Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
11. prosince 2009 v 9.04 hodin
Přítomno: 154 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 66. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, tak jak to již učinili pan poslanec Tejc s náhradní kartou číslo 10, pan poslanec Pospíšil s náhradní kartou číslo 32, paní poslankyně Konečná náhradní karta 6, pan poslanec Vojíř náhradní karta 13, pan poslanec Červenka náhradní karta číslo 1.

Sděluji vám, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali následující poslankyně a poslanci: Adam, Bauer, Dimitrov, Dundáčková, Hamáček, Hašková, Jičínský, Klas, Klučka, Krajíček, Kvapil, Pleva, Raninec, Řebíček, Severa, Smýkal, Snítilý, Šedivá, Šojdrová, Úlehla a Zubová. Z členů vlády potom pan premiér Fischer, zahraniční cesta, taktéž páni ministři Dusík, Chmiel a Kocáb, paní ministryně Kopicová, pan ministr Pecina z důvodů pracovních, pan ministr Šebesta zahraniční cesta, pan ministr Šimek a pan ministr Zářecký pracovní důvody.

Na dnešní jednací den máme pevně zařazené body v pořadí 88, 101, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 102, 165, 122, 123, 124 a 125. Na 13. hodinu jsme potom zařadili druhé kolo voleb, body 160 a 161. To vše se ovšem může změnit a ta změna může být vyvolána zatím čtyřmi přihlášenými k bodu modifikace našeho pořadu jednání. Jako první má slovo pan poslanec Jiří Petrů. (V sále je velký hluk, mnozí poslanci se ještě neusadili na svých místech.)

Dámy a pánové, jestli nechcete věnovat pozornost tomu, jak se bude vyvíjet náš dnešní společný den, prosím, opusťte tuto místnost. Velmi ráda bych slyšela alespoň já návrhy vašich kolegů na změnu pořadu jednání. Děkuji vám za pochopení.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní předsedající, kolegové a kolegyně, chci vás požádat o pochopení s mým návrhem, a sice za bod 88, tisk 921, Státní fond dopravní infrastruktury, zařadit tisk 923, je to pořadové číslo 89 schváleného programu, a to Státní fond rozvoje bydlení. To vše před blokem třetích čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Nyní požádám pana poslance Koníčka, aby přednesl svůj návrh.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych vás chtěl požádat o pevné zařazení bodu číslo 165, Současná situace na Nejvyšším kontrolním úřadě. V médiích jste se sice dozvěděli, že pan prezident nebyl na tuto schůzi pozván. Opak je pravdou. Je domluvena účast pana prezidenta v 11 hodin, takže já bych vás poprosil o pevné zařazení bodu číslo 165 na 11. hodinu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Pane poslanče Hovorko, nyní se ujměte slova vy.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Dobrý den. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím požádat o pevné zařazení bodu číslo 55, sněmovního tisku 926, o Všeobecné zdravotní pojišťovně a zaměstnaneckých pojišťovnách. Dovolím si poprosit o jeho pevné zařazení dnes za třetí čtení, za bod 164. To je poslední třetí čtení, které je v návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Paní poslankyně Jakubková má slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Dobrý den. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já bych vás dnes stejně jako včera chtěla požádat o zařazení bodu číslo 52, tisku 889.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Paní poslankyně, já se omlouvám, já vás neslyším, a není to vaše chyba. Nezlobte se, zkusíme to znovu.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Ráda svoji prosbu zopakuji. Prosím vás o podporu zařazení bodu číslo 52, tisku 889. Jde o vládní návrh, kterým se mění zákon číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, přičemž ministra Kocába coby předkladatele, který je dnes nepřítomen, je připravena zastoupit paní ministryně Kovářová a se zařazením souhlasí i zpravodajka, paní poslankyně Bebarová-Rujbrová. Včera, těsně předtím, než měl tento tisk přijít na pořad, si KDU-ČSL vzala pauzu, takže se tak nestalo. Já vás velice prosím, ten tisk je bezproblémový a myslím si, že nám dnes nevezme mnoho času. Chtěla bych ho zařadit za rozpočet SFDI po bodech, které si ještě dnes odhlasujeme, ale před už pevně zařazená třetí čtení. Pokud to nebude možné, tak druhou variantu, po bloku třetích čtení před pevně zařazené body.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Paní poslankyně, v případě, že by bylo odsouhlaseno, že po Státním fondu dopravní infrastruktury se budeme zabývat ještě rozpočtem Státního fondu rozvoje bydlení, přejete si včlenit váš bod mezi ně, nebo až po Státním fondu rozvoje bydlení?

 

Poslankyně Věra Jakubková: Až po Státním fondu rozvoje bydlení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě někdo chce využít možnosti navržení změny pořadu našeho dnešního jednání? Ne.

Přikročíme tedy k hlasování o prvním návrhu. Je jím návrh pana poslance Petrů, abychom bod 89, sněmovní tisk 923, zařadili před blok třetích čtení, tedy jako druhý bod našeho pořadu jednání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP