Usnesení PS č. 1358

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) ze zdrojů Evropské unie leteckými dopravci a o jejich předávání Australské celní správě, podepsaná v Bruselu dne 30. června 2008 /sněmovní tisk 586/ - druhé čtení (10. září 2009)

Související sněmovní tisky

586 Doh.mezi EU a Austrálií o zprac.údajů jmen.evid.cestujících
ISP (příhlásit)