Sněmovní tisk 586
Doh.mezi EU a Austrálií o zprac.údajů jmen.evid.cestujících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 1. 9. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 586/0 dne 16. 9. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 9. 2008 (usnesení č. 292). Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2009 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1062).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 586/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 9. 2009 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 112, usnesení č. 1358).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 9. 2008 jako senátní tisk 314/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 9. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer), Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2008 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 314/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 12. 2008 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 314/2 (záznam z jednání).
  • Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí projednal návrh dne 9. 12. 2008 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 314/3 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 3. 2009 na 5. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 139).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 14. 9. 2009.Deskriptory EUROVOCu: Austrálie, Česká republika, cestující veřejnost, evidence obyvatelstva, Evropská unie, hraniční kontrola, letecká doprava, letištní pozemní odbaveníISP (příhlásit)