Sněmovní tisk 217
Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2007.
Zástupce navrhovatele: Bratský Petr a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 217/0 dne 16. 5. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 5. 2007. Vláda zaslala stanovisko 13. 6. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 6. 2007 jako tisk 217/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 6. 2007 (usnesení č. 142). Určil zpravodaje: Mgr. Zdeňka Horníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 460).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 217/3, který byl rozeslán 5. 12. 2007 v 10:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 147, usnesení č. 631).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 2. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 192, dokument 192/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaroslav Kubera).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 3. 2008 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 192/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 3. 2008 a přijal usnesení č. 222, které bylo rozdáno jako tisk 192/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 355).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2008.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 139/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Převody vlastnictví, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika

Deskriptory EUROVOCu: dítě, mladý člověk, neformální výuka, pronájem nemovitosti, sociální hospodářství, společenská činnost, veřejný majetek, volný čas

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)