Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Lux

Schůze: 1, 2, 3, 7, 9, 10, 13, 15

1. schůze (15. - 17. 7. 1998)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 12 (17. 7. 1998)

11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny
část č. 18 (17. 7. 1998)

15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny
část č. 30 (17. 7. 1998)

2. schůze (22. - 24. 7. 1998)

2. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 5 (22. 7. 1998)

3. schůze (18. - 19. 8. 1998)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 11 (18. 8. 1998)

7. schůze (24. 11. - 2. 12. 1998)

10. Návrh poslanců Josefa Luxe, Pavla Peška a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení
část č. 64 (25. 11. 1998)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

50. Zpráva vlády České republiky o aktuální situaci vzniklé na trhu vepřového masa v souvislosti s obnovením dovozu této komodity a na trhu mléka v souvislosti s krizí odbytu prvovýrobců a o možnostech řešení této situace
část č. 167 (9. 2. 1999)

10. schůze (23. 3. - 2. 4. 1999)

4. Návrh poslanců Josefa Luxe, Pavla Peška a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - druhé čtení
část č. 7, části č. 13-15 (23. 3. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 62/4 a 62/5/ - zamítnutý Senátem
část č. 218 (19. 5. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 62/4 a 62/6/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 9, část č. 13 (29. 6. 1999)


Přihlásit/registrovat se do ISP