29. - 30. června 1992

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

1992

VII.volební období

1. (ustavující) schůze

29.a 30. června 1992

Těsnopisecká zpráva o schůzi

České národní rady

l. Slib poslanců České národní rady

II. Návrh skupiny poslanců na volbu komise poslanců pro zjišťování výsledků hlasování na 1. (ustavující) schůzi České národní rady

III. Návrh komise poslanců České národní rady na zjišťování výsledků hlasování na volební řád pro tajné hlasování při volbách funkcionářů České národní rady, konaných na ustavující schůzi České národní rady v VIl.volebním období

IV. Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy mandátového a imunitního výboru České národní rady

V. Návrh skupiny poslanců na volbu členů mandátového a imunitního výboru České národní rady

VI. Zpráva mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslanců České národní rady za dobu od 12. května do 28. června 1992

VIII. Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy České národní rady

IX. Návrh skupiny poslanců na stanovení počtu místopředsedů České národní rady a počtu ověřovatelů České národní rady

X. Návrh skupiny poslanců na zřízení výborů České národní rady

XI. Návrh skupiny poslanců na volbu místopředsedů České národní rady

XII. Návrh skupiny poslanců na volbu předsedů výborů České národní rady

XIII. Návrh skupiny poslanců na stanovení počtu členů předsednictva České národní rady

XIV. Návrh skupiny poslanců na volbu dalších členů předsednictva České národní rady

XV. Slib poslance České národní rady Andreje Gjuriče

XVI. Návrh skupiny poslanců na odvolání dalších členů předsednictva České národní rady

XVII. Návrh skupiny poslanců na volbu ověřovatelů České národní rady

XVIII. Návrh skupiny poslanců na volbu členů výborů České národní rady

XIX. Návrh zasedacího pořádku poslanců České národní rady v jednacím sále České národní rady

XX. Návrh na usnesení České národní rady, kterým se ukládá příslušnému výboru České národní rady předložit návrh na členy kontrolního orgánu pro použití operativní techniky Policie České republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP