Stenografický zápis 39. schůze, 31. října 2001


(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


170. Návrh vlády České republiky na bezúplatné převody nemovitostí ve správě Fondu dětí a mládeže "v likvidaci" ve smyslu zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů na nové nabyvatele /sněmovní tisk 1052/

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Radim Turek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Alena Svobodová
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Radim Turek
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Radim Turek
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Jaromír Kohlíček


36. Vládní návrh zákona o Sociální pojišťovně a o provádění sociálního pojištění /sněmovní tisk 776/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Stanislav Volák
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


86. Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka a Milana Cabrnocha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 999/ - prvé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslanec Rostislav Čevela


89. Návrh poslanců Viléma Holáně a Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1020/ - prvé čtení

Poslanec Vilém Holáň
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Vilém Holáň


100. Návrh poslanců Miloslava Vlčka, Hany Orgoníkové Bohuslava Sobotky a Ladislava Korbela na vydání zákona o některých podmínkách ochrany vnitřního trhu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1027/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Marek Benda


160. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Jan Vidím


161. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 12.41 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.07 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Miloslav Výborný


185. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 887/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Ivan Pilip
Ministr financí ČR Jiří Rusnok


147. Návrh poslanců Karla Sehoře, Jaroslava Plachého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 824/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Jiří Havlíček
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Oldřich Vojíř
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslankyně Miroslava Němcová
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 16.04 hodin)
(Jednání pokračovalo v 16.27 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Zdeněk Koudelka


153. Návrh poslanců Pavla Němce, Karla Sehoře, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Jan Vidím


153. Návrh poslanců Pavla Němce, Karla Sehoře, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Švrček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Josef Vejvoda
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Pavel Němec
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Švrček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec František Španbauer
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Zdeněk Švrček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 18.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.19 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Němec
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Libor Ambrozek
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 19.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP