(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Nyní s přednostním právem se přihlásil pan ministr Eduard Janota. Potom je řádně přihlášena paní poslankyně Hašková.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Já potvrzuji to, co tady sdělil pan poslanec Kalousek. Nicméně vláda jde v dubnu s materiálem, který hodnotí hospodaření za první kvartál roku 2010. Nicméně bude-li vůle, tak lze toto provést změnou zákona. To znamená Poslanecká sněmovna by musela zvednout příjmy a výdaje legitimní cestou zákona. Jenom na upřesnění tohoto kroku. Čili toto by nebylo v pravomoci pouze Ministerstva financí, ledaže by Ministerstvo financí ve vnitřní struktuře našlo zdroje na navýšení výdajů na platy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji pane ministře za upřesnění. Vystoupí paní poslankyně Hašková jako prozatím poslední z přihlášených do rozpravy ve třetím čtení.

 

Poslankyně Monika Hašková: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, členové vlády, vážené poslankyně a poslanci, tady se vede dlouhosáhlá pře o tom, komu ještě se dá přidat. Je nás tady 200 a já jsem si úplně jistá, že každý z nás jeden by měl svůj vlastní balíček, by měl nejradši svůj vlastní rozpočet. Věřte tomu, že já také. Každý máme přece jenom ty priority nějak posunuty. Jenomže on ten problém je v tom, že my se přece nikdy nemůžeme jednohlasně shodnout. A dali jsme důvěru určité vládě, která měla dost práce s tím, aby nějaký balíček a nějaký rozpočet, tak, aby nějakým způsobem vůbec mohl vzniknout, měla a dala nám ho ke schválení. A já vás prosím o to, abychom měli tady nějakou už konečně vůli a také soudnost, protože věřte mi, že hádat se o to, jestli je důležitější vzdělání, nebo jestli je důležitější doprava, jestli je důležitější další obor, tak myslím si, že tady je ta debata nekonečná. Já mám také svoji prioritu, je to například zdravotnictví. Dokonce si troufám říci, že kdybych se tady začala s vámi se všemi hádat, jestli je zdravotnictví důležitější než třeba právě vzdělání, jestli sneseme raději být nemocní, anebo vzdělaní, tak já si myslím a troufám si říci, že vyhraju. Ale já to nedělám, protože věřím, že ta vláda za námi udělala opravdu, co mohla.

A potom těm, kteří chtějí stále ten dluh zvyšovat a zvyšovat a zvyšovat. Oni hrají na velmi jednoduchou takovou psychologickou záležitost. Pokud má dluh nějaký pan Novák nebo pan Dvořák, prosím poslouchejte mě chviličku, já už budu končit, tak samozřejmě psychologicky pan Dvořák ví, že to je jeho dluh, a tak ho vnímá jako jeho dluh a děsí se toho, kdy ho splatí. Když je to takzvaný státní dluh, tak to není dluh pana Dvořáka ani nikoho jiného - zdravím pana Sobotku (posl. Sobotka dělá posunky) - takže bych chtěla říci jenom, že tam je to samozřejmě psychologicky velmi jednoduché říci: podívejte ten státní dluh, to je taková nějaká bublina, on se nějak splatí. A já i ty lidi chápu, že oni si řeknou, to není můj, to je jakýsi státní dluh České republiky a oni si to ti politici musí nějakým způsobem zvládnout, však oni ho nějakým způsobem za těch pár let určitě splatí. Je to koneckonců jejich úkol, těch politiků, aby se s tím oni vypořádali. To není náš dluh.

Prosím vás, nehrajme na tuto notu, já jsem vás o to chtěla jen krátce poprosit. Děkuji vám. (Slabý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Haškové. Dámy a pánové, s vaším souhlasem diskusi... Nekončím, protože se s faktickou hlásí pan poslanec Nečas, potom pan poslanec Škromach. (Neklid a šum v jednacím sále.)

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu velmi stručný. Já bych se chtěl dotázat pana předsedajícího, zda na seznamu poslanců, kteří jsou omluveni z této schůze, je pan Vlastimil Tlustý a pan poslanec Schwippel. Protože pokud ne, tak bych je chtěl vyzvat, aby nepomáhali levici zvyšovat deficit veřejných financí tím, že tady nebudou a sníží kvorum, ale aby tak čestně učinili otevřeně svým hlasováním společně s komunisty a sociálními demokraty. Koneckonců, jak jsou zvyklí z hlasování o nedůvěře vládě. (Slabý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, pokud je správný záznam, který tady mám ze začátku schůze, tak jste říkal, pan poslanec Tlustý - tak ten tady není mezi omluvenými poslanci. A pan poslanec Schwippel? (Poznámky z pléna.) Také není. Takže z formálního hlediska, pokud je neomlouval někdo z předsedajících v průběhu dopoledne nebo odpoledne, tak omluveni nejsou.

S faktickou poznámkou Zdeněk Škromach. (Nesouhlasné poznámky z levé části jednacího sálu.)

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já myslím, že pan Nečas, kdyby se chtěl potkat s panem Tlustým, tak se potkají v předsálí, protože jsem ho tam před chvilkou viděl. Ale nakonec jako straničtí kolegové by měli mít na sebe ještě kontakty. Ale o to mi nešlo.

Paní poslankyně, která tady velmi plamenně hovořila, jak podporuje zdravotnictví... Paní poslankyně prostřednictvím předsedajícího, samozřejmě zdravotnictví neřešíme, protože to má své zajištěné a své jisté přes pojištění, které spravují zdravotní pojišťovny, tudíž jaksi financování zdravotnictví jako takového v rámci rozpočtu neřešíme. Ale věřím, že to víte velmi dobře a že tudíž jaksi nemá smysl tady vést nějakou plamennou diskusi kolem zdravotnictví, pokud jde o rozpočet.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. Kdo se ještě hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Hašková, prosím. (Nesouhlasné výkřiky z pléna.) Prosím o klid, každý má právo vystoupit.

 

Poslankyně Monika Hašková: Ano, je mi líto, já na to musím jenom reagovat. Já jsem chtěla říci, pane Škromachu, že to byl příklad, že tady jsem chtěla jenom naznačit, že opravdu ta diskuse - (Předsedající: Prostřednictvím předsedajícího.) Ano, ano, prostřednictvím předsedajícího, jestli je toto důležitější, nebo tamto důležitější, možná jsem zvolila nevhodný příklad, ale jenom jsem chtěla říct, že je trošku nefér, aby si každý příliš prosazoval to svoje bez ohledu na to, že i ty další věci jsou důležité.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. Dámy a pánové, je možno ukončit v tuto chvíli rozpravu? (Souhlasné výkřiky z pléna.) Ano, tak končím rozpravu. (Souhlasný potlesk.)

Teď je prostor pro závěrečná slova, měl by vystoupit pan ministr, chce-li. Ale dávám také prostor panu předsedovi klubu KSČM panu Kováčikovi, protože chtěl přestávku.

Takže pane ministře, vaše závěrečné slovo.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Pane předsedající, dámy a pánové, já vám chci poděkovat za zajímavou diskusi. (Smích a potlesk v jednacím sále.) Chci věřit tomu, že se budete při hlasování chovat zodpovědně v kontextu všech těch varování, hrozeb, návrhů, které tady padly. Já opravdu mám zájem, aby rozpočet schválen byl, abychom dali světu signál, že jsme schopni udržet veřejné finance na uzdě. Toto vlastně bylo cílem vlády pana premiéra Fischera. Co bude dál, to už nebude jenom o nás, to bude i o jiných. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. Závěrečné slovo zpravodaje není v tuto chvíli třeba. Takže teď je na mně, abych se zeptal pana předsedy Kováčika, o jak dlouhou přestávku žádá.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, vzhledem k tomu, že zejména poslední diskutující už mluvili pouze krátce a ukázali svoji vstřícnost ke zkrácení celé té dlouhé a místy i trapné diskuse, budu také vstřícnost sama. Stačí nám 20 minut a v tuto chvíli, v okamžiku vyhlášení přestávky, žádám o schůzku poslaneckého klubu. Vyzývám poslanecký klub KSČM - hned teď v prostorách klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, já vám děkuji. Vyhlásím přestávku, ale posečkejte prosím pěkně, protože si myslím, že je na místě, abychom teď se shodli na tom, že dneska chceme doprojednat státní rozpočet a že prodloužíme svým hlasováním možnost hlasovat o návrhu zákona i po 19. hodině.

 

Žádné námitky nejsou, takže jsem zahájil hlasování, které má pořadové číslo 152. Kdo souhlasí s tímto mým návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Ze 189 přítomných 137 pro, 2 proti, takže tento návrh byl přijat.

 

Dávám slovo ještě panu předsedovi klubu KDU-ČSL

 

Poslanec Cyril Svoboda: Využívám této příležitosti, když je přestávka, takže i klub KDU-ČSL na 106.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan předseda Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Já jsem chtěl jenom jednu větu. Na 18. hodinu jsme avizovali druhé kolo voleb, ale myslím, že není nutné na tom čase trvat. Samozřejmě až po hlasování o rozpočtu druhé kolo proběhne. Jsou tam pouze dvě druhá kola.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Poradíme se, jak to uděláme. Dobře. Čili, v 17.50 hodin se zde sejdeme a začneme tím, že pan poslanec Sobotka nás začne uvádět do tajů hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

(Jednání přerušeno v 17.30 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP