Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1992 - 1992

Pořad 1. schůze

Zahájení schůze

I. Slib poslanců České národní rady

Projednávání (29. června 1992)

II. Návrh skupiny poslanců na volbu komise poslanců pro zjišťování výsledků hlasování na 1. (ustavující) schůzi České národní rady

Projednávání (29. června 1992)

III. Návrh komise poslanců České národní rady na zjišťování výsledků hlasování na volební řád pro tajné hlasování při volbách funkcionářů České národní rady, konaných na ustavující schůzi České národní rady v VIl.volebním období

Projednávání (29. června 1992)

IV. Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy mandátového a imunitního výboru České národní rady

Projednávání (29. června 1992)

V. Návrh skupiny poslanců na volbu členů mandátového a imunitního výboru České národní rady

Projednávání (29. června 1992)

VI. Zpráva mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslanců České národní rady za dobu od 12. května do 28. června 1992

Projednávání (29. června 1992)

VII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 12. května do 28. června 1992.

Projednávání (29. června 1992)

VIII. Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy České národní rady

Projednávání (29. června 1992)

IX. Návrh skupiny poslanců na stanovení počtu místopředsedů České národní rady a počtu ověřovatelů České národní rady

Projednávání (30. června 1992)

X. Návrh skupiny poslanců na zřízení výborů České národní rady

Projednávání (30. června 1992)

XI. Návrh skupiny poslanců na volbu místopředsedů České národní rady

Projednávání (30. června 1992)

XII. Návrh skupiny poslanců na volbu předsedů výborů České národní rady

Projednávání (30. června 1992)

XIII. Návrh skupiny poslanců na stanovení počtu členů předsednictva České národní rady

Projednávání, část č. 1 (30. června 1992)
Projednávání, část č. 2

XIV. Návrh skupiny poslanců na volbu dalších členů předsednictva České národní rady

Projednávání, část č. 1 (30. června 1992)
Projednávání, část č. 2

XV. Slib poslance České národní rady Andreje Gjuriče

Projednávání (30. června 1992)

XVI. Návrh skupiny poslanců na odvolání dalších členů předsednictva České národní rady

Projednávání (30. června 1992)

XVII. Návrh skupiny poslanců na volbu ověřovatelů České národní rady

Projednávání (30. června 1992)

XVIII. Návrh skupiny poslanců na volbu členů výborů České národní rady

Projednávání (30. června 1992)

XIX. Návrh zasedacího pořádku poslanců České národní rady v jednacím sále České národní rady

Projednávání, část č. 1 (30. června 1992)
Projednávání, část č. 2

XX. Návrh na usnesení České národní rady, kterým se ukládá příslušnému výboru České národní rady předložit návrh na členy kontrolního orgánu pro použití operativní techniky Policie České republiky

Projednávání (30. června 1992)Přihlásit/registrovat se do ISP