(Jednání pokračuje v 17.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, čas určený pro jednání poslaneckých klubů končí, takže vás všechny zvu do sněmovní sítě.

Prosím pana zpravodaje, předsedu rozpočtového výboru Bohuslava Sobotku, aby se ujal slova. Vás ostatní prosím o klid, protože se blížíme k vyvrcholení našeho dnešního jednání a je potřeba být velmi pozorní, abychom se nedopustili žádné chyby.

Hovoří zpravodaj.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegové a kolegyně, směřujeme k vrcholu dnešního jednání. (V sále probíhá debata. Předsedající: Ššš!) Prosím vás všechny o pozornost. Nyní již budeme hlasovat o jednotlivých pozměňujících návrzích, tak jak byly předloženy. Chtěl bych odkázat na příslušný sněmovní tisk.

Chtěl bych také konstatovat, že kolegové Ploc, Votava a Jandák stáhli své pozměňující návrhy, za což jim chci jako zpravodaj poděkovat, protože nám usnadnili proceduru schvalování návrhu zákona o státním rozpočtu. Bohužel nikdo jiný se k nim nepřidal.

Zbývající návrhy tedy podrobíme hlasování podle procedury, kterou již schválila Poslanecká sněmovna. Já se budu snažit u těch návrhů říkat, o co se věcně jedná, aby nedej bože nedošlo k nějakému tragickému omylu, že by některý poslanec ty návrhy nemohl podpořit nebo nepodpořil v domnění, že se hlasuje o něčem jiném. Čili to tempo hlasování nebude tak rychlé, jak jste zvyklí od mrštnějších a obratnějších zpravodajů. Já budu zpravodajem pomalým a budu sdělovat, o čem se hlasuje, tak aby skutečně nemohlo dojít k nějakému omylu. Čili prosím o toleranci. Ta věc není tak triviální. Jde o poměrně velké finanční prostředky. Pan ministr financí jistě bude velmi napjatě sledovat postup našeho hlasování a budeme také sdělovat stanoviska zpravodaje a ministra financí.

Dovolte mi proto, abych na základě schválené procedury nejprve navrhl hlasovat o návrzích, které jsou obsaženy v přiložené tabulce A, a jedná se o pozměňující návrhy, které jsou obsaženy v usnesení rozpočtového výboru. Čili je to usnesení rozpočtového výboru pod písmenem A a budeme o tom nyní hlasovat.

Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Pane zpravodaji, pan poslanec Pleva namítá proti postupu, respektive avizoval námitku proti mému postupu, který dával za pravdu vám, to, že by se mělo rozhodnout o jeho námitce. Tak já ho prosím, aby to upřesnil, protože se zřejmě posuneme ihned o hodně dál.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, protože vám vidím na očích, že chcete dát hlasovat o všech pozměňovacích návrzích, i těch, které jsou dle mého názoru nehlasovatelné, protože bilancují vůči podstatě státního rozpočtu, tudíž vůči mandatorním výdajům, a jsou podle mého názoru protizákonné, chtěl bych, aby se to vyjasnilo hned na začátek, abychom se tím nezdržovali při jednotlivých hlasováních, abyste nechal o mé námitce proti vašemu postupu hlasovat teď před tím hlasováním, abychom se potom nezdržovali jednotlivými hlasováními v průběhu rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Ještě prosím o strpení.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ačkoliv to pan poslanec Pleva nezamýšlel, ale já mu to nechci podsouvat, zdržel naše hlasování, protože místo toho, abychom nyní již mohli přistoupit k hlasování, já bych ho rád požádal o definici toho, co to je mandatorní výdaj. To za prvé. Čili požádal bych pana poslance, aby definoval, co to je mandatorní výdaj. A za druhé, aby mi připomenul, protože si to možná úplně dobře nepamatuji, ale co jsem členem rozpočtového výboru, tak tyto návrhy byly hlasovatelné. A nevzpomínám si na to, že by se změnil jednací řád Poslanecké sněmovny v této věci. Čili poprosil bych, kdyby pan poslanec Pleva sdělil, co jsou mandatorní výdaje, a za druhé, kdyby mě mohl upozornit na příslušné ustanovení jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které ve své zvláštní části popisuje speciální proceduru hlasování o návrhu zákona o státním rozpočtu, se kterou částí tohoto jednacího řádu je mnou navržená a touto Poslaneckou sněmovnou schválená procedura v rozporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Já to řeknu velmi jednoduše. Pan poslanec Pleva v rámci rozpravy tady přednesl určitou svou myšlenkovou konstrukci, o kterou opírá svou námitku proti mému postupu. Já jsem přesvědčen, že se nejrychleji přes veškeré požadavky na definování, co je nebo není mandatorní výdaj, dostaneme přes námitku pana poslance Plevy tím, že o ní rozhodneme hlasováním.

A pak připomínám, že přestože páni poslanci Jandák, Ploc a Votava byli vstřícní a navrhli stažení nebo zpětvzetí svých návrhů, musíme i o nich rozhodnout hlasováním. Souhlasíte, pane zpravodaji?

 

Takže nejprve rozhodneme o námitce pana poslance Plevy proti mému postupu nebo ochotě dát hlasovat o pozměňovacích návrzích tak, jak jsou uvedeny v materiálu.

Kdo souhlasí s touto námitkou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano v hlasování, které má pořadové číslo 153. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 191 přihlášených pro 76, proti 101. Takže tato námitka nebyla přijata.

 

Nyní rozhodneme ve smyslu jednacího řádu, a pokud budete souhlasit, en bloc o stažení pozměňovacích návrhů pana poslance Jandáka, Ploce a Votavy. Je s tím takto souhlas?

Takže v hlasování pořadové číslo 154, které jsem zahájil, se táži, kdo je pro, ten ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 191 přihlášených pro 163, proti 1.

 

Takže jsme vyhověli těmto žádostem a nyní se můžeme pustit do hlasování, tak jak navrhuje pan zpravodaj. Takže pane zpravodaji, prosím, zopakujte svůj první návrh.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: První návrh, o kterém nyní budeme rozhodovat, je hlasování o usnesení rozpočtového výboru pod písmenem A. Stanovisko zpravodaje kladné.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Záporné. Jedná se o opatření, které lze řešit v kompetenci ministra zemědělství v průběhu roku. Je to částka, která není důstojná pro hlasování ve Sněmovně o rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 155. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 191 poslanců, pro 99, proti 74. Tento návrh byl přijat. Prosím, postupme dál.

 

Chviličku strpení, proběhne kontrola hlasování. (Po chvilce.) Prosím, hlásí se pan poslanec Polanský.

 

Poslanec Jiří Polanský: Vážený pane předsedající, stalo se mi to poprvé za dobu, co jsem ve Sněmovně. Chtěl jsem hlasovat proti, a výsledek mám, že jsem hlasoval pro. Takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Hlasujeme o námitce pana poslance v hlasování 156. Kdo souhlasí s námitkou proti hlasování, ať zvedne ruku, stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 191 poslanců, pro 155, proti jediný. Tato námitka byla přijata, budeme opakovat hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP