Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly | 15. schůze

Česká národní rada
Stenozáznamy 1992 - 1992

Stenografický zápis 15. schůze, 20. prosince 1992

Předchozí část(Jednání zahájeno ve 13.15 hodin)

Předseda ČNR Milan Uhde


II. Návrh poslance Jana Černého a dalších na vydání zákona České národní rady o sankcích za nedodržení obecně závazných právních předpisů při transformaci zemědělství v družstvech a nápravě majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zvláště pak zákonů č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších změn a doplňků, podle sněmovních tisků 108 a 109

Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Václav Trojan
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Josef Červinka
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Josef Červinka
Poslanec Jiří Uřičář
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Karel Mach
Poslanec Jaroslav Melichar
Poslanec Jan Navrátil
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Jan Černý
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Tomáš Štěrba
Poslanec Josef Červinka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Jiří Machalík
Předseda ČNR Milan Uhde
Předseda ČNR Milan Uhde
Ministr školství ČR Petr Piťha
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Miroslav Raška
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Josef Červinka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Josef Červinka
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Josef Červinka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Josef Červinka
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Josef Červinka
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Josef Holub
Poslanec Michal Kraus
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Ladislav Rymeš
Poslanec Emil Jaroš
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Josef Červinka
Poslanec Jan Černý
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Josef Červinka
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Josef Červinka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Čechák
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Josef Červinka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Jan Černý
Poslanec Josef Červinka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Miroslav Raška
Poslanec Josef Červinka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Josef Červinka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Josef Červinka
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Jaroslav Melichar
Poslanec Josef Červinka
Poslanec Petr Bachna
Poslanec Josef Červinka
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Josef Červinka
Předseda ČNR Milan Uhde

(Schůze skončila v 17.38 hod.)


Předchozí část


Přihlásit/registrovat se do ISP