Hlasování poslance
Antonín Sochor
31. schůze

Procedurální hlasování
88 (25. 5. 1995), 156 - 159, 203, 209 (26. 5. 1995)

17. Návrh poslanců Františka Kozla a Jiřiny Pavlíkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích /sněmovní tisk 1589/
198 - 199 (26. 5. 1995)

18. Návrh poslanců Petra Koháčka a Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1603/
200 - 202 (26. 5. 1995)

19. Návrh poslanců Jana Deckera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1678 a 1736/
89 - 125 (25. 5. 1995)

21. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
137 - 149 (25. 5. 1995)

22. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994 /sněmovní tisky 1692 a 1693/
150 - 151 (25. 5. 1995)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1990 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1562/
152 - 153, 173 - 192 (26. 5. 1995)

25. Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře /sněmovní tisky 1444 a 1629/
154, 193 - 197 (26. 5. 1995)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře /sněmovní tisky 1471 a 1630/
126 - 127 (25. 5. 1995)

27. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
160 - 172 (26. 5. 1995)

28. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
128 - 136 (25. 5. 1995)

29. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994, /sněmovní tisk 1692, 1693/
155 (26. 5. 1995)

37. Volba poslance do výboru Poslanecké sněmovny
204 - 208 (26. 5. 1995)


ISP (příhlásit)