(14.30 hodin)
(pokračuje Krákora)

Za čtvrté, vyřadit z programu schůze bod 121 ve druhém čtení a 215 ve třetím čtení, tj. sněmovní tisk 964, návrh poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů.

Za páté, navrhuji vyřadit bod číslo 258, to je v bloku zpráv, sněmovní tisk 1147, výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny a zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven spolu s vyjádřením vlády.

Dále pak navrhuji přeřazení bodů, a to sice bodu číslo 154, kterým se mění zákon o péči o zdraví lidu, sněmovní tisk 1045 (Zaorálek: Za bod číslo 28…), to znamená hned na začátku prvních čtení.

Dále potom je to bod číslo 171, vládní návrh zákona o zdravotnických zařízeních, sněmovní tisk 1149, taktéž na začátek prvních čtení jako bod číslo 2.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Počkejte, nevím úplně přesně, kam to myslíte. To je za ten bod číslo 28, jak jste říkal ten bod číslo 154, tak další bod.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dalším bodem je bod číslo 172, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon v oblasti veřejného zdravotního pojištění, to je sněmovní tisk 1150, prvé čtení - za bod 171 jako bod číslo 3.

Dále navrhuji bod číslo 173, vládní návrh zákona o zdravotní péči, sněmovní tisk 1151, prvé čtení - za tím bodem předchozím.

Dále bod číslo 174, vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti v přijetím zákona o zdravotní péči, sněmovní tisk 1152, hned za tím předchozím bodem.

Chtěl bych ještě upozornit na bod číslo 172, kde došlo k chybě, protože vláda navrhovala ke schválení tento tisk 1150 již v prvém čtení podle § 90 odst. 2.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To nebude problém, to bude v prezidiálce správně.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dále bych potom navrhoval, pane předsedo, bod číslo 104, sněmovní tisk 810 ve druhém čtení, a 198 ve třetím čtení zařadit jako první bod 18. 10. v úterý odpoledne.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Suka.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za slovo, pane předsedo, jen bych reagoval na svého předřečníka.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Krákoru, aby sledoval to, co říká pan poslanec Suk, protože to je připomínka k jeho návrhu.

 

Poslanec Lubomír Suk: Pan poslanec Krákora jako předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví navrhl vyřadit bod 105 ve druhém čtení, sněmovní tisk 829. Je pravda, že zdravotní výbor tento zákon neprojednal. Ale také je pravda, že tento výbor byl určen jako druhý výbor pro projednání. Gesční výbor, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tento návrh zákona projednal a doporučil jej Sněmovně ke schválení. Není tedy žádný důvod, aby byl vyřazen z pořadu jednání.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To je ten bod 105 a 199, tuto dvojici myslíte, ano o tom mluvíme. Dobře. Pan poslanec Krákora nebude reagovat.

Pardon, pane poslanče (k poslanci Plevovi), nyní se o slovo přihlásil pan poslanec Kraus, který má i v tomto případě přednost. Takže já mu s dovolením dám slovo a vám se omlouvám.

Prosím o klid. Omlouvám se všem poslancům, ale je tady neuvěřitelné množství přihlášených a bude to ještě náročné, takže prosím o klid. Pan poslanec Kraus má slovo.

 

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedo, já jenom doufám, že vy mě uslyšíte, když budu hovořit, protože to je to nejdůležitější.

Dovoluji si teď v tomto momentu navrhnout jednu dílčí modifikaci svého předešlého návrhu. Ta modifikace se týká tisku 1040. Je to nově zařazený bod - novela zákona daně z příjmů. Původně jsem navrhl, aby byl zařazen před bod 5, ale po konzultaci s organizačním výborem doporučuji, aby se zařadil jako pevný bod - a konkrétně jako první bod našeho jednání v úterý 18. 10.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: První bod 18. 10., to už …

 

Poslanec Michal Kraus: Je-li už zařazen nějaký jiný první bod, tak samozřejmě jako první následující.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tam je ale také ministr dopravy Šimonovský zařazený, tedy není ještě, ale zřejmě bude. Toto je už pátý zřejmě, ale už nemám na to kapacitu, abych to udržel v hlavě, ale je to možná zhruba pátý bod v úterý 18. 10. Dobře.

Takže teď snad může dostat slovo pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji vyřazení bodu 14, což je druhé čtení, a bodu 87, následné třetí čtení, tisku 885, což je zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Důvod je prostý. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu neukončil jeho projednávání, pozměňovací návrhy, které ještě mají být předloženy, dosud předloženy nejsou. Jen bych chtěl upozornit, že žádný jiný orgán Sněmovny tento tisk neprojednal.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ale jinak se omezujete vyřadit bod číslo 14, to je váš návrh, a může dostat další slovo, to je pan poslanec Kochan Jozef. Připraví se Miroslav Pátek.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mně navrhnout nový bod pořadu, který se bude jmenovat Zpráva o stavu českého zdravotnictví, na pátek 14. října jako první bod pořadu.

Krátké zdůvodnění. Události posledních dní ve vývoji financování českého zdravotnictví, zejména v privátní sféře, stávka soukromých lékařů, jsou natolik závažnou skutečností, že je nutno jí věnovat důraznou pozornost. Doufám, že si tento stav uvědomujete a že můj návrh podpoříte. Děkuji. (Slabý potlesk z pravé části jednacího sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ale já jsem se zapomněl zeptat pana poslance, kam tu zprávu zařadit. Vy jste řekl - zařadit Zprávu o stavu českého zdravotnictví na pátek 14. 10., první bod jednání. Tak se omlouvám.

Nyní prosím pana poslance Pátka, připraví se pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Miroslav Pátek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout pevně zařadit projednání bodu číslo 161, jde o sněmovní tisk číslo 1080. Jde o návrh zastupitelstva Ústeckého kraje.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kolikátý je to bod, prosím vás?

 

Poslanec Miroslav Pátek: Pevné zařazení jsem plánoval jako první bod v pátek 14. 10. V tom případě ovšem, jestli projde bod mého předřečníka, tak jako druhý bod v pátek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Druhý bod v pátek 14. 10. - a ten bod má číslo?

 

Poslanec Miroslav Pátek: Bod má číslo 161, je to sněmovní tisk 1080 - návrh zastupitelstva Ústeckého kraje. Velmi stručné zdůvodnění: koordinace časového plánu zástupce předkladatele hejtmana Ústeckého kraje. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, výborně, děkuji. Nyní prosím pana poslance Skopala a připraví se pan poslanec Koníček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP