(18.00 hodin)

Poslanec Radko Martínek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych za prvé, vážené kolegyně a kolegové, poděkoval všem vystupujícím za věcné argumenty a věcný tón diskuse, což v současné rozjitřené době není určitě pravidlem, a já jsem rád, že při takové důležité věci se diskuse v tomto sále odehrává tímto směrem.

Nechci reagovat na všechny připomínky, které zde byly řečeny, protože mnohým kolegům bych musel dát v mnoha směrech za pravdu, a rád za pravdu, protože v řadě případů samozřejmě ty jejich argumenty jsou jednak obohacením a jednak také jiným pohledem možná na stejnou věc, ale bezesporu zajímavým. Nicméně chtěl bych se zabývat zhruba takovými pěti body, které myslím z té diskuse vyplynuly.

První bod je motivační charakter. Tím se zaklíná kdekdo, jak motivovat obce, aby se podílely na ekonomickém rozvoji své oblasti a svého regionu. Bezesporu jeden z klíčových momentů, jak přinutit obce, resp. umožnit jim, aby ze svého úsilí měly také nějaký profit. Nesporně. Víme dneska už zcela jistě, že ty motivace, které zde byly v 90. letech, byly chybné. To znamená tímto směrem jít nemůžeme, protože zavedly celou situaci na scestí a vlastně vyvolaly změnu rozpočtového určení.

Tento návrh, který teď existuje, se o něco pokusil, samozřejmě že ne úplně dokonale. Nicméně si myslím, že právě ten systém rozdělovat daně podle daní fyzických osob ze závislé činnosti podle místa provozovny, je svým způsobem do budoucna nejnosnější. Nicméně také není úplně bez vady, a to zejména ve dvou skupinách obcí. Za prvé jsou to tzv. sídelní města, jako je třeba v Ostravě, to jsou ty tzv. noclehárny z minulosti, kde prostě žádné provozovny není, a smysl toho města, té obce je, aby tam lidé bydleli. Obdobně se to týká menších obcí, tzv. satelitních, kolem průmyslových center. Tam samozřejmě, i kdyby se rozkrájeli, tak tam provozovny mít nebudou, a tudíž musíme velmi uvážlivě vážit, kolik procent z té daně může jít tímto směrem, abychom tyto obce nepoškodili. To znamená hledat ten motivační charakter bude velmi složité, protože ta motivace je komplikovaná. Hraje tam samozřejmě roli historie, jako např. Auto Škoda v Mladé Boleslavi, jaký na tom má podíl vlastně stávající radnice, na tom, že tam je zrovna Škoda Mladá Boleslav. Samozřejmě, že je to velké štěstí pro to město. Ale jak k tomu přijdou ta města, kde je např. textilní průmysl, který byl v minulosti velmi progresivní a dnes je v totálním úpadku? Ta radnice s tím prostě nic reálně nemůže udělat. Obdobně je to umístění toho konkrétního místa. Jsou samozřejmě atraktivnější části republiky, méně atraktivní. Nechci zabíhat do podrobností, jenom říkám, že tenhle problém bude poměrně komplikovaný.

Další problém - spotřební daně. Já jsem rád, že s kolegou Vilímcem jsme se shodli v tom, že spotřební daň by měla být v tom portfoliu. My ji dokonce máme nachystanou. Jenom pro vaši informaci, kdybychom měli udělat rovnoměrnou strukturu všech daní včetně spotřební, tak by to znamenalo zhruba 18 % na tom celkovém podílu. To znamená máme to nachystané, nicméně říkám zcela jednoznačně, že jsme nechtěli - je to docela revoluční změna a my jsme v této chvíli nechtěli jít do takto zásadních změn a zvolili jsme poněkud, řekl bych, takovou konzervativnější cestu. A to je možná odpověď na tu otázku, proč právě ta 3 % a ne přesun na těch 18 % ze všech daní. Ale nicméně pokud bude volba Sněmovny a vůle Sněmovny, vůbec se tomu nebráníme. Myslím si, že by to bylo spravedlivé.

Říkáme, a to už říkal můj spolupředkladatel kolega Sobotka, ano všem rozumným návrhům. Všem rozumným. Samozřejmě, že sledujeme i návrhy malých obcí. Všechny rozumné návrhy jsme připraveni akceptovat za předpokladu, že neodůvodněně nepoškodí nějakou jinou skupinu lidí, resp. v tomto případě obcí.

Další otázka tady byla, že to je na úkor státního rozpočtu. Já myslím, že jsem už v té své řeči, ale jenom bych chtěl připomenout, že těch 8 miliard korun je to, na co mají obce reálně nárok, aniž by se poškozoval státní rozpočet. Připomínám minus 4,7 miliardy jenom v dotačních titulech oproti letošnímu roku, připomínám zvýšení spotřebních daní, na kterých se obce nepodílely. Myslím si, že to je uvážlivý návrh, není v tom ani stín populismu. To znamená jsou to peníze, o které obce reálně přicházejí. Já se neztotožňuji, protože v tom vlastně od roku 2000 neustále pracuji, neztotožňuji se s názorem Ministerstva financí, že v příštím roce bude situace pro obce plusová. Nicméně musím konstatovat, že to je odborný názor proti odbornému názoru, ale uvidíme, komu dá za rok realita za pravdu, pokud změny neučiníme. Obávám se, že to budu já, i když bych byl radši, kdybych se v tomto smyslu mýlil.

Poslední věc, kterou tady chci připomenout a možná říci, v čem udělala vláda chybu, když celou řadu dejme tomu rozumných návrhů, prodiskutovaných i Svazem měst a obcí, navrhovala, ale potom to vyvolalo negativní dopad do 140 obcí nad 10 tisíc obyvatel naprosto nezaslouženě. Když se připravovala ta změna v roce 2001, tak samozřejmě ta změna ne všem prospěla. Byla řada obcí, která měla dopad negativní, a já jsem se jako spoluautor té reformy tehdy setkával s celou řadou negativních reakcí. Nicméně ten rozdíl je tady zcela zřejmý a myslím si, že je to možná návod na to, jak by měla vláda v budoucnu postupovat. Tehdejší vláda, když chtěla změnit systém, tak do toho systému přidala jednorázově 4,5 miliardy korun v tehdejších prostředcích, což je samozřejmě poměrně značná částka. A zároveň toto probíhalo při současném růstu daní, to znamená každý rok se 4,5 miliardy ještě násobilo. To je důvod toho, proč tady šest let po sobě prakticky každý rok rostly rozpočty obcí ročně o 10 %. To je ten důvod. Jestliže vláda v této chvíli tzv. nasypává do toho 2,5 miliardy, zároveň snižování daňových příjmů, pak to prostě nemůže fungovat a ty negativní dopady tady musí být v každém případě.

Takže, dámy a pánové, já bych ještě jednou chtěl poděkovat za věcnou diskusi. Chtěl bych připomenout, že jsem navrhl zkrácení projednávání o 20 dnů, a pevně věřím, že přece jenom všichni zvážíme situaci a budeme společně těch 40 dnů pracovat tak, abychom vyřešili problém, který 1. ledna příštího roku reálně nastane.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Martínkovi. O slovo se ještě hlásí pan kolega Vilímec. Prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, jak jsem avizoval ve své zpravodajské zprávě, podávám návrh na zamítnutí tisku 210 v prvním čtení dle jednacího řádu. Nechci opakovat důvody. Myslím, že i z debaty, která byla výživná, která byla vedena i odbornými argumenty, vyplynulo, že je hodně problémů v rozpočtovém určení daní a že žádná dílčí změna poslaneckého návrhu tyto problémy nemůže vyřešit. Na jedné straně tady bylo voláno po stabilizaci. Na druhé straně zazněl i návrh podpořený panem poslancem Braným na zkrácení projednávání ve druhém čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP