Pondělí 29. června 1992

Začátek schůze České národní rady

29. června ve 13.20 hodin

Přítomni

Předsedkyně ČNR VI. volebního období D. Burešová, místopředsedové ČNR VI. volebního období J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 197 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Stráský, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci T. Ježek, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vlády J. Šabata, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar, předseda Nejvyššího soudu A. Mokrý.

Na zahájení ustavující schůze zazněla česká hymna.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, z pověření dosavadního předsednictva ČNR zahajuji ustavující schůzi České národní rady v jejím sedmém volebním období a všechny vás srdečně vítám. Dovolte mi, abych mezi námi uvítala členy předsednictva ČNR šestého volebního období, kteří podle jednacího řádu ČNR zůstávají ve své funkci až do doby zvolení nového předsednictva. Rovněž vítám některé členy vlády ČR.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dosavadní předsednictvo ČNR v souladu s § 6 odst. 2 jednacího řádu ČNR svolalo tuto ustavující schůzi a stanovilo pořad jejího jednání. Ten máte uveden na pozvánce, která vám byla v minulém týdnu rozeslána. Nejde o návrh pořadu, tam to bylo mylně napsáno, ale o stanovený pořad. O něm nehlasujeme.

Chci vás hned v úvodu požádat o jedno. Protože se dosud neznáme, alespoň já vás zatím všechny neznám, prosím, abyste se do rozpravy v celém průběhu ustavující schůze hlásili zásadně písemně.

Nyní můžeme přistoupit k projednávání stanoveného pořadu. Pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, všichni víme, že v souladu s § 6 odst. 2 jednacího řádu při této ustavující schůzi se budeme řídit tím pořadem, který stanovilo svým usnesením dosavadní předsednictvo ČNR. Nicméně z jednání politického grémia dnes dopoledne zdá se, že by bylo užitečné pro urychlení této ustavující schůze neměnit pořad, ale změnit pořadí v tomto pořadu tak, jak byl stanoven. Jde o to, a navrhuji to nejen za sebe a za klub poslanců KDU-ČSL, ale i v souhlase se zástupci klubů levého bloku, LSU, ČSSD, ODS-KDS a ODA, jakož i HSD-SMS, aby z bodu 9 stanoveného pořadu, totiž návrh na stanovení počtu členů předsednictva ČNR byla tato část přesunuta jako nový bod za dosavadní bod 12. V ostatním, aby pořad zůstal nezměněn.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Výbornému. V souladu s jednacím řádem dávám o tomto návrhu hlasovat.

Kdo je pro, abychom tomuto návrhu vyhověli, ať zvedne ruku. 190.

Je někdo proti? 12.

Zdržel se hlasování? 2.

Děkuji.

Prosím ještě jednou přepočítávat, protože dosavadní předsednictvo sice sedí na galerii, mělo by právo hlasovat, ale nehlasovalo. Vycházíme z hlasů poslanců, kteří sedí ve sněmovně plus hlasu pana docenta Malíka jako místopředsedy a mého hlasu, kteří jsme zvoleni nebyli. Má nás být nanejvýš 202. Ještě jednou Kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Výborného? 178.

Kdo je proti? 12.

Kdo se zdržel hlasování? 4.

Děkuji. Teď je to v pořádku.

Prvním bodem našeho pořadu je

I.

Slib poslanců České národní rady

Podle čl. 114 ústavního zákona o československé federaci poslanec skládá poslanecký slib na schůzi, které se poprvé zúčastní. Odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu. Vlastní akt slibu bude probíhat tak, že po přečtení předepsané formule slibu budete postupně v pořadí podle čísel lavic přistupovat ke mně. Slib vykonáte podáním ruky a slovem "slibuji". Zároveň prosím všechny přítomné, aby po celou dobu konání slibu setrvali na svých místech vestoje.

Nyní prosím paní poslankyni Annu Röschovou, aby přečetla ústavní formuli poslaneckého slibu a potom složila jako první poslanecký slib do mých rukou. Poté prosím, aby představila každého poslance před složením slibu tím, že přečte jeho jméno.

Poslankyně Anna Röschová: Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice a České a Slovenské Federativní republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a České a Slovenské Federativní republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.

(Jako první složila do rukou předsedkyně ČNR Dagmar Burešové poslanecký slib poslankyně Anna Röschová. Poté čte poslankyně Röschová jména jednotlivých poslanců, kteří předstupují před předsedkyni ČNR Dagmar Burešovou a skládají do jejích rukou poslanecký slib:)

Josef Hájek, Zdeněk Vorlíček, Ladislav Body, Jiří Hájek, Miroslav Čapek, Václav Frank, Marie Stiborová, Vlastislav Kuchař, Martin Chudoba, Stanislava Bumbová, Vojtěch Čechákch, Květoslava Čelišová, Vladimír Rezáč, Josef Hurta, Svatomír Recman, Anna Váchalová, Ladislav Rymeš, Jiří Maryt, Jaroslav Ortman, Václav Čundrle, Jiří Machalík, Hana Lagová, Tomáš Sojka, Antonín Hrazdíra, Jaroslav Soural, Jaroslav Matějka, Jaroslav Žižka, Jaroslav Štraitl, Vratislav Votava, Dalibor Matulka, Václav Exner, Jan Navrátil, pan poslanec Josef Mandík, pan poslanec Václav Klučka, pan poslanec Jan Bláha, pan poslanec Jiří Drápela, pan poslanec Alfréd Frommer, pan poslanec Pavel Hirš, pan poslanec František Brožík, paní poslankyně Petr Buzková, pan poslanec Robert Dostál, pan poslanec Stanislav Kozák, pan poslanec Josef Křížek, paní poslankyně Hana Orgoníková, pan poslanec Jaroslav Palas, pan poslanec Vlastimil Doubrava, pan poslanec Jiří Faifr, paní poslankyně Eva Fischerová, pan poslanec Vladimír Procházka, pan poslanec Miroslav Raška, pan poslanec Pavel Seifert, pan poslanec Stanislav Gross, pan poslanec Václav Grulich, pan poslanec Karel Hrdý, pan poslanec Jaroslav Sýkora, pan poslanec Tomáš Štěrba, pan poslanec František Trnka, pan poslanec Jiří Vačkář, pan poslanec Pavel Petržílek, pan poslanec Miroslav Řezníček, pan poslanec Jiří Bílý, pan poslanec Jaroslav Broulík, pan poslanec Jaroslav Vlček, pan poslanec Jan Vraný, pan poslanec Vítězslav Sochor, pan poslanec Zdeněk Trojan, paní poslankyně Marta Hubová, pan poslanec Jan Jegla, pan poslanec Petr Kavan, pan poslanec Jiří Vyvadil, pan poslanec Jozef Wágner, pan poslanec Eduard Zeman, pan poslanec František Kačenka, pan poslanec Michal Kraus, pan poslanec Jan Kryčer, pan poslanec Jiří Macháček, paní poslankyně Gerta Mazalová, pan poslanec Rudolf Opatřil, pan poslanec Miloš Skocovský, pan poslanec Zbyšek Stodůlka, pan poslanec Dalibor Štambera, pan poslanec Ivan Bečvář, pan poslanec Josef Bejček, pan poslanec Ladislav Blažek, pan poslanec Petr Brodský, pan poslanec Vladimír Budínský, pan poslanec Eduard Bureš, pan poslanec Petr Čermák, pan poslanec Jan Černý, pan poslanec Josef Červinka, pan poslanec Ota Fejfar, pan poslanec Tomáš Fejfar, pan poslanec Andrej Gjurič - není přítomen, pan poslanec Josef Holub, pan poslanec Jiří Honajzer, pan poslanec Emil Jaroš, pan poslanec Josef Ježek, paní poslankyně Milada Kadlecová, pan poslanec Jaromír Kalus, pan poslanec Jan Klas, pan poslanec Petr Koháček, pan poslanec Robert Kolář, paní poslankyně Milena Kolářová, pan poslanec Jan Koutský, pan poslanec František Kozel, pan poslanec Jan Krámek, pan poslanec Václav Krása, pan poslanec Petr Lom, pan poslanec Richard Mandelík, paní poslankyně Hana Marvanová, pan poslanec Jaroslav Melichar, pan poslanec Václav Nájemník, pan poslanec Petr Nečas, pan poslanec Jindřich Němčík, pan poslanec Luboš Němec, pan poslanec Jiří Novák, pan poslanec ing. Libor Novák, pan poslanec JUDr. Libor Novák, pan poslanec Miroslav Novotný, paní poslankyně Jiřina Pavlíková, pan poslanec Jiří Payne, pan poslanec Tomáš Páv, pan poslanec Pavel Pešek, pan poslanec Stanislav Pěnička, pan poslanec František Pluhař, pan poslanec Martin Přibáň, pan poslanec Luděk Rubáš, pan poslanec Jan Stráský, pan poslanec Martin Syka, pan poslanec Jaromír Šimánek, pan poslanec Vlastimil Tlustý, paní poslankyně Hana Tomanová, pan poslanec Václav Trojan, pan poslanec Jan Třebícký, pan poslanec Milan Uhde, pan poslanec Josef Ullmann, pan poslanec Oldřich Váca, pan poslanec Jiří Vlach, pan poslanec Vlastimil Vlček, pan poslanec Stanislav Volák, pan poslanec Ivan Vrzal, pan poslanec Otakar Vychodil, pan poslanec Ondřej Zemina, pan poslanec Antonín Zima, pan poslanec Marek Benda, pan poslanec Jiří Haringer, pan poslanec Pavel Kolář, pan poslanec Vladimír Koronthály, pan poslanec Jan Litomiský, pan poslanec Leopold Zubek, pan poslanec Michal Lobkowicz, pan poslanec Věnceslav Lukáš, pan poslanec Tomáš Svoboda, pan poslanec Pavel Tollner, pan poslanec Jan Zahradníček, pan poslanec Miroslav Čerbák, pan poslanec Viktor Dobal, pan poslanec Josef Effenberger, pan poslanec René Hába, pan poslanec Čestmír Hofhanzl, pan poslanec Tomáš Ježek, pan poslanec Jan Kalvoda, pan poslanec Oldřich Kužílek, pan poslanec Karel Ledvinka, paní poslankyně Kateřina Lojdová, pan poslanec Ivan Mašek, pan poslanec Jiří Stadler, pan poslanec Radim Špaček, pan poslanec Stanislav Bělehrádek, pan poslanec Josef Janeček, paní poslankyně Ivana Janů, pan poslanec Jiří Karas, pan poslanec Jan Kasal, pan poslanec Vladimír Šuman, pan poslanec Josef Krupík, pan poslanec Josef Kubiš, pan poslanec Karel Mach, pan poslanec Ludvík Motyčka, paní poslankyně Eva Nováková, pan poslanec Josef Pavela, pan poslanec Pavel Severa, pan poslanec Pavel Šafařík, pan poslanec Jiří Uřičář, pan poslanec Miloslav Výborný, paní poslankyně Věra Jarkovská, (není přítomna) pan poslanec Břetislav Kaláb, pan poslanec Miroslav Kašpárek, pan poslanec Bohuslav Kuba, pan poslanec Pavel Kulička, pan poslanec Milan Loukota, paní poslankyně Eva Matoušková, pan poslanec Ladislav Nedorost, pan poslanec Jaroslav Novák, pan poslanec Jiří Šoler, pan poslanec Vítězslav Valach, pan poslanec Josef Valenta, pan poslanec Jan Vik, pan poslanec Oldřich Vrcha.

Dovolte mi malou opravu, pan poslanec Uhde není Jan, ale Milan.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Složili všichni přítomní poslanci slib?

Poslanec Stanislav Kozák: Slib jsem neskládal.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Byl jste v okamžiku, kdy jste byl čten, zde přítomen?

Poslanec Stanislav Kozák: Nebyl jsem čten.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Prosím paní poslankyni Röschovou, aby přistoupila k mikrofonu. Dodatečně provedeme slib pana poslance Kozáka.

Poslankyně Anna Röschová: Stanislav Kozák.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Mohu konstatovat, že všichni přítomní složili poslanecký slib.

Můžeme přistoupit k druhému bodu pořadu, kterým je

II.

Návrh skupiny poslanců na volbu komise poslanců pro zjišťování

výsledku hlasování na 1. (ustavující) schůzi ČNR.

Podle § 7 zákona ČNR o jednacím řádu ČNR ustavující schůze ČNR zvolí komisi poslanců pro zjišťování výsledku hlasování. Jde o první z řady návrhů, které budou ustavující schůzi předloženy.

V této souvislosti chci připomenout, že podle § 9 jednacího řádu návrhy na volby konané na ustavující schůzi ČNR podává zpravidla skupina poslanců. Návrh na členy této komise vám byl rozdán. Předkládá ji skupina poslanců - členů politického grémia ČNR. Prosím zástupce této skupiny, aby návrh uvedl. Sama nevím, kdo to je. Pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážení páni místopředsedové, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dovolím si vám přečíst návrhy vzniklé na základě dohody politického grémia.

Členů komise poslanců na zjišťování výsledků hlasování na ustavující schůzi ČNR v sedmém volebním období by podle dohody politického grémia mělo být devět, aby byl zastoupen každý poslanecký klub vzniklý v ČNR takto:

Za ČSSD pan poslanec Jan Bláha,

za LSU pan poslanec Pavel Hirš,

za KDU-CSL pan poslanec Jiří Karas,

za HSSD-SMS pan poslanec Jiří Macháček,

za Levý blok pan poslanec Vladimír Řezáč,

za KDS pan poslanec Tomáš Svoboda,

za ODA pan poslanec Radim Špaček,

za Sdružení pro republiku, RSČ pan poslanec Josef Valenta,

za ODS pan poslanec Anton Zima.

Jedná se o návrh politického grémia.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Doporučuji, aby komise v rámci své funkce při zjišťování výsledků hlasování rovněž dohlížela na organizaci voleb při tajném hlasování a aby nám také předložila návrh volebního řádu.

Má někdo z poslankyň a poslanců k přednesenému návrhu dotaz, připomínky či pozměňovací návrhy? Není tomu tak.

Budeme hlasovat o složení komise. Doporučuji hlasovat o všech navržených kandidátech najednou. Jsou proti tomuto způsobu hlasování námitky?

Pokud nejsou, budeme hlasovat o složení této komise en bloc.

Kdo je pro zvolení těch kandidátů, které tady jmenoval pan poslanec Benda, ať zvedne ruku. 186.

Návrh byl přijat.

Komise je zvolena, prosím, aby se ujala své funkce. Jejím prvním úkolem bude předložit nám návrh volebního řádu pro tajné hlasování při volbách na této schůzi.

Vyhlašuji třicetiminutovou přestávku, aby si komise mohla připravit svůj návrh. Sejdeme se přesně ve 14.30 h.

Komise se sejde ve státních aktech.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat v našem jednání.

Předmětem dalšího jednání je

III.

Návrh komise poslanců ČNR na zjišťování výsledků hlasování

na volební řád pro tajné hlasování na ustavující schůzi

České národní rady.

Dostali jste k dispozici návrh volebního řádu pro tajné hlasování, tak jak jej připravila komise poslanců pro zjišťování výsledků hlasování.

Tento návrh volebního řádu vychází z jednacího řádu České národní rady a upravuje postup, jakým budete volit při tajném hlasování. Připomínám, že podle našeho jednacího řádu se tajným hlasováním volí předseda, místopředsedové České národní rady, předsedové výborů a další členové předsednictva České národní rady.

Vlastní volby budou probíhat v reprezentačních místnostech proti jednacímu sálu, kterým říkáme "státní akty".

V první místnosti vám budou pracovníky Kanceláře České národní rady vydány hlasovací lístky a dány případné další organizační pokyny, v další místnosti potom budete tajně hlasovat.

Má někdo z vás k předloženému návrhu volebního řádu nějaké připomínky? Bylo mi řečeno, že za komisi chce vystoupit pan poslanec Zima, poté se do diskuse přihlásil pan poslanec Grulich.

Prosím pana poslance Zimu, aby se ujal slova.

Poslanec Anton Zima: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci! Za komisi poslanců pro zjišťování výsledků voleb předkládám doplňující návrh k návrhu volebního řádu.

Bod 2 navrhuje tato komise doplnit o tyto dvě věty: "Je-li na danou funkci jediný kandidát, probíhá volba v jediném kole. Není-li kandidát v tomto případě zvolen, proběhne nová volba."

Prosím, abyste si tuto změnu do tohoto návrhu zaznamenali.

Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Prosím pana poslance o upřesnění, zda je tím míněno, že proběhne nová volba se stejným kandidátem poté, kdy proběhnou některá další koaliční jednání, či zda už proběhne volba s dalším kandidátem.

Poslanec Anton Zima: Tento návrh vychází z toho, že není účelné ve více kolech volit stejného kandidáta.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Takže proběhne nová volba s případným dalším kandidátem.

Poslanec Anton Zima: S tím, že může být opět nominován stejný kandidát.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Dále se přihlásil pan poslanec Grulich. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Václav Grulich: Paní předsedkyně, dámy a pánové, poslankyně a poslanci České národní rady! Před třemi týdny občané, voliči České republiky svými hlasy rozhodli o tom, že my, kteří zde dnes poprvé rokujeme, máme dbát o jejich prospěch a rozvoj této republiky. Tato povinnost není kladena pouze na ty, kteří byli ve volbách úspěšnější, ale na každého zvoleného poslance.

Každý z nás je a bude během svého volebního období a po jeho skončení skládat účty ze své činnosti. Je zvykem parlamentní demokracie, že každý demokraticky zvolený poslanec, každá politická strana v této činnosti dostane v zastupitelském sboru prostor přiměřený své volební úspěšnosti.

V České národní radě na závěr uplynulého volebního období, údajně pro nedostatek času nebylo projednáno a schváleno ustanovení jednacího řádu o poměrném zastoupení politických subjektů v předsednictvu a ve výborech dle procentní volební úspěšnosti a počtu poslanců v České národní radě.

(Šum v sále, námitky.)

Zdá se, že nebylo schváleno záměrně.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Pane poslanče, je mi líto, ale musím vás upozornit, že se odchylujete od tématu.

Poslanec Václav Grulich: Paní předsedkyně, neodchyluji se, protože jednáme o volebním řádu a podle našeho názoru volební řád, tak jak je prezentován, zavdává domněnku, že nebude dodrženo poměrné zastoupení, jak se ukázalo v jednání politického grémia. Proto prosím, aby prohlášení našeho klubu bylo možno vyslechnout do konce.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Pane poslanče, vaše námitky se zásadně týkají našeho jednacího řádu, ve kterém poměrné zastoupení v předsednictvu není upraveno. Ve volebním řádu není ale nic, co by vylučovalo, aby v předsednictvu poměrné zastoupení bylo případně dodrženo, pokud to tak vyjde z hlasování sněmovny.

Poslanec Václav Grulich: Ukázalo se z jednání politického grémia, paní předsedkyně, že poměrné zastoupení není a nehodlá být vládnoucí koalicí dodrženo. K tomu náš poslanecký klub zaujímá stanovisko.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: To je v pořádku. Stanovisko samozřejmě můžete zaujmout, ale v tom případě bych vás prosila, abyste laskavě formuloval pozměňovací návrh směřující k volebnímu řádu.

Poslanec Václav Grulich: Dobře, děkuji. V tom případě doporučuji, aby volební řád byl doplněn o odstavec, že funkce do předsednictva České národní rady, to znamená včetně předsedů jednotlivých výborů budou voleny podle poměrného zastoupení poslanců v České národní radě.

Stačí to takto?

(Předsedkyně: Ano, děkuji.)

Ještě bych chtěl dodat, že pokud nebude tato zásada dodržena, náš poslanecký klub odmítá jakékoliv funkce v předsednictvu České národní rady.

A tentýž princip doporučuje přijmout ostatním, tedy na tom, aby tento orgán pracoval jako demokraticky zvolený, na tom záleží. Pokud to nebude, nebudeme se zúčastňovat funkcí a jednání v předsednictvu. Není to proto, že bychom dělali komukoliv advokáta. Je to proto, že voliči nás zvolili určitým procentuálním zastoupením a předpokládali, že v tomto zastoupení v tomto orgánu České národní rady také budeme pracovat.

Zkrátil jsem své vystoupení. Vyhovuje to, paní předsedkyně?

(Ano.)

Děkuji vám.

(Potlesk levé části sněmovny.)Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP