29. - 30. června 1992

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VIl.volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 1. (ustavující) schůzi České národní rady

29. a 30. června 1992

Obsah:

Schůzi zahájila předsedkyně ČNR Dagmar Burešová.

Řeč poslance Miloslava Výborného

Schválen pořad schůze.

I. Slib poslanců České národní rady

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslankyně Anny Röschové

II. Návrh skupiny poslanců na volbu komise poslanců pro zjišťování výsledků hlasování na 1.(ustavující) schůzi České národní rady

Řeč poslance Marka Bendy

Usnesení schváleno

III. Návrh komise poslanců České národní rady na zjišťování výsledků hlasování na volební řád pro tajné hlasování při volbách funkcionářů České národní rady, konaných na ustavující schůzi České národní rady v VIl.volebním období

Řeč poslance Antona Zimy

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Michala Krause

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

Řeč poslance Antona Zimy

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy mandátového a imunitního výboru České národní rady

Řeč poslance Stanislava Voláka

Řeč poslance Antona Zimy

Usnesení schváleno

V. Návrh skupiny poslanců na volbu členů mandátového a imunitního výboru České národní rady

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Usnesení schváleno

Řeč poslankyně Anny Röschové

VI. Zpráva mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslanců České národní rady

Řeč poslankyně Anny Röschové

Usnesení schváleno

VII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 12. května do 28. června 1992

Řeč poslance Martina Syky

Usnesení schváleno

VIII. Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy České národní rady

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Antona Zimy

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč poslance Antona Zimy

Usnesení schváleno

Řeč předsedkyně ČNR Dagmar Burešové

Řeč předsedy ČNR Milana Uhdeho

Další část schůze řídil předseda ČNR Milan Uhde.

IX. Návrh skupiny poslanců na stanovení počtu místopředsedů České národní rady a počtu ověřovatelů České národní rady

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Miloslava Výborného

Usnesení schváleno

X. Návrh skupiny poslanců na zřízení výborů České národní rady

Řeč poslance Pavla Tollnera

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Pavla Tollnera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

XI. Návrh skupiny poslanců na volbu místopředsedů České národní rady

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Antona Zimy

Usnesení schváleno

XII. Návrh skupiny poslanců na volbu předsedů výborů České národní rady

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Antona Zimy

Usnesení schváleno

XIII. Návrh skupiny poslanců na stanovení počtu členů předsednictva České národní rady

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Usnesení schváleno

XIV. Návrh skupiny poslanců na volbu dalších členů předsednictva České národní rady

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Josefa Červinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

Řeč předsedy ČNR Milana Uhdeho

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Rozšíření pořadu schůze schváleno.

XV. Slib poslance České národní rady Andreje Gjuriče

Pokračování v projednávání bodu

XIV. Návrh skupiny poslanců na volbu dalších členů předsednictva České národní rady

Řeč poslance Antona Zimy

Usnesení schváleno

XVI. Návrh skupiny poslanců na odvolání dalších členů předsednictva České národní rady

Řeč poslankyně Ivany Janů

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Tomáše Svobody

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Josefa Kubiše

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Usnesení schváleno

XVII. Návrh skupiny poslanců na volbu ověřovatelů České národní rady

Řeč poslance Marka Bendy

Usnesení schváleno

XVIII. Návrh skupiny poslanců na volbu členů výborů České národní rady

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Jiřího Hájka

Řeč poslance Libora Nováka ing.

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XIX. Návrh zasedacího pořádku poslanců České národní rady v jednacím sále České národní rady

Řeč předsedy ČNR Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

XX. Návrh na usnesení České národní rady, kterým se ukládá příslušnému výboru České národní rady předložit návrh na členy kontrolního orgánu pro použití operativní techniky Policie České republiky

Řeč předsedy ČNR Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Martina Syky

Závěrečná řeč předsedy ČNR Milana Uhdeho.

PRAHA 1992

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP