Sněmovní tisk 866
Novela z. o hlavním městě Praze

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

MUDr. David Rath předložil sněmovně návrh zákona 6. 12. 2012.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 866/0 dne 7. 12. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 12. 2012. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 12. 2012 jako tisk 866/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Bezdomovci, Hlavní město Praha
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: kontrola migrací, nelegální migrace, Praha

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)