(18.10 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Myslím, že v podstatě ten zákon není konzistentní. Pokud bych vnímal a vnímal pozitivně připravenost autorů zapracovávat všechny řekněme sporné momenty rozpočtového určení daní do onoho zákona, tak určitě to nestihneme ani za 20 dnů, nestihne se to ani za dnů 40.

To znamená - nebudu opakovat důvody. Zákon je nějakým uvedením řekněme míčku do hry, nicméně považuji jej za nepříliš promyšlený, v podstatě v rámci druhého čtení a ještě zkráceného druhého čtení za neopravitelný. Z tohoto důvodu jsem podal návrh na zamítnutí v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Vilímcovi a ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy v tomto prvém čtení. Pokud tomu tak není… Pan kolega Braný ještě se hlásí.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Já bych jenom na adresu pana zpravodaje, paní předsedající, chtěl říct, že já jsem položil otázku, jestli se dozvíme odpověď, jaké kroky bude činit vláda v této materii, to znamená v rozpočtovém určení daní, a projednávání a druhé čtení vidím mj. jako tlak na to, aby se něco pohnulo, protože jinak se srovnáváme s tím, a vy jste to navrhoval v Plzni, aby se věci třeba projednávaly společně. Budiž, ale tady tím, že to zamítneme, tak si vytváříme tzv. prostor, a ono do 1. 1. 2009 je hodně daleko. Takže proto já jsem pro i podpořit zkrácení, kde se dají lehce některé věci dejme tomu pozměňovacími návrhy upravovat, to máme připraveno, a věřím, že se třeba dočkám odpovědi, anebo zejména činů vlády ve smyslu rozpočtového určení daní. Všechno, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji a táži se tedy, zda chce ještě někdo v obecné rozpravě vystoupit. Není-li tomu tak, končím obecnou rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova pana navrhovatele, pana zpravodaje. Nemají o ně zájem.

Přivolávala jsem naše kolegy. Ještě jednou zazvoním, aby opravdu stihli všichni dojít do sněmovny, protože je před námi hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení. A ještě mám žádost o vaše odhlášení, takže jste odhlášeni a prosím, abyste se všichni zaregistrovali.

Domnívám se, že už mohu začít, a zahajuji hlasování pořadové číslo 25. Táži se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 25, přítomno 179, pro 92, proti 83. Návrh byl přijat.

 

Počkám ale ještě, protože vidím, že bude kontrola tohoto hlasování, tak vás požádám o trpělivost. - Pan poslanec Jandák má slovo.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Dámy a pánové, já se omlouvám, ale skutečně došlo k mýlce. Hlasoval jsem jinak, než vyšlo ve výsledcích. Prosím ještě jednou. (Potlesk některých poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 26, které zahajuji. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 26, přítomno 179, pro 154, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu na zamítnutí a já zahajuji hlasování pořadové číslo 27. Táži se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto zákona. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 27, přítomno 179, pro 90, proti 87. Návrh byl přijat.

 

A opět vidím, že bude ještě kontrolováno i toto hlasování, takže počkáme na výsledek této kontroly. - Pan poslanec Zgarba má slovo.

 

Poslanec Petr Zgarba: Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, omlouvám se vám. Hlasoval jsem ne, a na sjetině mám ano, tudíž zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O námitce rozhodujeme nyní, a to v hlasování s pořadovým číslem 28. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tuto námitku? Kdo je proti námitce?

Hlasování s číslem 28, přítomno 179, pro 150, proti 1. Námitka byla přijata a budeme tedy opět opakovat hlasování o návrhu na zamítnutí.

 

Zahajuji hlasování s číslem 29. Kdo je pro návrh na zamítnutí? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 29, přítomno 178, pro 91, proti 86. Návrh byl přijat.

 

Ptám se, zda je námitka proti hlasování. Není žádná námitka. Konstatuji tedy, že návrh byl zamítnut v prvém čtení. Děkuji panu předkladateli i panu zpravodaji a tím končí projednávání bodu č. 9, sněmovního tisku 210.

 

Dalším bodem, který zahajuji, je bod číslo

 

10.
Návrh poslanců Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika,
Jiřího Hanuše, Ladislava Skopala a Přemysla Rabase na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby
pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby),
ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a zákona č. 178/2006 Sb.
/sněmovní tisk 220/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji tedy ještě jednou, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 220/1 a o slovo požádám nejdříve pana poslance Jiřího Papeže, který návrh za navrhovatele uvede.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP