(18.00 hodin)
(pokračuje Kasal)

Je třeba, aby pan poslanec Sobotka zopakoval, o čem budeme hlasovat? Zdá se, že nikoliv.

 

Zahajuji hlasování, které má pořadové číslo 157. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 191 poslanců, pro 96, proti 79. Návrh byl přijat.

 

Je zájem o kontrolu hlasování? Není, můžeme tedy pokračovat, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o pozměňujících návrzích pana poslance Bičíka. Máme je uvedeny v tabulce návrhů, které byly předneseny v rámci druhého čtení projednávaného návrhu zákona o státním rozpočtu, a jsou to návrhy pod písmeny B1, B2, B3, B4 a B5. Čili budeme hlasovat o jednotlivých návrzích.

Nejprve tedy hlasujeme o návrhu, který je uveden pod písmenem B1, včetně B1/1 a B1/2. Jedná se o posílení prostředků pro vědu a vysoké školy o 375 mil. Kč. Stanovisko zpravodaje je neutrální.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Zásadně nedoporučuji, protože se jedná o výdaje na vrub mandatorních výdajů, které v podstatě tímto de facto zvyšují deficit rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 158. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 190 přihlášených je pro 32, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Bičíka pod písmenem B2, který se týká prostředků na školní pomůcky. Mé stanovisko je neutrální.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Nedoporučuji. Je to to samé řešení, na vrub mandatorního výdaje na dluhovou službu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 159. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 190 poslanců, pro bylo 34, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem B3, který se týká prostředků na dotace organizacím k zabezpečení péče o volný čas dětí a mládeže. Mé stanovisko je neutrální.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Nedoporučuji, je to ten samý typ řešení problému.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 160. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 190 poslanců, pro 33, proti 90, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bičíka pod písmenem B4, který se týká navýšení prostředků pro podporu činnosti v oblasti sportu. Mé stanovisko je neutrální.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Nedoporučuji, lze řešit v rámci stávající kapitoly Ministerstva školství.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 161. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 190 poslanců, pro 35, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: A nyní budeme hlasovat o posledním návrhu pana poslance Bičíka uvedeném pod písmenem B5 a ten se týká navýšení prostředků pro podporu činnosti v oblasti sportu, tělovýchova, včetně programů veřejně prospěšné programy. Mé stanovisko je neutrální.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Nedoporučuji, na financování tělovýchovy jsou jasné kanály, a to je zdroj SAZKA a rozpočet kapitoly Ministerstva školství.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 162. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 190 poslanců, pro 38, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní následuje návrh pod písmenem B6 pana poslance Ploce, který však již byl stažen se souhlasem Poslanecké sněmovny.

Dostáváme se k návrhu pana poslance Škromacha pod písmenem B7. Vzhledem k tomu, že byl předložen také obdobný návrh pana poslance Opálky pod písmenem B17, pana poslance Carbola pod písmenem B19 a pana poslance Hovorky pod písmenem B20, navrhuji, abychom nyní orientačním hlasováním rozhodli o pořadí, ve kterém tyto návrhy budou hlasovány, s tím, že bych nechal hlasovat orientačně o těchto návrzích v pořadí tak, jak byly předneseny.

Navrhuji nyní, abychom hlasovali orientačně o pořadí návrhu pana poslance Škromacha.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, souhlasím. Zahájil jsem hlasování (číslo 163). Kdo dává přednost návrhu pana poslance Škromacha, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano.

Tento návrh získal 14 pozitivních hlasů.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu B17 pana poslance Opálky, jde opět o orientační hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v orientačním hlasování číslo 164. Kdo je pro? Děkuji.

Tento návrh získal podpůrných 69 hlasů.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: A nyní budeme hlasovat orientačním hlasováním o pozměňujícím návrhu pana poslance Carbola, který je uveden pod písmenem B19 a rovněž se týká financování sociálních služeb, stejně jako předcházející návrhy pana poslance Škromacha a pana poslance Opálky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji orientační hlasování (číslo 165) o návrhu pana poslance Carbola. Kdo je pro?

Tento návrh získal 67 podpůrných hlasů.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní budeme hlasovat o posledním pozměňujícím návrhu, a to o pozměňujícím návrhu pana poslance Hovorky, který je uveden pod písmenem B20 a rovněž se týká problematiky dotací na sociální služby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahajuji orientační hlasování (číslo 166) o návrhu pana poslance Hovorky. Kdo je pro, ať zvedne ruku a dá podporu orientačnímu hlasování. Děkuji.

Po tomto hlasování se dostáváme do zajímavé situace, protože dva návrhy získaly stejnou podporu, návrh pana poslance Opálky a návrh pana poslance Hovorky, oba získaly 69 podpůrných hlasů.

Doporučuji, abychom hlasovali v pořadí, tak jak jsme tyto návrhy podrobili hlasování, to znamená pan poslanec Opálka, Hovorka, Carbol a Škromach, nejsou-li námitky. Nemusíme rozhodovat losem? Nemusíme.

Teď už budu prosit o stanoviska. Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Opálky.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Jedná se nyní o pozměňující návrh pana poslance Opálky, který je uveden pod písmenem B17. Stanovisko je kladné.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Nesouhlasím, nedoporučuji. Ve smyslu diskuse, která proběhla při projednávání návrhu státního rozpočtu ve třetím čtení potvrzuji stanovisko pana premiéra a vlády, že tato položka bude řešena rozpočtovým opatřením v průběhu měsíce ledna 2010, kdy budou posíleny prostředky na sociální péči na vrub položky drážní a kombinovaná doprava 1 mld. Kč, ukazatel náhrady pro neziskové organizace, soudní spory, ostatní náhrady 1,3 mld. Kč a zbytek 0,7 mld. Kč bude kryt z kofinancování evropských fondů a ze státních záruk. Tímto získám prostředky ve výši 3 mld. Kč, které předložím na jednání vlády, a v průběhu měsíce ledna vláda takto ve své kompetenci tyto změny provede. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP