(Jednání pokračovalo v 11.21 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu, budeme pokračovat v jednání.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, lhůta určená pro jednání klubu sociální demokracie vypršela, budeme pokračovat.

Tento bod byl přerušen včera v 19.00 hodin poté, co byly odhlasovány všechny pozměňovací návrhy. Poté byla znovu otevřena rozprava, která byla uzavřena. Padl návrh pana poslance Brouska na zpětvzetí návrhu zákona. Prosím o klid. Padl také návrh pana poslance Cyrila Svobody na opakování druhého čtení tohoto návrhu.

Registruji přihlášku předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie, kterému udílím slovo. Současně prosím o klid.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, dovolte, abych krátce pokračoval ve včerejší diskusi.

Náš poslanecký klub vnímá závažnost obchvatu Plzně a myslíme si, že stejně tak je závažná i problematika průmyslových zón, kterou je třeba řešit. Po proběhlé diskusi je třeba dát určitý prostor k formulaci úpravy zákona tak, aby bylo možno se dohodnout na způsobu řešení průmyslových zón jiným způsobem, nikoliv v rámci tohoto zákona. Doufám, že naše velkorysost bude kvitována z druhých stran v případě projednávání novely zákona, kterým bychom měli vytvořit možnost vytváření průmyslových zón, bez nějakého velkého odporu. Poslanci našeho klubu budou iniciovat poslanecký návrh novely tohoto zákona tak, aby mohl být projednán na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

Z tohoto důvodu si dovoluji dát jeden procedurální návrh, a to je ten, že zpochybňuji své hlasování v hlasování číslo 223. Chtěl jsem křížek a mám tam áčko. Zpochybňuji tedy toto hlasování a prosím paní předsedající, aby o tom nechala hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. S procedurální poznámkou se hlásí pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Paní a pánové, o mně je známo od prvního čtení tohoto návrhu zákona, že jsem pro to, aby obchvat Plzně byl co nejrychleji, a že jsem proti tomu, aby o tom byl přijímán zákon. Tomu propletenci zde snad všichni rozumíme. Rád bych se obrátil, jistě že vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, na pana poslance Škromacha, zda by jeho řešení této zapeklité situace nemohlo být poněkud průzračnější a více v souladu s jednacím řádem. Nic mu nebrání, aby navrhl revokaci onoho hlasování, protože ten návrh byl přijat. Bude-li toto hlasování revokováno, aby procedurálně se dostal zákon do hry, bude se pak o zákonu hlasovat. Já dopředu říkám, že budu proti tomuto zákonu. Chcete-li ten zákon za každou cenu přijmout, neohýbejte, prosím, tolik jednací řád. Lze to udělat jednodušeji. (Potlesk v pravé části sněmovny.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Obdržela jsem procedurální návrh pana poslance Škromacha, aby se hlasovalo o námitce proti jeho hlasování. Vidím ještě procedurální poznámku pana poslance Karla Vymětala.

 

Poslanec Karel Vymětal: Paní předsedající, děkuji za slovo, ale já mám normální přihlášku do rozpravy. Pokud kolega Škromach má procedurální otázku, má přednost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, rozprava byla uzavřena. Rozprava byla včera uzavřena, uzavírala jsem ji já osobně, velmi dobře si to pamatuji.

 

Poslanec Karel Vymětal: Vždyť ji pan místopředseda vlády Špidla otevřel.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, ale já jsem uzavřela i znovuotevřenou rozpravu, kterou otevřel pan místopředseda Špidla.

 

Poslanec Karel Vymětal: Je-li to tak, do rozpravy se nehlásím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pro jistotu jsem ji uzavřela před ukončením jednání.

Je zde procedurální návrh pana poslance Škromacha. Jsou-li námitky proti tomuto procedurálnímu návrhu, je třeba je vznést. Jinak rozhodneme v hlasování pořadové číslo 234 o námitce pana poslance Škromacha proti poslednímu hlasování, které se odehrálo včera těsně před 19. hodinou. Pro upřesnění - bylo to hlasování o pozměňovacím návrhu, který je uveden ve sněmovním tisku 758/3 pod bodem C.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 234, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 234 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 135 a 14 bylo proti.

 

Budeme tedy opakovat, tuším, že již po čtvrté, hlasování o pozměňovacím návrhu pod bodem C. Prosím všechny přítomné poslankyně a poslance, aby důsledně kontrolovali své hlasovací zařízení.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 235 a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh pod bodem C. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 235 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 25 a 90 bylo proti.

 

Tím byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy.

Nyní se musíme vypořádat s návrhem pana poslance Brouska na zpětvzetí návrhu zákona a poté s návrhem pana poslance Svobody na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Tyto návrhy padly včera.

S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Paní místopředsedkyně, ty návrhy opravdu padly. Pan kolega Svoboda není přítomen. Jsem přesvědčen, že jste už včera měla pravdu, když jste uváděla, že návrh je nehlasovatelný, že vracet do druhého čtení těsně před závěrečným hlasováním možné není.

Pokud jde o návrh pana poslance Brouska, resp. o jeho sdělení, že bere návrh zpět, je to zmatečné, protože by návrh zákona museli vzít zpět všichni navrhovatelé. Podle mého mínění není o čem hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, bohužel nemáte pravdu. Obdržela jsem stanovisko legislativy, které vykládá, že návrh pana poslance Svobody je hlasovatelný, protože rozprava byla otevřena. Co se týká návrhu pana poslance Brouska, pakliže vystoupí kdokoliv další z předkladatelů s tím, že nesouhlasí se zpětvzetím tohoto návrhu, je tento návrh samozřejmě nehlasovatelný.

S technickou poznámkou pan poslanec Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Paní místopředsedkyně, děkuji. Nesouhlasím se zpětvzetím návrhu, který jsme podávali společně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Tento návrh se tím pádem stává nehlasovatelným.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP