(14.20 hodin)

Poslanec Michal Kraus: Ne, ne, ne. Já jsem doporučoval, aby zákon vrácený prezidentem byl pevně zařazen jako druhý bod zítra ve středu a druhý bod, kterým je zákon zamítnutý Senátem, o územních finančních orgánech, jako třetí bod ve středu s tím, že bod číslo 3 našeho programu, to je ten církevní zákon, by byl zařazen za bod 217.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Bod 3 za bod 217. Dnešní bod číslo 3 za bod 217. Pak jste říkal před bod číslo 5 zařadit novelu zákona o dani z příjmu. A to je který bod?

 

Poslanec Michal Kraus: To je nově zařazovaný bod. Je to novela zákona o dani z příjmu podle tisku 1040.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to je nově zařazovaný bod. Dobře. Tak to mám vše. Děkuji. Nyní prosím paní poslankyni Zuzku Rujbrovou. Připraví se Pavel Severa.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Dovolte, abych navrhla změnu pořadí současných bodů 91 a 92, a to tak, aby bod 92, tedy sněmovní tisk 867, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona, tisk 867, byl předřazen před nynější bod 91, sněmovní tisk 866.

Důvodem je to, že poslanecký klub KSČM chce své konečné rozhodnutí o tisku 866 přizpůsobit výsledku hlasování o doprovodném tisku 867, a pokud by ke změně pořadí nedošlo, nemohl by oba tisky podpořit. Děkujeme.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, paní poslankyně, ještě jednou. Jak to tedy bude? Ne tisky, ale body.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Bod 92 předřadit před bod 91. Změna pořadí těchto tisků.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To je celé? Jenom 92 předřadit před 91. Výborně. Děkuji. A nyní prosím pana poslance Severu.

Já se omlouvám panu poslanci Severovi, o slovo k pořadu se přihlásil také pan ministr Karel Kühnl. Prosím.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, i já se omlouvám panu kolegovi Severovi, ale já přicházím s návrhem, který se týká hned začátku našeho programu. Proto jsem požádal o udělení slova nyní.

Mám dva návrhy. Jeden je technický, na vyřazení bodů číslo 20 a 93. Je to druhé a třetí čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o Vojenském obranném zpravodajství. Je to zákon, jehož obsahově totožnou podobu jsme přijali v podobě poslaneckého návrhu zákona. Ten zákon je již od 1. 8. v účinnosti. Tento zákon tedy navrhuji stáhnout a zítra na vládě navrhnu, aby vláda rozhodla o zpětvzetí tohoto návrhu zákona, aby tedy zmizel z programu úplně.

Můj druhý návrh se týká bodu číslo 234, což je vládní návrh na prodloužení doby působení britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky. Problém tohoto návrhu, který vláda předala do parlamentu již 14. 6., je, že během těch dvou letních schůzí, které byly krátké a přetížené prvními čteními a návrhy vrácenými ze Senátu, se nepodařilo tento návrh projednat. A tomu týmu vypršela doba, kdy měl mandát k pobytu na území České republiky, 9. října, čili je nezbytné nejrychlejším možným tempem tento materiál projednat. Předpokládám, že to bude pětiminutová záležitosti. Navrhuji jeho zařazení jako úplně první bod dnešního programu ještě před dokončením otázky Unipetrol.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Bod 234 jako první bod? Ale co znamená formulace před ukončením Unipetrolu? To jsem… (Domluva mimo mikrofon.) Jako úplně první bod. Bod 234 jako první bod před Unipetrolem. Dobrá.

Nyní požádám pana poslance Severu.

 

Poslanec Pavel Severa: Milé dámy, vážení pánové, já mám jenom takovou technickou věc, která nicméně musí proběhnout a zabere nám asi tak tři minuty času.

Jako zpravodaj tisku 1002 bych si vás dovolil požádat o předřazení bodu číslo 63, což je třetí čtení tohoto tisku, přičemž nechci, abychom hlasovali třetí čtení dnes. Chceme pouze z hlediska technického a z hlediska čistoty procedury umožnit, abychom vyhověli striktnímu jednacímu řádu, a jedná se o následující záležitost.

Navrhuji, aby byl tento bod 63 předřazen jako bod 2 za návrh pana ministr Kühnla. Tento bod by byl otevřen znovu ve druhém čtení a poslanci, kteří podali v souladu s jednacím řádem pozměňovací návrhy písemně tak, aby vyhověli jednacímu řádu a nedošlo ke sporům, tak by měli odkázat na tento svůj pozměňovací návrh, a můžeme pokračovat dále. Tento bod by nám zabral pouze tři čtyři minuty. Jedná se o právní čistotu v jednacím řádu u pozměňovacích návrhů, které nebyly předneseny buď celé v případě pana poslance Langera, anebo byl předán pozměňovací návrh v písemné podobě u kolegy Franka, který nevystoupil v podrobné rozpravě. U mne je to záležitost, že jsem odkázal na svůj pozměňovací návrh v rozpravě obecné. Myslím si, že se s tím vypořádáme rychleji, než kdybychom vedli spory o to, jestli je to právně čisté podle jednacího řádu, či nikoli.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vám jde tedy o znovuotevření druhého čtení bodu 63. Ano, rozumím.

 

Poslanec Pavel Severa: Je to formalita, nicméně zdá se nám, že to je nejjednodušší řešení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pochopil jsem, mám to zaznamenáno. Dobře. Máme návrh.

Nyní prosím pana poslance Evžena Snítilého. Připraví se Jaroslav Krákora.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl vyřadit z programu této schůze bod 27, s tím související bod 100, a bod 25, s tím související bod 98. To jsou třetí čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon. Ještě jednou. Co souvisí?

 

Poslanec Evžen Snítilý: S bodem 25 souvisí bod 98, s bodem 27 souvisí bod 100. Navrhuji vyřadit z programu této schůze.

Dále navrhuji vyřadit z programu této schůze bod 103 a s tím související třetí čtení pod bodem 197.

U všech tří návrhů je důvod jediný. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí zatím tyto body neprojednal. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Je to jasné. Já prosím pana poslance Jaroslava Krákoru. Pak to bude pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedo, dovoluji si předložit následující návrhy na stažení bodů z pořadu 48. schůze Poslanecké sněmovny. V té první etapě ve všech uvedených případech, to je pět těchto případů, výbor přerušil nebo dosud neprojednal příslušné tisky.

Navrhuji stažení tisku 995, to je bod číslo 9, o sociálně-právní ochraně dětí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyřazení. Říkejme tedy, pane poslanče, vyřazení bodu číslo 9.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Ano. Vyřazení tohoto bodu.

Za druhé, vyřazení bodu číslo 15 ve druhém čtení a 88 ve třetím čtení, to je sněmovní tisk 450, návrh poslankyně Dundáčkové na vydání zákona o důchodovém pojištění.

Za třetí, vyřadit z pořadu schůze bod číslo 105 ve druhém čtení a 199 ve třetím čtení, sněmovní tisk 829, návrh poslanců Lubomíra Suka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP