Usnesení PS č. 1062

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) ze zdrojů Evropské unie leteckými dopravci a o jejich předávání Australské celní správě, podepsaná v Bruselu dne 30. června 2008 /sněmovní tisk 586/ - prvé čtení (13. února 2009)

Související sněmovní tisky

586 Doh.mezi EU a Austrálií o zprac.údajů jmen.evid.cestujících
ISP (příhlásit)