Nové dokumenty Parlamentního institutu

Studie

 • 1.248Nástroje a opatření na zamezení rizika střetu zájmů politických činitelů (Dokument PDF, 1 MB)
 • 1.246Možnosti zapojení národních parlamentů do rozhodovacích postupů na úrovni EU v režimu Lisabonské smlouvy (Dokument PDF, 1 MB)
 • 2.117Globální ekonomické krize: Přístupy a východiska (Dokument PDF, 1 MB)
 • 5.396Právní úprava mimořádných stavů - komparace vybraných států (Dokument PDF, 874 KB)
 • 1.247Slučování ministerstev (Dokument PDF, 1 MB)

Vybraná témata

 • 31/2020Plán na podporu oživení a odolnosti EU a stav jeho projednávání (Dokument PDF, 1 MB)
 • 32/2020Volební proces v době pandemie - překážky ve výkonu volebního práva, doporučení k volebnímu procesu, přehled opatření k zajištění hlasování (Dokument PDF, 958 KB)
 • 30/2020Plán na podporu oživení a odolnosti EU (Dokument PDF, 1 MB)
 • 29/2020Alternativní volební mechanismy – mechanika, účinky, dopady - možnosti volební reformy systému do Senátu představené v VIII. volebním období na pozadí australské a irské zkušenosti (Dokument PDF, 0 MB)
 • 28/2020Výjimky a zjednodušené postupy v pravidlech zadávání veřejných zakázek při mimořádných okolnostech (Dokument PDF, 1 MB)

Analýza vybraných dokumentů EU

 • 43/20Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci (Dokument PDF, 883 KB)
 • 42/20Dovednosti pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost (Dokument PDF, 0 MB)
 • 41/20Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality (Dokument PDF, 1 MB)
 • 40/20Oživení kapitálových trhů po pandemii covid-19 (Dokument PDF, 955 KB)
 • 39/20Program „EU pro zdraví“ (Dokument PDF, 880 KB)

Přehledy Parlamentního institutu

Přehled SZBP

 • 9/2020Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 948 KB)
 • 8/2020Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 900 KB)
 • 7/2020Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 935 KB)
 • 6/2020Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 0 MB)
 • 5/2020Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 975 KB)

Eurozóna +

 • 122/2020Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 10. do 15. 10. 2020 (Dokument PDF, 2 MB)
 • 121/2020Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 9. do 30. 9. 2020 (Dokument PDF, 4 MB)
 • 120/2020Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 9. do 15. 9. 2020 (Dokument PDF, 4 MB)
 • 119/2020Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik: září 2020 (Dokument PDF, 2 MB)
 • 118/2020Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 8. do 31. 8. 2020 (Dokument PDF, 3 MB)

Migrace

 • 2/2020Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 15. 4. 2020 (Dokument PDF, 1 MB)
 • 1/2020Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 29. 2. 2020 (Dokument PDF, 782 KB)
 • 7/2019Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 11. do 31. 12. 2019 (Dokument PDF, 768 KB)
 • 6/2019Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 8. do 31. 10. 2019 (Dokument PDF, 772 KB)
 • 5/2019Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 5. do 31. 7. 2019 (Dokument PDF, 731 KB)

Monitoring

 • 34/2019Monitoring: Odhad HDP - 2. čtvrtletí 2019 (Dokument PDF, 646 KB)
 • 33/2019Monitoring: Statistika vládních financí - 1. čtvrtletí 2019 (Dokument PDF, 685 KB)
 • 32/2019Monitoring: Průmysl a stavebnictví - květen 2019 (Dokument PDF, 646 KB)
 • 31/2019Monitoring: Zahraniční obchod zbožím - květen 2019 (Dokument PDF, 673 KB)
 • 30/2019Monitoring: Trh práce - květen 2019 (Dokument PDF, 711 KB)

Zprávy stálé zástupkyně PS při EP

 • 44/2020BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 26. října do 1. listopadu 2020) (Dokument PDF, 460 KB)
 • 43/2020BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 19. října do 25. října 2020) (Dokument PDF, 702 KB)
 • 42/2020BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 12. října do 18. října 2020) (Dokument PDF, 470 KB)
 • 41/2020BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 5. října do 11. října 2020) (Dokument PDF, 721 KB)
 • 40/2020BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 28. září do 4. října 2020) (Dokument PDF, 472 KB)

Výběr dokumentů EU

 • 5/2010Výběr dokumentů EU (1-5/2010) (Dokument PDF, 688 KB)
 • 12/2009Výběr dokumentů EU (7-12/2009) (Dokument PDF, 698 KB)
 • 6/2009Výběr dokumentů EU (4-6/2009) (Dokument PDF, 952 KB)
 • 3/2009Výběr dokumentů EU (1-3/2009) (Dokument PDF, 968 KB)
 • 12/2008Výběr dokumentů EU (10-12/2008) (Dokument PDF, 1 MB)

Týdenní výběr dokumentů EU


Infografika

 • 1/2020Státní závěrečný účet 2019
 • 2/2019Návrh státního rozpočtu 2020
 • 1/2019Státní závěrečný účet 2018
 • 3/2018Návrh státního rozpočtu 2019
 • 2/2018Státní závěrečný účet 2017
ISP (příhlásit)