(11.10 hodin)

 

Poslanec Jan Husák: Jsme u pátého bodu hlasování. Moment...

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Bude kontrola hlasování? Ano prosím tedy o chvilku strpení.

Já vás seznámím mezitím ještě s omluvou. Z dnešního jednání se od 14.30 omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Jan Bureš.

Námitka pan poslanec Václav Mencl. Prosím o klid!

 

Poslanec Václav Mencl: Vážené kolegyně a kolegové, velmi se omlouvám, ale zpochybňuji hlasování. Mám na sjetině křížek, a hlasoval jsem ne. (V sále je silný ruch.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, o námitce rozhodneme v hlasování číslo 113.

Zahajuji hlasování číslo 113. Táži se, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti?

V hlasování číslo 113 přítomno 180, pro 111, proti 37, námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu, který je uveden pod písmenem C1. Je to tak, pane zpravodaji? (Zpravodaj: Ano, je to tak, budeme znovu hlasovat o C1. Nedoporučuji. Ministr: Nedoporučuji.)

Zahajuji hlasování číslo 114. Ptám se nejprve, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 114 přítomno 180, pro 85, proti 85, návrh přijat nebyl.

 

Bude následovat kontrola, prosím opět o chvíli strpení. (Kontrola výsledků hlasování. Trvalý silný hluk v sále.)

Pan poslanec Smýkal. Prosím o klid!

Pardon, promiňte, omlouvám se vám moc, pane poslanče. Pan poslanec Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si zpochybnit hlasování. (Předsedající: Prosím o klid!) Chtěl jsem hlasovat ano, ale na sjetině mám zdržel se hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, je to námitka. Zahajuji hlasování číslo 115. Kdo souhlasí s touto námitkou? Kdo je proti?

Hlasování číslo 115. Přítomno 181, pro 174, proti nikdo, námitka byla přijata.

 

Opakujeme hlasování. Je tu žádost o odhlášení. Já vás tedy odhlašuji. Prosím, přihlaste se opět.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu C1.

Zahajuji hlasování číslo 116. Táži se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu. - Stanoviska byla negativní. - Kdo je proti?

Hlasování číslo 116. Přítomno 180, pro 86, proti 85. Návrh přijat nebyl.

 

Neschyluje se ke kontrole, budeme pokračovat. Můžete uvést další návrh, pane zpravodaji.

Prosím o klid! Sedněte si do svých lavic a věnujte se tomuto hlasování!

 

Poslanec Jan Husák: Jako další budeme hlasovat C3. Nedoporučuji. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 117. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 117. Přítomno 181, pro 75, proti 94, návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Husák: Dále hlasujeme D7 až D9. (Zpravodaj i ministr nedoporučují.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 118. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 118. Přítomno 181, pro 76, proti 98, návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Husák: Dále, v sedmém hlasování, hlasujeme D4 a D5. (Zpravodaj i ministr nedoporučují.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 119. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 119. Přítomno 181, pro 78, proti 102. Návrh přijat nebyl. Prosím dál.

 

Poslanec Jan Husák: Posledním pozměňovacím návrhem je E1. (Stanoviska zpravodaje i ministra byla záporná.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 120.Ptám se, kdo je pro návrh. Proti návrhu?

V hlasování číslo 120 přítomno 181, pro 5, proti 170. Návrh přijat nebyl.

 

Zeptám se nyní legislativy. Legislativa prosí tři minuty na kontrolu výsledků hlasování. Za tři minuty bychom hlasovali o návrhu jako o celku.

 

Poslanec Jan Husák: Dobře, děkuji. Ostatní návrhy byly nehlasovatelné, tak jak jsem řekl v proceduře. (Po krátké přestávce.) Já si myslím, že jsem jasně řekl v proceduře, které body jsou nehlasovatelné, je to ve stenozáznamu, mohl bych to zrekapitulovat, ale myslím, že je to nadbytečné. Celá procedura byla dokončena.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji panu zpravodaji. Dostala jsem zprávu od legislativy, že všechno proběhlo v pořádku. Takže se domnívám, že můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako o celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 535, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování číslo 121. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti?

Hlasování číslo 121. Přítomno 183, pro 105, proti 73, konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 52, sněmovního tisku 535 ve třetím čtení.

O slovo se hlásí pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP