Sněmovní tisk 861/0, část č. 1/4
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t086100.pdf (Dokument PDF, 93 KB)t086100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0861a0.pdf (Dokument PDF, 80 KB)t0861a0.doc

Rozesláno poslancům

3. prosince 2012 v 10:14
ISP (příhlásit)