Sněmovní tisk 861
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

MUDr. David Rath předložil sněmovně návrh zákona 28. 11. 2012.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 861/0 dne 3. 12. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 12. 2012. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 12. 2012 jako tisk 861/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: antikoncepce, náklady na zdraví, pojišťovna, přerušení těhotenství, všeobecné zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)