Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly | 1. schůze

Česká národní rada
Stenozáznamy 1992 - 1992

Stenografický zápis 1. schůze, 30. června 1992

Předchozí část(Jednání zahájeno ve 10.10 hodin)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová
Poslanec Petr Čermák
Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová
Poslanec Anton Zima
Předseda ČNR Milan Uhde
Předseda ČNR Milan Uhde


IX. Návrh skupiny poslanců na stanovení počtu místopředsedů České národní rady a počtu ověřovatelů České národní rady

Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Václav Čundrle
Poslanec Miloslav Výborný


X. Návrh skupiny poslanců na zřízení výborů České národní rady

Poslanec Pavel Tollner
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Josef Ježek
Předseda ČRN Milan Uhde
Poslanec Josef Hurta
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jan Vik
Poslanec Pavel Tollner
Předseda Jaroslav Ortman
Poslanec Pavel Tollner


XI. Návrh skupiny poslanců na volbu místopředsedů České národní rady

Poslanec Miloslav Výborný
Předseda ČNR Milan Uhde
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Anton Zima


XII. Návrh skupiny poslanců na volbu předsedů výborů České národní rady

Poslanec Oldřich Kužílek
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Václav Grulich
Poslankyně Anna Röschová
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Anton Zima
Předseda Milan Uhde


XIII. Návrh skupiny poslanců na stanovení počtu členů předsednictva České národní rady

Poslanec Čestmír Hofhanzl
Předseda ČNR Milan Uhde


XIV. Návrh skupiny poslanců na volbu dalších členů předsednictva České národní rady

Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Ivan Mašek
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Pavel Hirš
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Petr Čermák
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Jiří Drápela
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Josef Červinka
Poslanec Zbyšek Stodůlka


XV. Slib poslance České národní rady Andreje Gjuriče

Předseda ČNR Milan Uhde

(Jednání přerušeno v 15.45 hod.)


XIV. Návrh skupiny poslanců na volbu dalších členů předsednictva České národní rady

Předseda ČNR Milan Uhde

(Jednání přerušeno v 17.22 hod.)

Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Anton Zima


XVI. Návrh skupiny poslanců na odvolání dalších členů předsednictva České národní rady

Poslankyně Ivana Janů
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Tomáš Svoboda
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Josef Kubiš
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Jan Vik
Poslanec Tomáš Štěrba


XVII. Návrh skupiny poslanců na volbu ověřovatelů České národní rady

Poslanec Marek Benda


XIII. Návrh skupiny poslanců na stanovení počtu členů předsednictva České národní rady

Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Jiří Hájek
Poslanec Libor Novák (1958)
Předseda Milan Uhde
Poslanec Miloslav Výborný
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vladimír Řezáč
Místopředseda ČNR Jiří Vlach
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jan Vik
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Petra Buzková
Místopředseda ČNR Jiří Vlach


XIX. Návrh zasedacího pořádku poslanců České národní rady v jednacím sále České národní rady

Předseda ČNR Milan Uhde


XVIII. Návrh skupiny poslanců na volbu členů výborů České národní rady

Poslanec Martin Syka
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Petra Buzková
Místopředseda ČNR Jiří Vlach


XIX. Návrh zasedacího pořádku poslanců České národní rady v jednacím sále České národní rady

Předseda ČNR Milan Uhde


XX. Návrh na usnesení České národní rady, kterým se ukládá příslušnému výboru České národní rady předložit návrh na členy kontrolního orgánu pro použití operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Martin Syka
Předseda ČNR Milan Uhde


Předchozí část


Přihlásit/registrovat se do ISP