"S" resp. Sam-Sie "S" resp. Simm "S" resp. Siv-Slá "S" resp. Sli-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Sti-Sze "S" resp. Szu-Schn "S" resp. Schollich "S" resp. Schu-Šaf "S" resp. Šam-Špa "S" resp. Špa-Šve

STANĚK Wenzel

VII. voleb. kraj

DSD

Nastoupil za zemřelého Hillebranda Oswalda.

Slib vykonal 35, 18. VI. 1926; 2215, II.

Zemřel 3. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 3, III.

Za něho nastoupil Katz Franz.

 

STANISLAV František

XIII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. im. - zahr. - zásob. - zeměd. a živn.

Návrhy:

na změnu § 8 zákona ze dne 25. IX. 1919, č. 533 Sb. z., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, t. 2142.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

Dotazy:

o pomoci živelní katastrofou postiženému obyvatelstvu na moravském Slovácku.

36, 19. VI. 1926; 2275, II.

že se na Slovensku neprovádí zákon ze dne 23. IV. 1925, č. 96 Sb. z.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

 

STAŠEK Bohumil

I B. voleb. kraj.

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. br. - doprav. - in. - inkompatib. - kult. a zásob.

Návrhy:

aby vláda učinila opatření proti spekulativnímu zdražování potravin, t. 395.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

na vydání zákona o postavení českomoravské dráhy Plzeň-Brno, t. 922.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

na poskytnutí státní podpory krajům živelními pohromami postiženým, t. 1072.

86, 14. VI. 1927; 1656, IV.

na vydání zákona o koncesní listině akciové společnosti pro stavbu a provoz českomoravské dráhy Plzeň-Brno s přípojkami, t. 1745.

158, 7. IX. 1928; 50, VI.

aby o vládních prohlášeních min. předs. dr Švehly a min. financí dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594 byla zahájena jednotná rozprava.

43, 15. X. 1926; 46, III.

Zpravodajem:

in. výb. o návrhu dr Czecha a druhů, aby vládě byla vyslovena nedůvěra pro předložení vládního návrhu o volebním právu branné moci a četnictva (t. 988) a o zprávě menšiny in. v. o návrhu dr Czecha a druhů, aby vládě byla vyslovena nedůvěra pro podání návrhu o volebním právu vojínů (k t. 988)

76, 29. IV. 1927; 722, doslov 746, IV.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128)

13, 11. III. 1926; 668, I.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 746, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 22, V.

o zákonu o Národním divadle v Praze (t. 2113)

192, 20. III. 1929; 43, VIII.

 

STEINER Gábriel

XVI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.)

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahran. dr Beneše o madarské aféře penězokazecké (naléh. interp. t. 98)

9, 18. II. 1926; 359, I.

o obchodní smlouvě mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 31. V. 1927 (t. 1125).

95, 7. VII. 1927; 2400, IV.

Interpelace:

naléhavá, o rozpuštění obecního zastupitelského sboru v Madaru, t. 1472.

138, 22. III. 1928; 75, VI.

odpov. t. 1496.

139, 23. III. 1928; 48, VI.

v záležitosti poskytnutí pomoci povodní postiženým obcím: Balony, Szap, Csiliznyárad, Csilizradvány, Medve a Bös na Žitném ostrově a regulování řek a kanálů, jakož i postavení čerpacích stanic, t. 575/VIII.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. t. 1020/VI.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Komárně (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z roku 1914 kvalif. podle § 3, č. 1 a 2, odst. II téhož zák. článku a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, spáchané výroky na shromáždění dne 1. VII. 1923 v Komárně)

7, 16. II. 1926; 271, I.

zpr. t. 703; zprav. Al. Beneš;

nevydán 76, 29. IV. 1927; 760-1, IV.

sedrie v Komárně (dvojnásobný zločin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, přečin pomluvy podle §§ 1, 3, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914 a přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na veřejné schůzi dne 11. VIII. 1924 v Komárně)

10, 19. II. 1926; 410, I.

zpr. t. 437; zprav. V. Votruba;

vydán: 70, 29. III. 1927; 378-81, IV.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy podle § 1, č. 1 a 2, odst. II, § 3, č. 3 a § 8 zák. čl. XLI z roku 1914, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 25. I. 1925 v Dunajské Stredě)

11, 25. II. 1926; 475, I.

zpr. t. 436; zprav. V. Votruba;

nevydán 70, 29. III. 1927; 378, IV.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 5, přečin podle § 14, č. 1, přečin podle § 14, č. 5, zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, a § 159 voj. tr. zák., jichž se dopustil výroky na schůzi dne 1. V. 1925 v Maďarském Diósegu a Galantě a dne 10. V. 1925 v Alsónyárasdu)

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 888; zprav. J. Koudelka;

nevydán 114, 6. XII. 1927; 19-20, V.

sedrie v Bratislavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., event. přestupek podle nařízení býval. maďarského ministerstva vnitra č. 766 z roku 1898, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 13. II. 1926 ve Várkonyi)

28, 9. VI. 1926; 1392, II.

zpr. t. 1324; zprav. Al. Beneš;

nevydán 138, 22. III. 1928; 66, VI.

sedrie v Komárně (přečin podle § 15, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi dne 1. IV. 1926 v Komárně)

43, 15. X. 1926; 41, III.

zpr. t. 732; zprav. V. Votruba;

nevydán 104, 23. XI. 1927; 35, V.

sedrie v Bratislavě (zločin podle § 176 tr. z., přečin podle § 4, odst. I zák. čl. XL/1914 a přestupek podle nařízení ministerstva vnitra ze dne 13. II. 1898, č. 766 pres.)

104, 23. XI. 1927; 14, V.

zpr. t. 1606; zprav. dr Ravasz;

nevydán 160, 17. IX. 1928; 4, VI.

sedrie v Komárně (zločin podle § 15, č. 3, přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy čsl. branné moci podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 a 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914)

122, 19. I. 1928; 6, V.

zpr. t. 1988; zprav. Al. Beneš;

nevydán 199, 24. V. 1929; 40, VIII.

sedrie v Komárně (zločin podle § 15, č. 3, přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

122, 19. I. 1928; 6, V.

sedrie v Komárně (přečin podle § 4, odst. I zák. čl. XL z roku 1914, přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky a přestupek nařízení býv. uher. ministerstva vnitra č. 766 J. M. z roku 1898)

133, 13. III. 1928; 10, VI.

zpr. t. 2017; zprav. J. Tůma;

vydán: 199, 24. V. 1929; 41, VIII.

sedrie v Komárně (přečin podle § 14, č. 5, přestupek podle § 18, č. 1 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 2074; zprav. dr Halla;

vydán: pouze pro zločin podle § 15 zákona na ochranu republiky

203, 11. VI. 1929; 19, VIII.

sedrie v Komárně (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle nařízení býv. uher. ministerstva vnitra č. 766/98)

182, 14. II. 1929; 11, VII.

sedrie v Komárně (přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky)

187, 6. III. 1929; 8, VII.

 

STENZL Alois

XII. voleb. kraj

DG

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. - Stál. (náhr.) a živn.

Návrhy:

aby byla vyslovena nedůvěra vládě pro porušení mezinárodně zaručené jazykové ochrany národnost. menšin (t. 128)

13, 11. III. 1926; 634, I.

na novelisaci zákona o dani z vodní síly, t. 230.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

aby byl vydán zákon, jímž se mění §§ 27 a 29 zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 240.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

na poskytnutí podpory postiženým živelními pohromami, t. 482.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

aby byl vydán zákon, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 738.

56, 9. XII. 1926; 1230, III.

na pomoc krajům, v nichž dobytkářství ohroženo jest nemocí zv. distomatosa, t. 948.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

na změnu zákona ze dne 7. II. 1919, č. 76 Sb. z., kterým se mění a doplňují některá ustanovení dosavadních obecních zřízení a městských statutů v Československé republice (Novela k obec. zřízením), t. 1359.

117, 14. XII. 1927; 48, V.

aby byl vydán zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6 % půjčky města Opavy z roku 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 1398.

118, 15. XII. 1927; 48, V.

na vydání zákona, jímž se upravuje výkon práva rybářského na běhutých vodách v ČSR, t. 1857.

173, 7. XI. 1928; 3, VII.

na vydání zákona o elektrisačním fondu, t. 1968.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

na změnu zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova, t. 1969.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

na vydání zákona, jímž upravuje se zaknihování půdy, přidělené a získané podle zák. o pozemkové reformě, t. 2141.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

na změnu § 8 zákona ze dne 25. IX. 1919, č. 533 Sb. z., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, t. 2142.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

o zrušení ministerstva pro zásobování lidu, t. 2342.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na vydání zákona o používání dovozních listů, t. 2352.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami, t. 2370.

208, 19. VI. 1929; 50, VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o zatímní ochraně lesů (t. 977) k § 5.

87, 15. VI. 1927; 1691, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k § 3.

97, 8. VII. 1927; 2477, IV.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného (t. 1528) k §§ 8 a 10.

142, 14. VI. 1928; 30, VI.

8 pozměňov. návrhů k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

164, 21. IX. 1928; 92-143, VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům výrobním (t. 1862) k nadpisu zákona a k §§ 1 a 2.

175, 9. XI. 1928; 9, VII.

pozměňov. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a v řízení exekučním (t. 2046) k čl. II.

189, 8. III. 1929; 23, VII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524) k §§ 4 a 6.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215) k § 1.

200, 4. VI. 1929; 28, VIII.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o výkonu lékařské prakse (t. 2316) k §§ 10, 12 a 13.

208, 19. VI. 1929; 5-6, VIII.

8 pozměňov. návrhů k osnově zákona o lékařských komorách (t. 2317)

208, 19. VI. 1929; 9-14, VIII.

aby návrh A. Stenzla, dr Spiny, dr Luschky a inž. Junga (t. 240) byl projednán zkráceným řízením podle § 55 jedn. ř.

40, 24. VI. 1926; 2550, II.

na vrácení imunitní záležitosti J. Mayera a inž. Kalliny (t. 355) výb. im.

70, 29. III. 1927; 385, IV.

aby o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze dne 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska), byla ihned zahájena rozprava.

123, 24. I. 1928; 31, V.

aby osnova zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trest. práva (t. 1350) byla vrácena výb. ústav.-práv. a rozp.

126, 31. I. 1928; 18, V.

aby osnova zákona o změně §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (t. 1577) byla vrácena výb. živn. a soc.-pol. k novému projednání.

141, 13. VI. 1928; 5, VI.

aby rozprava o prohlášení ministra financí dr Engliše o státním rozpočtu na rok 1929 byla sloučena s projednáváním osnovy rozpočtu ve sněmovním plenu.

158, 7. IX. 1928; 19, VI.

na konec rozpravy o prohlášení předsedy vlády a. ministra národní obrany Fr. Udržala ze dne 4. VI. 1929.

202, 7. VI. 1929; 40, VIII.

aby čtyři resoluce připojené ke zprávě o osnově zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189) byly vráceny soc.-pol. výb.

206, 14. VI. 1929; 24, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360) stran uvolnění dovozu a vývozu a úpravy dopravních tarifů.

30, 11, VI. 1926; 1780, II.

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759), stran vydání novely k zákonu.

57, 10. XII. 1926; 1351, III.

k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524), stran zrovnoprávnění absolventů vystudovavších podle dosavadních zkušebních řádů.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356), stran novelisace zákona.

211, 25. VI. 1929; 22, VIII.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000).

79, 4. V. 1927; 972, IV.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení ministra financí dr Engliše z 25. X. 1927.

106, 25. XI. 1927; 45, V.

o zákonu, kterým se živnost mlynářská prohlašuje za živnost řemeslnou (t. 2350)

211, 25. VI. 1929; 37, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o ceně cukru, t. 1757.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

zodpověděna prohlášením náměstka předsedy vlády dr Šrámka.

157, 6. IX. 1928; 50, VI.

o stíhání poválečné lichvy, t. 249/XVIII.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

odpov. t. 808/XV.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

o převzetí agendy Bankovního úřadu Československou Národní bankou a. s., t. 746/VII.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 928/III.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

Žádost ve věcech imunity:

aby podle § 51 jedn. řádu byla udělena důtka O. Horpynkovi za urážlivý výkřik.

60, 16. XII. 1926; 1577, III.

projednávána 61, 15. II. 1927; 1637, III.

 

STERN Viktor, dr.

V. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - Stál. (náhr.) - ústav.-práv. a zahr.

Návrhy:

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o ochraně domácího trhu práce (t. 1439) k §§ 1, 3 a 11.

129, 8. II. 1928; 32-3, V.

aby se ministerský předseda, ministr vnitra a ministr veřejných prací dostavili do schůze poslanecké sněmovny, v níž bude tento návrh odhlasován a podali zprávu o živelní katastrofě v území na československé straně Rudohoří a o opatřeních vlády.

99, 12. VII. 1927; 2587, IV.

Resoluce:

k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180), stran zásad při poskytování náhrad.

101, 14. VII. 1927; 2704, IV.

3 resol. k osnově zákona o ochraně domácího trhu práce (t. 1439), stran zajištění pracovních podmínek pro cizince, novelisace zákona o státní příslušnosti a domovském právu, novelisace zákona o závodních výborech a radách.

129, 8. II. 1928; 33, V.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

14, 12. III. 1926; 815, I.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

71, 30. III. 1927; 439, IV.

o zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180).

101, 14. VII. 1927; 2687, IV.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení ministra financí dr Engliše z 25. X. 1927.

106, 25. XI. 1927; 45, V.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska)

123, 24. I. 1928; 36, V.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439)

129, 8. II. 1928; 16, V.

o státním závěrečném účtu republiky československé za rok 1926 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429).

138, 22. III. 1928; 5, VI.

o Mezinárodní opiové konvenci (t. 1672); vysvětluje příčiny nezdaru Rudého dne.

152, 11. VII. 1928; 8, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

166, 19. X. 1928; 60, VII.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845); vzpomíná jedenáctého výročí ruské revoluce.

173, 7. XI. 1928; 20, VII.

o II. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. XII. 1925, podepsaném v Bruselu dne 21. II. 1928 (t. 1848); mluví o vnitropolitické situaci (postup fašismu).

176, 13. XII. 1928; 29, VII.

o dodatkových dohodách k obchodním smlouvám mezi RČS a Norskem, Španělskem a Italií (t. 2037, 2041 a 2042); obírá se událostmi v Mezinárodním Všeodborovém Svazu.

192, 20. III. 1929; 15, VIII.

o vládním prohlášení předsedy vlády a min. národní obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

202, 7. VI. 1929; 7, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o účasti Československa v protisovětském bloku a o válečných plánech československé vlády, t. 2108.

198, 23. V. 1929; 37, VIII.

odpov. t. 2192.

199, 24. V. 1929; 44, VIII.

naléhavá, o bezohledném zastavení přádelny lnu ve Frýdlantu n. Moravicí.

209, 24. VI. 1929; 3, VIII.

o postupu liberecké policie proti májovým projevům, t. 1198/IX.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1456/X.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

o domovní prohlídce v místnostech kraj. sekretariátu komunistické strany a komunistické mládeže v Liberci, t. 1480/I.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1689/IV.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

Dotazy:

o zabavení řečí, proslovených ve sněmovních výborech a uveřejněných v novinách.

110, 30. XI. 1927; 3, V.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Brně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a § 8 tr. z., jichž se dopustil článkem "Rok po smrti Leninově", uveřejněným v časopise "Pravda" dne 21. I. 1925).

12, 4. III. 1926; 536, I.

zpr. t. 384; zprav. dr Daněk;

nevydán 47, 17. XI. 1926; 301, III.

kraj. s. v Mostě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1367; zprav. dr Daněk;

nevydán 143, 15. VI. 1928; 8-9, VI.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1506; zprav. dr Ravasz;

nevydán 153, 12. VII. 1928; 17-18, VI.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

112, 2. XII. 1927; 4, V.

zpr. t. 1984; zprav. J. Tůma;

nevydán 197, 3. V. 1929; 32-3, VIII.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 81 a § 214 tr. z. a přečin podle § 279 tr. z.).

118, 15. XII. 1927; 5, V.

zpr. t. 1678; zprav. dr Daněk;

vydán: 185, 28. II. 1929; 72, VII.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

120, 17. I. 1928; 11, V.

zpr. t. 1917; zprav. dr Ravasz;

nevydán 192, 20. III. 1929; 58, VIII.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

128, 7. II. 1928; 7, V.

zpr. t. 2071; zprav. J. Tůma;

nevydán 203, 11. VI. 1929; 18, VIII.

kraj. s. ve Znojmě (zločin podle § 15, č. 3, resp. 16, č. 2, přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

128, 7. II. 1928; 7, V.

zpr. t. 2147; zprav. J. Tůma;

nevydán 206, 14. VI. 1929; 45, VIII.

kraj. s. v Liberci (přečin podle § 14, č. 5 a přestupek podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky).

168, 23. X. 1928; 3, VII.

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 11 zákona o tisku).

170, 25. X. 1928; 116, VII.

okres. s. v Lokti (přestupek podle §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím).

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

kraj. s. v Písku (přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky).

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.

okres. s. ve Stodě (přestupek podle §§ 2, 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím).

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.

kraj. s. v Chebu (přestupek podle §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím a přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

205, 13. VI. 1929; 4, VIII.

Volán k pořádku:

125, 26. I. 1928; 34, V.

173, 7. XI. 1928; 22, VII.

178, 18. XII. 1928; 5, VII.

"S" resp. Sam-Sie "S" resp. Simm "S" resp. Siv-Slá "S" resp. Sli-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Sti-Sze "S" resp. Szu-Schn "S" resp. Schollich "S" resp. Schu-Šaf "S" resp. Šam-Špa "S" resp. Špa-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP