem k vládě a sebevědomou politickou silou.

Obracím se na předsedkyni Sněmovny se žádostí o předřazení tohoto bodu hned po prvním pevně zařazeném bodu dnešního dne jednání. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana poslance Miroslava Opálku. Po něm je přihlášen pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, kolegyně, chtěl bych navrhnout nový bod pro jednání naší schůze, a to jako první bod po pevně zařazených bodech v bloku prvních čtení. Jedná se o sněmovní tisk 913, senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálního systému. Dne 8. 2. byl tento tisk distribuován poslancům, takže má splněnou lhůtu. Vláda k němu přijala také své stanovisko.

Chci konstatovat, tak jak zde hovořila i kolegyně Klasnová, že k problematice sociálních karet je velká mediální diskuse. Je to střet názorů i uvnitř koalice a myslím si, že právě na tomto zákonu bychom mohli rozstřihnout problém a koneckonců by se ukázalo, jestli je, či není zbytečné, když Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje novelu tohoto zákona. Čili tento zákon by buď jasně řekl, že karty nechceme, anebo by se mohl případně stát i nosičem jiného návrhu řešení, které by získalo ve Sněmovně většinu a proces by se urychlil. Jde mi o to, že dnes stojíme před vážným problémem nejenom náhrady škody České spořitelně, ale také toho, jestli budeme schopni včas a správně vyplácet dávky po pěti měsících klientům sociálního systému.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, jedná se o sněmovní tisk 913. My si teď ověřujeme, že nebyla splněna lhůta v tom, že nebylo doručeno stanovisko vlády. To bylo doručeno 14. 3., čili neuplynulo deset dnů na to, abychom mohli tento bod zařadit. Tak vám to musím takto oznámit.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Aha. Takže tady ta finta byla z vlády. Ono to stanovisko chodí vždycky rychle. Tady si dali na čas. Takže já vystoupím ještě jednou s tím, až bude lhůta stanoviska vlády. Děkuji za upozornění. Omlouvám se.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Pan poslanec Antonín Seďa. Po něm je přihlášen pan kolega Igor Svoják.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych si dovolil navrhnout pevné zařazení projednání druhého a třetího čtení zákoníku práce, sněmovní tisk 876, a to druhé čtení na středu 20. března v dopoledních hodinách za již pevně zařazené body a třetí čtení na středu 27. března v dopoledních hodinách opět buď jako první, bod anebo jako první bod po již zařazených bodech. Je to souhlas i předkladatelů. Důvod je, že budu v pátek na služební cestě mimo Českou republiku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, ještě jednou. Já vás prosím, dámy a pánové, když dáváte přihlášku k pořadu schůze, napište rovnou už na tu přihlášku, co chcete, aby Sněmovna měla o čem hlasovat, protože když to nestihnu napsat, tak se zdržujeme navzájem. Jedná se o sněmovní tisk...

 

Poslanec Antonín Seďa: Je to sněmovní tisk 876, zákoník práce, aby se druhé čtení projednalo zítra v dopoledních hodinách - 20. března. A třetí čtení 27. března po již pevně zařazených bodech.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Mám to poznamenané. Prosím pana poslance Igora Svojáka.

 

Poslanec Igor Svoják: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovolím si navrhnout vyřazení osmi bodů z této schůze, a sice bod číslo 60, sněmovní tisk 859, bod číslo 61, sněmovní tisk 860, bod číslo 62, sněmovní tisk 861, bod 63, sněmovní tisk 862, bod 64, sněmovní tisk 866, bod 65, sněmovní tisk 867, bod 66, sněmovní tisk 907, a bod 67, sněmovní tisk 908.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Otto Chaloupka je dalším přihlášeným, po něm pan poslanec Václav Mencl.

 

Poslanec Otto Chaloupka: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, navrhuji a už potřetí žádám o předřazení bodu 68, sněmovního tisku 864. Jedná se o novelu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, která mimo jiné redukuje původně vypočítaný příspěvek církvím a zrychluje jeho snižování.

Věci veřejné uznávají účelnost odluky církví od státu a chápou vytvoření materiální základny, která církvím umožní financovat činnost nezávisle na státu. Uznáváme taky nárok církví na vrácení přiměřené části majetku, který jim byl odebrán po únoru 1948. Schválená podoba zákona je však dokladem asociálního myšlení vlády a politiků, kteří zákon v současném znění přijali, a jejich odtrženosti od života občanů. V době, kdy se omezují rozpočtové výdaje na nezbytné potřeby státu, kdy se stále více občanů propadá pod hranici chudoby, se vládní koalice rozhodla darovat církvím obrovské finanční prostředky. Výše těchto prostředků byla navíc stanovena naprosto neprůhledným a podivným způsobem. Proto předkládáme tuto novelu, která finanční příspěvek snižuje.

Navrhuji zařazení tohoto tisku jako první bod po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Myslíte dnes po pevně zařazených bodech? (Ano.) V bloku prvních čtení. Upřesňuji si. První bod po pevně zařazených bodech v bloku prvních čteních.

Pan kolega Mencl. Prosím.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji. Dámy a pánové, dovolte, abych požádal o vyřazení z této schůze Zprávy o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, bod 120, tisk 927. Důvod je jednoduchý. Protože ještě neměl volební výbor šanci tuto zprávu projednat. Děkuji sám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Jan Vidím. Prosím. Je přítomen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP