(11.00 hodin)

(pokračuje Klaus)

První bude hlasování o přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Žádný jiný návrh zde nepadl, proto dám hlasovat o tomto návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 231 z přítomných 147 poslanců 143 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o zkracování, resp. prodlužování lhůty k projednání výboru. Nejdříve padl návrh na zkrácení lhůty o 30 dní. Doufám, že všichni si jsou vědomi, o čem hlasují.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh na zkrácení o 30 dní, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 232 z přítomných 150 přesně 100 hlasovalo pro, 37 proti. Návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů byl přijat.

 

Tím končíme projednávání bodu 32. Hlásí se místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, já bych rád přednesl procedurální návrh, a to zařazení bodu 76, kterým je třetí čtení novely trestního zákona, jako předposlední bod dnes dopoledne, je-li posledním bodem bod číslo 80, to je volba. Jedná se o přesun z druhého odpoledního bodu na předposlední dopoledne. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Je sice pravdou, že zařazování předposledních bodů může být někdy časově těžko určitelné, ale dobře, vzhledem k tomu, že se jedná o třetí čtení, myslím, že by tento bod byl zařazen někdy kolem 12.15 hodin - přibližně, pakliže tento procedurální návrh projde.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 233, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 233 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 152 vyslovilo 138 a 3 byli proti.

 

Dalším bodem je

 

77.
Návrh poslanců Václava Brouska, Milady Emmerové, Jaroslava Lobkowicze
a Jiřího Maštálky na vydání zákona o dálničním obchvatu Plzně
/sněmovní tisk 758/ - třetí čtení

 

Ke slovu se hlásí předseda poslaneckého klubu sociální demokracie. Současně prosím o klid.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, chtěl bych požádat v tuto chvíli o 15minutovou přestávku na jednání poslaneckého klubu sociální demokracie a požádal bych poslanecký klub, aby se dostavil do Státních aktů teď ihned.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme pokračovat v 11 hodin 18 minut.

 

(Jednání přerušeno v 11.04 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP