(14.40 hodin)

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych i já navrhl přeřazení bodů, a to bodů číslo 5, 6 a 7. Jedná se o bod 5, tisk 955 - vodovody a kanalizace. Dále bod 6, tisk 917 - ochrana zvířat, a bod 7, tisk 818 - zákon o rostlinolékařské péči, na úterý 18. 10. po pevně zařazených bodech, kterou jsou již pevně zařazené. Myslím, že je jich tam pět.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jen si zopakujeme: úterý 18. 10. po pevně zařazených bodech.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Dále bych navrhl přeřadit bod 14, je to tisk 885 - o provozování rozhlasového a televizního vysílání, na pátek 21. 10. po pevně zařazených bodech, pokud tam již byl zařazen nějaký bod. Myslím, že žádný, takže je to jako bod první.

A dále bych požádal o nově zařazený bod, je to volba člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, protože na minulé schůzi jsme to nedořešili. Já jsem už jednal s předsedou volební komise s tím, že samozřejmě je potřeba potom vyhlásit lhůtu, a myslím, že se tím nebudeme zdržovat, protože volby jsou, takže by to bylo v rámci bloku voleb, který bude myslím až ten třetí týden. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jenom se zeptám - to je ten bod 14, stejný, který pan poslanec Pleva navrhoval vyřadit? (Ano.) Vy ho navrhujete na pátek 21. 10. jako první bod. Dobře.

Poprosím nyní pana poslance Koníčka.

 

Poslanec František Koníček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl přeřazení bodů 29 až 33, sněmovní tisky číslo 1153 až 1157, k projednání jako pevně zařazené body na den 19. 10., středa, jako první body 1 až 5 po polední přestávce. Jako důvod pro přeřazení uvádím předpokládanou nepřítomnost pana ministra ve druhé polovině tohoto týdne.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jenom si zopakuji: jedná se o body 29 až 33, všechny tyto body přeřadit a pevně zařadit na devatenáctého…

 

Poslanec František Koníček: 19. 10. jako pevně zařazené body 1 až 5 po polední pauze.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: 1 až 5 po polední pauze. Mám to tedy zachyceno, děkuji vám.

Teď tady mám informaci pro pana poslance Krause. Dověděl jsem se, že tisk číslo 1040 dnes nelze hlasovat, neboť nemá lhůtu. Předloží se až v úterý 18. 10. po uplynutí lhůty. Je to dohodnuto, takže toto škrtáme. Výborně.

Prosím pana poslance Jaromíra Talíře a připraví se pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl z dnešního pořadu schůze vyřadit bod číslo 23, sněmovní tisk 855, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a o změně a doplnění některých zákonů a dalších předpisů. Navrhuji vyřadit tento bod, přestože náš výbor, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, tento tisk projednal, ale protože tento zákon má vazby na zákon o Státním fondu kinematografie, který bude znovu předložen a bude znovu projednáván ve druhém čtení v našem výboru, je dobře, aby tyto dva zákony byly projednávány společně. Proto navrhuji z této schůze tento vládní návrh zákona vyřadit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Bod 23 vyřadit, to je celé, o tom budeme hlasovat.

Prosím pana poslance Vidíma s dalším návrhem. Připraví se pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, paní a pánové, pan předseda Poslanecké sněmovny na úvod projednávání návrhu pořadu uvedl, že předsedové výborů byli vyzváni, aby informovali, které body dosud nebyly projednány výbory mezi prvým a druhým čtením, a mezi těmito tisky byl také uveden tisk 1113 - vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2006. Tento tisk skutečně nebyl výborem pro obranu a bezpečnost ani výborem zahraničním dosud projednán. Přesto bych však požádal Poslaneckou sněmovnu, aby zůstal zařazen na pořadu právě probíhající schůze, s tím, že oba výbory, jak zahraniční, tak pro obranu a bezpečnost, se pokusí v průběhu jednání schůze se k tomuto bodu sejít. Pokud se to výborům nepodaří, pak je samozřejmě nemožné tento bod na schůzi projednávat a byl by automaticky vyřazen. Ale chci požádat pana předsedu, aby to vyřadil z toho…

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Bod 237, sněmovní tisk 1113, škrtám z toho, o čem budeme hlasovat. (Poslanec Vidím: Děkuji pěkně.)

Nyní prosím pana poslance Františka Beneše. Přihlásil se pan poslanec Josef Hojdar.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já se omlouvám, že k dnešnímu programu chci přičinit ještě přiřazení jednoho nového bodu, a to přes to, že vím, že pokud jste si nestihli nakoupit vánoční dárky do dneška, tak už to nestihnete.

Navrhuji, aby na program současné schůze Sněmovny byl zařazen nový bod, který by zněl: Informace ministra spravedlnosti o řešení konkursů bytových družstev. Důvod je velmi jednoduchý. Poslanecká sněmovna se vyslovila opakovaně minimálně třikrát jednoznačně v tom smyslu, že družstevní byty nemohou být součástí konkursní podstaty - v roce 1992, v roce 1994 a naposledy letos v dubnu. Soudy a soudní praxe však nedbají ani usnesení Ústavního soudu, který se vyjádřil ve stejném smyslu. Vrchní soud podává podle mého názoru podmíněná a zcela zástupná podání a jenom se protahuje současná praxe nejistoty, kdy lidé, kteří se vracejí do svých bytů, nevědí, zda se mají strachovat o to, že byt budou muset podruhé nebo potřetí zaplatit.

Já navrhuji, abychom se tímto bodem vážně zabývali a abychom ho zařadili na program jednání příští čtvrtek, to je 20. 10., jako prvý bod dopoledního jednání, a současně žádám, abychom v průběhu jednání obdrželi od pana ministra spravedlnosti informační písemnou podkladovou zprávu o stavu jednání kauzy bytových družstev Kavčí skála, Hutmanka a SBD Svatopluk a abychom obdrželi alespoň informační zprávu o tom, do kdy budou uvedené kauzy a jak budou dokončeny. Já vám děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, omlouvám se. Chcete tedy informaci ministra spravedlnosti o…

 

Poslanec František Beneš: Žádám informaci ministra spravedlnosti v písemné formě o stavu projednávání konkursů bytových družstev Kavčí skála, SBD Svatopluk a Hutmanka a informaci o tom, do kdy budou uvedené kauzy v rámci Ministerstva spravedlnosti dokončeny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A jenom písemnou zprávu? Vy to nenavrhujete jako bod do programu?

 

Poslanec František Beneš: Navrhuji to jako bod programu na příští čtvrtek 20. 10. dopoledne - prvý bod. Bod by se jmenoval Informace ministra spravedlnosti o řešení konkursů bytových družstev.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Příští čtvrtek, první bod po poledni. (?) Dobře, mám to. Děkuji vám.

Nyní prosím pana poslance Hojdara, připraví se Marek Benda.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, přicházím se čtyřmi věcmi, které je zapotřebí vyřadit z této schůze, což vás neobyčejně jistě potěší.

Za prvé je to tisk 1183, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon o mírovém využívání jaderné energie - přeřadit na příští schůzi Sněmovny. Jedná se o bod programu 162. Zdůvodnění je zahraniční cesta předkladatelky, paní senátorky Seitlové.

Za druhé tisk 1105, informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden až červen 2005. Také žádám, aby byl přeřazen na příští schůzi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Počkejte, to je tisk, ale bod je to který?

 

Poslanec Josef Hojdar: Bod číslo 240 - přeřadit na příští schůzi Sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP