Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly | 1. schůze

Česká národní rada
Stenozáznamy 1992 - 1992

Stenografický zápis 1. schůze, 29. června 1992

Následující část


(Jednání zahájeno ve 13.20 hodin)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová
Poslanec Miloslav Výborný


I. Slib poslanců České národní rady

Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Stanislav Kozák
Poslankyně Anna Röschová


II. Návrh skupiny poslanců na volbu komise poslanců pro zjišťování výsledků hlasování na 1. (ustavující) schůzi České národní rady

Poslanec Marek Benda
Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová


III. Návrh komise poslanců České národní rady na zjišťování výsledků hlasování na volební řád pro tajné hlasování při volbách funkcionářů České národní rady, konaných na ustavující schůzi České národní rady v VIl.volebním období

Poslanec Anton Zima
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Petr Čermák
Místopředseda ČNR Jan Kalvoda
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec ČNR Jan Vik
Poslanec ČNR Michal Kraus
Místopředseda ČNR Jan Kalvoda
Poslanec ČNR Anton Zima
Poslanec ČNR Jiří Payne
Poslankyně ČNR Petra Buzková
Místopředseda ČNR Jiří Vlach
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Michal Kraus
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda ČNR Jiří Vlach
Místopředseda ČNR Jan Kasal
Místopředseda ČNR Jiří Vlach


IV. Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy mandátového a imunitního výboru České národní rady

Poslanec Stanislav Volák
Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová
Poslanec Anton Zima


V. Návrh skupiny poslanců na volbu členů mandátového a imunitního výboru České národní rady

Poslanec Oldřich Kužílek
Poslankyně Anna Röschová


VI. Zpráva mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslanců České národní rady za dobu od 12. května do 28. června 1992

Poslankyně ČNR Anna Röschová


VII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 12. května do 28. června 1992.

Poslanec ČNR Martin Syka


VIII. Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy České národní rady

Poslanec Petr Čermák
Poslanec Miloš Skočovský
Místopředseda ČNR Jiří Vlach
Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová

(Jednání přerušeno v 19.25 hod.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová
Poslanec Anton Zima
Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová


Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP