"S" resp. Sam-Sie "S" resp. Simm "S" resp. Siv-Slá "S" resp. Sli-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Sti-Sze "S" resp. Szu-Schn "S" resp. Schollich "S" resp. Schu-Šaf "S" resp. Šam-Špa "S" resp. Špa-Šve

ŠPATNÝ Emil

I B. voleb. kraj.

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. br. - inkompatib. (náhr.) a Stál. (náhr.)

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami ve Vlkánčicích a okolních obcích na Černokostelecku, t. 368.

29, 10. VI. 1926; 1583, II.

2 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893) k §§ 1 a 2.

71, 30. III. 1927; 442, IV.

3 formální návrhy k osnově zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893) na přechod k dennímu pořadu, na vrácení osnovy výb. ústav.-práv. a na přikázání její též výb. br.

71, 30. III. 1927; 441, IV.

3 formální návrhy k osnově zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452) na přechod k dennímu pořadu nebo event. vrácení osnovy výb. br. a rozp. k novému projednávání a odložení projednávání předlohy do doby až bude sněmovně předložen návrh o starobním a invalidním zabezpečení novinářů čsl.

131, 10. II. 1928; 30, V.

aby o prohlášení min. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí byla ihned zahájena rozprava.

159, 13. IX. 1928; 7, VI.

aby o prohlášení min. veřejných prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928 byla ihned zahájena rozprava.

165, 18. X. 1928; 32, VII.

aby o prohlášení min. vnitra J. Černého, o případu zneužití úřední moci viceguvernérem Podkarpatské Rusi dr Rozsypalem, byla zahájena rozprava.

173, 7. XI. 1928; 109, VI.

Resoluce:

k osnově zákona o povolení užíti dlužních úpisů "Východočeské 6% investiční půjčky elektrisační z roku 1925" k ukládání nadačních a podobných kapitálů (t. 246), stran urychleného předložení zákona o podpoře soustavné elektrisace venkova a urychlené výstavby štěchovické přehrady.

21, 18. V. 1926; 1235, II.

k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran povinného občanského sňatku.

36, 19. VI. 1926; 2362, II.

k osnově zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893), stran předložení nařízení podle § 3 před publikováním posl. sněm. a br. výb. k dobrozdání.

71, 30. III. 1927; 446, IV.

k osnově zákona, jímž se stanoví mírový počet československého vojska od 1. X. 1927 (t. 890), stran předložení nařízení podle § 3 před vydáním posl. sněm. a br. výb. k dobrozdání.

71, 30. III. 1927; 446, IV.

9 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 112-161, V.

k osnově zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452), stran starobního a invalidního zaopatření čsl. žurnalistů.

131, 10. II. 1928; 31, V.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

35, 18. VI. 1926; 2232, II.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

66, 22. III. 1927; 212, IV.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

130, 9. II. 1928; 28, V.

o vládním prohlášení předsedy vlády a ministra národní obrany Fr. Udržala ze dne 4. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 4, VIII.

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

206, 14. VI. 1929; 13, VIII.

Námitky:

proti způsobu hlasování o prodloužení lhůty pro t. 1452 (pense býv. rakouských generálů) s návrhem, aby se hlasování o této osnově dělo odděleně od ostatních osnov.

196, 2. V. 1929; 44, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o sebevraždě vojína Josefa Nováka v Terezíně, t. 945.

81, 6. V. 1927; 1338, IV.

odpov. t. 985.

82, 10. V. 1927; 1557, IV.

naléhavá, o vypsání voleb do okresních nemocen. pojišťoven, t. 1084.

111, 1. XII. 1927; 111, V.

odpov. t. 1286.

112, 2. XII. 1927; 165, V.

naléhavá, o poškozování pojištěnců nemocenského pojištění ministerstvem sociální péče, t. 1085.

111, 1. XII. 1927; 111, V.

odpov. t. 1287.

112, 2. XII. 1927; 165, V.

naléhavá, pro porušování ústavních práv a občanských svobod státních zaměstnanců jednotlivými ministerstvy, t. 1142.

117, 14. XII. 1927; 5, V.

odpov. t. 1342.

118, 15. XII. 1927; 4, V.

naléhavá, o jmenování členů silniční rady, t. 1442.

129, 8. II. 1928; 59, V.

odpov. t. 1466.

130, 9. II. 1928; 66, V.

naléhavá, o zaopatření rodin popravených italských legionářů, t. 1584.

149, 27. VI. 1928; 88, VI.

odpov. t. 1651.

150, 28. VI. 1928; 65, VI.

naléhavá, o zastavení podpor nezaměstnaným československým státním příslušníkům v republice Rakouské, t. 2014.

195, 26. IV. 1929; 27, VIII.

odpov. t. 2140.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

naléhavá, o neodkladném vypsání voleb do sociálně pojišťovacích ústavů, t. 2144.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

odpov. t. 2282.

201, 6. VI. 1929; 4, VIII.

naléhavá, o jmenování správních orgánů nemocenských pojišťoven, t. 2198.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

odpov. t. 2284.

201, 6. VI. 1929; 4, VIII.

naléhavá, o prozrazování důležitých vojenských dokumentů nepřátelské velmoci důstojníkem generálního štábu, t. 2298.

212, 26. VI. 1929; 25, VIII.

odpov. t. 2380.

213, 27. VI. 1929; 6, VIII.

o časovém přídavku zaměstnanců v ústavech ministerstva národní obrany, t. 358/XV.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 568/XIV.

43, 15. X. 1926; 38, III.

o zabavení "Československého kovopracovníka" ze dne 11. V. 1927, roč. XXIV, č. 21, t. 1122/X.

101, 14. VII. 1927; 2620, IV.

odpov. t. 1221/XIV.

104, 23. XI. 1927; 12, V.

o poměrech v lesním hospodářství velkostatku Lázně Kynžvart, t. 1993/XXV.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2178/XXVI.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

o chystaném dodávkovém monopolu pro vojenské dodávky a o obtížích, jež při vojenských dodávkách se činí výrobním a pracovním družstvům, t. 2025/V.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

Dotazy:

o obětech válečné persekuce.

84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 8, V.

 

ŠRÁMEK Jan

XI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Jmenován ministrem pošt a telegrafů 9. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

Zproštěn úřadu ministra pošt a telegrafů 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Jmenován ministrem soc. péče a pověřen správou min. veř. zdravotnictví a tělesné výchovy 12. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 2, III.

Zvolen náměstkem předsedy vlády 13. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 3, III.

Zproštěn úřadu správce ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 15. I. 1927.

61, 15. II. 1927; 1583, III.

Pověřen řízením ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 8. X. 1929.

Zproštěn úřadu ministra sociální péče a úřadu správce ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 7. XII. 1929.

 

ŠTEFAN Augustin, dr.

XXII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. a zdrav.

Návrhy:

na urychlené vydání zákona o náhradě válkou způsobených škod, t. 536.

43, 15. X. 1926; 39, III.

pozměň. návrh k osnově zákona o obmezení porot na Podkarpatské Rusi (t. 16) k § 1.

12, 4. III. 1926; 560, I.

Resoluce:

k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran zrušení kobliny a rokoviny.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

13, 11. III. 1926; 684, I.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. ve V. Sevljuši (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914).

116, 13. XII. 1927; 7, V.

 

ŠTEFÁNEK Anton, dr.

XVI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. kult. - rozp. a soc.-pol.

Jmenován ministrem školství a národní osvěty 20. II. 1929.

184, 26. II. 1929; 4, VII.

Pověřen řízením ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 8. X. 1929.

Zproštěn úřadu ministra školství a národní osvěty a úřadu správce ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 7. XII. 1929.

Návrhy:

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k § 1.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 514 (udělení čsl. státního občanství některým osobám a doplnění § 10 zák. čl. XXII/1886).

41, 25. VI. 1926; 2597, II.

kult. výb. zpr. t. 1175 (zákon o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických).

101, 14. VII. 1927; 2670, doslov 2716, IV.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléh. interp. t. 98).

10, 19. II. 1926; 413, I.

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128)

14, 12. III. 1926; 787, I.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 798, III.

o návrhu dr Czecha a druhů, aby vládě byla vyslovena nedůvěra pro předložení vládního návrhu o volebním právu branné moci a četnictva (t. 988)

76, 29. IV. 1927; 739, IV.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) skup. polit., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

107, 26. XI. 1927; 34, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí dne 9. X. 1928.

167, 22. X. 1928; 21, VII.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil článkem "Pozemková reforma a pán Danihel zo Solešnice", uveřejněným v časopise "Slovenská Vlast" dne 25. VIII. 1926 proti Danihelovi).

43, 15. X. 1926; 42, III.

žád. odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

žád. obnovena 128, 7. II. 1928; 8, V.

zpr. t. 812; zprav. dr Halla;

vydán: 152, 11. VII. 1928; 23, VI.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil článkem "Ministerský rada Šel konečně idu preč z Bratislavy", uveřejněným v časopise "Slovenská Politika" dne 9. III. 1926).

43, 15. X. 1926; 43, III.

žád. odvolána 100, 13. VII. 1927; 2612, IV.

 

ŠTĚTKA Josef

I A. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. im. - rozp. - soc.-pol. a ústav.-práv.

Návrhy:

o daněprostém existenčním minimu, t. 506.

41, 25. VI. 1926; 2562, II.

na vydání zákona o drahotní výpomoci provisionistů státních báňských podniků v Československé republice, t. 610.

45, 20. X. 1926; 222, III.

na okamžité poskytnutí státní podpory poškozeným katastrofální průtrží mračen a povodní v politickém okrese hořovickém, t. 860.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

na poskytnutí okamžité a vydatné pomoci obyvatelům poškozeným živelními pohromami na Příbramsku a Dobříšsku, t. 1043.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

na poskytnutí okamžité a dostatečné pomoci z prostředků státních živelní pohromou postiženým obyvatelům v Jevišovicích a okolí, t. 1097.

88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

na poskytnutí okamžité a dostatečné pomoci občanům ve Zdaboří-Příbrami V, postiženým požárem, t. 1150.

98, 12. VII. 1927; 2504, IV.

na poskytnutí okamžité pomoci postiženým katastrofální průtrží mračen v severních Čechách, t. 1195.

102, 25. X. 1927; 17, V.

na novelisaci zákona z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 1251.

104, 23. XI. 1927; 12, V.

na vydání zákona, kterým se zvyšuje daněprosté minimum a zrušují se daňové srážky z mezd a platů a placení daní předem, t. 1477.

133, 13. III. 1928; 10, VI.

aby těžce požárem poškozeným občanům v obci Podluhách, okres Hořovice, byla okamžitě poskytnuta pomoc z prostředků státních, t. 1566.

140, 12. VI. 1928; 17, VI.

39 pozměň. návrhů k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě I, II, V a VI, k §§ 1-6, 11, 12, 30-32, 34, 36, 39, 40, 43-47, 49, 50, 52 a 54.

65, 17. III. 1927; 145-153, IV.

2 pozměň. návrhy k osnově finančního zákona pro r. 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 89-109, V.

pozměň. návrh k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon (obecný horní zákon) z 23. V. 1854, č. 146 ř. z., pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (t. 1390) k § 206 a).

122, 19. I. 1928; 17, V.

31 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 1484).

136, 16. III. 1928; 59-70, VI.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se mění hlava II, odst. 1 zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644) k § 1.

150, 28. VI. 1928; 55, VI.

149 pozměň. a event. návrhů k osnově zákona, jímž se m ní a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 92-142, VI.

57 pozměň. návrhů k osnově finančního zákona pro r. 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 67-80, VII.

9 pozměň. a event. návrhů k osnově zákona o státních starobních podporách (t. 2000).

186, 1. III. 1929; 25-8, VII.

na vrácení osnovy zákona o organisaci politické správy a zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102) ústav.-práv. výb.

92, 30. VI. 1927; 2089, IV.

aby se přes osnovu vlád. návrhu t. 1346 (změna zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří) přešlo k pořadu.

117, 14. XII. 1927; 44, V.

aby o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928 byla ihned zahájena rozprava odděleně od rozpravy o osnově státního rozpočtu.

165, 18. X. 1928; 32, VII.

Resoluce:

k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892), stran definitivní úpravy otázky stavebního ruchu na podkladě nových směrnic.

65, 17. III. 1927; 155, IV.

7 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 133-161, V.

2 resol. k osnově zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448), stran úpravy provise pensistům báňského a horního průmyslu a úpravy pense staropensistů těchto podniků.

131, 10. II. 1928; 30, V.

k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 1484), stran vydání nového zákona o stavebním ruchu a bytové otázce.

136, 16. III. 1928; 70, VI.

k osnově zákona, kterým se mění hlava II, odst. 1 zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644), stran vybudování nové organisace veřejné správy.

150, 28. VI. 1928; 57, VI.

58 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 84-120, VII.

Řeč v rozpravě:

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455)

37, 22. VI. 1926; 2444, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (t. 670) skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 804, III.

o změně a prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední výkony ve věcech správních a zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 756 a 757).

56, 9. XII. 1926; 1268, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892).

64, 16. III. 1927; 95, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000).

80, 5. V. 1927; 1061, IV.

o zákonu, kterým se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za úvěr určený k výstavbě veletržních paláců v Praze (t. 1041).

89, 24. VI. 1927; 1778, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2187, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. fin., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 57, V.

o vládním návrhu (t. 1346), jímž se mění zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.

117, 14. XII. 1927; 34, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452)

130, 9. II. 1928; 61, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486).

136, 16. III. 1928; 24, VI.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odst. 1. zák. ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

149, 27. VI. 1928; 39, VI.

o vlastní imunitní záležitosti (t. 1540).

156, 14. VII. 1928; 4, VI.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 27, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. fin., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 55, VII.

o zákonu o státních starobních podporách (t. 2000).

186, 1. III. 1929; 10, VII.

o zákonu o prodeji vína vlastní výroby držiteli vinohradů a ovocných sadů na Slovensku a Podkarpat. Rusi (t. 2208); mluví o zamýšleném zrušení zákona na ochranu nájemníků.

199, 24. V. 1929; 25, VIII.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356); mluví o hornickém pojištění.

210, 24. VI. 1929; 14, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o exekučním vymáhání daní na dělnictvu a malorolnictvu a o odpisech daní velkým podnikům, t. 143.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 697/III.

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

naléhavá, o hrubém porušení shromažďovacího práva, t. 258.

24, 27. V. 1926; 1285, II.

odpov. t. 339.

26, 1. VI. 1926; 1338, II.

naléhavá, o propouštění dělnictva textilních továren a o poměrech textilního průmyslu, t. 365.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 451/III.

34, 17. VI. 1926; 2182, II.

naléhavá, o vypsání voleb do nemocenských pojišťoven, t. 1083.

111, 1. XII. 1927; 111, V.

odpov. t. 1284.

112, 2. XII. 1927; 165, V.

naléhavá, o daňovém chaosu, daňových srážkách z mezd a platů a o vrácení daňových přeplatků, t. 1479.

138, 22. III. 1928; 75, VI.

odpov. t. 1533.

139, 23. III. 1928; 48, VI.

o konfiskaci časopisu "Rudé Právo" a "Rudé Právo Večerník", t. 746/V.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 808/XVIII.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

o předčasném provisionování horníků a porušování pracovního řádu u státních báňských podniků v Příbrami, t. 840/IX.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 1221/X.

104, 23. XI. 1927; 12, V.

o odpírání mzdy dělníkům ve státních dolech příbramských za státní svátky, t. 1713/II.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

odpov. t. 2033/IX.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o zabavení neperiodického tiskopisu "Všemu dělnictvu Velké Prahy", t. 1863/I.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2033/XXIV.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

že chystaný zákon o ochraně nájemníků zle zasáhne do života družstev, přičleněných k Zájmovému ústředí, t. 2254/VI.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o zastřelení Fr. Zajíčka četnictvem, t. 2278/II.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

Dotazy:

ve věci Jana Mrťky z Luh.

120, 17. I. 1928; 6, V.

odpov. 131, 10. II. 1928; 52, V.

o stranickém postupu okresní správy politické v Rychnově n. K.

120, 17. I. 1928; 6, V.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Hořovicích (přestupek podle § 197, § 461 tr. z. a zákona z 22. IX. 1921, č. 471 Sb. z., a zákona z 12. XII. 1923, č. 259 Sb. z.).

3, 18. XII. 1925; 33, I.

okres. s. v Hořovicích (přestupek podvodu, jehož se prý měl dopustiti neoprávněným vybíráním cestovného a náhrad za ušlé mzdy od obecního úřadu v Chodouni v částce 598 Kč 4 hal.).

7, 16. II. 1926; 272, I.

zpr. t. 647; zprav. V. Votruba;

vydán: 72, 31. III. 1927; 532, IV.

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 23 zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 6 ř. z. z r. 1863).

34, 17. VI. 1926; 1987, II.

zpr. t. 702; zprav. J. Tůma;

nevydán 75, 26. IV. 1927; 692, IV.

zemsk. tr. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydán 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

okres. s. v Příbrami (přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863).

102, 25. X. 1927; 20, V.

zpr. t. 1540; zprav. J. Tůma;

vydán: 156, 14. VII. 1928; 4-9, VI.

okres. s. v Praze (přestupek o útisku a přestupek podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího).

114, 6. XII. 1927; 5, V.

zpr. t. 1663; zprav. V. Košek;

nevydán 181, 20. XII. 1928; 40-41, VII.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupky urážky podle § 487, resp. §§ 488 a 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863).

122, 19. I. 1928; 6, V.

zpr. t. 2175; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 211, 25. VI. 1929; 52, VIII.

okres. s. v Karlíně (přestupek podle § 312 tr. z.).

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího).

182, 14. II. 1929; 11, VII.

kraj. tr. s. v Praze (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.

Volán k pořádku:

64, 16. III. 1927; 101, IV.

 

ŠVEHLA Antonín, dr.

I A. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 19, I.

Jmenován předsedou vlády 9. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

Zproštěn úřadu předsedy vlády 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Jmenován opětně předsedou vlády 12. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 2, III.

Zproštěn úřadu předsedy vlády 1. II. 1929.

182, 14. II. 1929; 3, VII.

"S" resp. Sam-Sie "S" resp. Simm "S" resp. Siv-Slá "S" resp. Sli-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Sti-Sze "S" resp. Szu-Schn "S" resp. Schollich "S" resp. Schu-Šaf "S" resp. Šam-Špa "S" resp. Špa-Šve



Přihlásit/registrovat se do ISP