(9.50 hodin)
(pokračuje Hofman)

Jedná se VZ Morávka, č. p. 230, okres Frýdek-Místek. Číslo jednací je 10C140/2001, okresní soud Frýdek-Místek. Oba dva soudy jsem navštívil a požádal jsem o potvrzení této informace. Tato informace mi byla potvrzena, proto žádám Poslaneckou sněmovnu, aby svým usnesením tyto dvě nemovitosti vyřadila z vydání jinému nabyvateli až do ukončení soudních sporů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní s přednostním právem pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, stejně jako vy jsem se během rozpravy dozvěděl celou řadu někdy i nových skutečností. Domnívám se, že by bylo chybou, aby o těchto návrzích hlasovala Poslanecká sněmovna bez toho, aniž by je projednal ještě jednou školský výbor. V tuto chvíli bych navrhl přerušení tohoto bodu do doby, než školský výbor projedná všechny návrhy, které zde zazněly ať už v obecné, nebo v podrobné rozpravě. Žádám, aby o tomto bylo hlasováno před ukončením podrobné rozpravy dnes.

Myslím si, že by to přispělo jak k uklidnění situace, tak k získání více informací o jednotlivých kauzách, které zde byly jednotlivými poslanci otevřeny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní bude hovořit pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak jsem už předeslal v obecné rozpravě, dávám návrh na vyřazení následujících objektů z bezúplatných převodů. Podle přílohy č. 22 hotel DIX Železná Ruda, podle přílohy č. 49 ubytovací zařízení Morávka číslo popisné 230 a podle přílohy č. 60 Klub mládeže Vyškov, číslo popisné 253.

Chtěl bych upozornit, že zvláště u ubytovacích zařízení Morávka číslo popisné 230 podle přílohy č. 49 je podle mých informací veden soudní spor na vydání této nemovitosti. Bylo by velmi neprozřetelné, abychom vydali objekt, na který je dána soudní žaloba.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále bude hovořit pan poslanec Jiří Havlíček, poté se hlásí pan poslanec Pešán.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, podávám návrh, aby v části 3 přílohy č. 40 byl bezúplatný převod na město Havlíčkův Brod. Krátce ocituji z dopisu starosty pana Ing. Kruntoráda: Klub mládeže v Havlíčkově Brodě, tak jak je koncipován, je jedinou budovou malé divadelní scény, vhodnou pro široké zájmové spektrum mládežnických organizací, včetně organizace Junák, mateřských, základních i středních škol, stejně jako škol uměleckých, které jsou všechny v dosahu objektu. Jde o multifunkční objekt v centru města.

Proto podávám návrh na změnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní bude hovořit poslanec Pešán, připraví se poslanec Radim Turek.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych i já přednesl pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku 1052, který zní: V části 3 se vypouští příloha č. 64 - turistická základna Mrákotín. Zároveň se přílohy č. 65 až 85 přečíslovávají na 64 až 84. Stručné zdůvodnění: Jsem přesvědčen, že při projednávání tohoto převodu nebyla výběrová komise seznámena se všemi podkladovými materiály, které se týkají této nemovitosti.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan kolega Radim Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Vážený pane předsedající, jen bych uvedl na správnou míru, že návrh poslance Hofmana je irelevantní, jelikož se jedná o soudní spor Fondu dětí a mládeže s předchozím nájemcem, který dlužil peníze Fondu dětí a mládeže. To je ten soudní spor.

Ulice Stodolní 9 není převáděna, ale je právě vyřazena. V tomto kole není mezi těmi 65 objekty. Takže je tam asi jakýsi rozpor v informacích.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Pan poslanec Eduard Vávra, poté pan poslanec Jiří Hofman.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, v příloze č. 58 část 3 - jedná se o objekt Češkovice, okres Blansko - navrhuji převést bezúplatně tento objekt na město Blansko. Krátké zdůvodnění: Bydlím kousek od tohoto objektu. Pokud jsem doma, chodím okolo pravidelně, protože chodím na procházky. Mohu sdělit, jakým způsobem je provozován tento objekt. Za poslední rok, kdy jsem tento objekt sledoval, tam byla asi jeden měsíc v létě nějaká mládežnická akce, v zimním období objekt není vůbec využíván. Byl využit o loňském Silvestru - bylo tam asi dvacet lidí. Protože je tam uhelná kotelna, topí se v zimním období jen jednou týdně. Zkrátka tento objekt je tímto provozovatelem vlastně devastován. Město jako takové tam vkládá každoročně určité peníze, protože to je na jeho katastru. Každopádně nový nabyvatel by toto nedokázal zprovoznit, aby to bylo vše v pořádku.

Chtěl bych ještě říci, že město Blansko k využití objektu má dobré podmínky - školy v přírodě, mladí sportovci, prázdninové pobyty skupin mládeže, dětí a rodiče, příměstské táborové tábory atd. Město Blansko má partnerské styky s mnoha městy z Itálie, Polska, Rakouska atd. Tyto styky končí výměnnými pobyty dětí a mládeže z oblasti školství, kultury a sportu. Město je zřizovatelem pěti základních škol. Má zájmové sdružení dětí a mládeže jako Junák, Pionýr, sdružení Ulita, Prefcentrum Ulita a Ekocentrum Ulita. Poskytuje bezplatně prostory pro jejich činnost. Bylo by dobré, kdyby tento objekt byl také takto využíván.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále bude hovořit pan poslanec Jiří Hofman, poté Jiří Václavek.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, musím na pana poslance Turka reagovat, protože nemluví pravdu. Na Morávku je určovací žaloba vlastníka, není to o dluzích. Stodolní 9 je zahrnuta do vydávání organizace Pionýr pod číslem 6107 z vlády. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Hovořit bude pan poslanec Jiří Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pokud bude přijat návrh usnesení, který přednesl předseda klubu sociální demokracie, že by se měly znova projednat věci, které zazní v podrobné rozpravě, dovolte mi zde jednu záležitost připomenout.

Už zde o ní hovořil kolega Vávra z ODS. Jedná se o objekt 7021 v Češkovicích na okrese Blansko. Nebudu se zmiňovat o tom, že je nevyužíván, to už zde kolega Vávra řekl. Jen bych chtěl navrhnout jiného budoucího uživatele, a to Brněnské kolo, které sdružuje 15 organizací dětí a mládeže, mezi nimi i Českou tábornickou unii, INKU apod. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Ladislav Skopal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP