"S" resp. Sam-Sie "S" resp. Simm "S" resp. Siv-Slá "S" resp. Sli-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Sti-Sze "S" resp. Szu-Schn "S" resp. Schollich "S" resp. Schu-Šaf "S" resp. Šam-Špa "S" resp. Špa-Šve

ŚLIWKA Karol

XIV. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. in.

Resoluce:

k osnově zákona o úmluvě mezi RČS a Polskem o úpravě pohraničního styku z 30. V. 1925 (t. 124).

12, 4. III. 1926; 567, I.

k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 128, V.

ke IV. dodatkovému protokolu k obchodní úmluvě mezi Polskem a RČS (t. 1850), stran úpravy otázky vis a zahraničních přepustek mezi oběma státy.

185, 28. II. 1929; 19, VII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21, XII. 1925; 223, I.

o úmluvě o pohraničním styku mezi RČS a Polskem z 30. V. 1925 (t. 124).

12, 4. III. 1926; 565, I.

o smlouvě mezi RČS a republikou Polskou o otázkách právních a finančních ze dne 23. IV. 1925 (t. 174)

16, 17. III. 1926; 994, I.

o obchodní smlouvě s Polskem z 23. IV. 1925 (t. 516).

41, 25. VI. 1926; 2586, II.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2190, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 30, V.

o III. a IV. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě mezi RČS a Polskem (t. 1849 a 1850), o smlouvě mezi týmiž státy o úpravě řeky Olše a potoka Petrůvky (t. 1975) a o smlouvě mezi RČS a Německem o hraniční Odře (t. 1976).

184, 26. II. 1929; 16, VII.

Interpelace:

naléhavá, o konfiskaci sbírky básní "Zpěv horníka Losuda", t. 352.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 451/VI.

34, 17. VI. 1926; 2182, II.

naléhavá, o katastrofě na jámě Barboře v Karvinné, t. 1018.

99, 12. VII. 1927; 2588, IV.

odpov. t. 1179.

101, 14. VII. 1927; 2725, IV.

naléhavá, o neudržitelných poměrech na československých železnicích, t. 1807.

178, 18. XII. 1928; 4, VII.

odpov. t. 1886.

179, 19. XII. 1928; 2, VII.

o protizákonném trvání správní komise a oddalování voleb v obcích Karvinné a Staré Město ve Slezsku, t. 97/XI.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 250/XIII.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

že bylo bezprávně zamítnuto odvolání ve věci otevření polské občanské školy v Dolních Bludovicích na československé části Slezska, t. 538/XVII.

43, 15. X. 1926; 37, III.

že se neustále odkládá volba starosty a ustavující schůze nově zvoleného obecního zastupitelstva v Karvinné ve Slezsku, t. 797/II.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 957/XVII.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

o zoufalém postavení horníků, zaměstnaných v uhelných dolech Larisch-Mönnicha v Karvinné (jámy Jindřich, František, Hlubina a Jan Karel), t. 1560/VIII.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

o udělování státního občanství a příslušnosti do Československé republiky, t. 1863/VII.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2123/XXII.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o zřízení školních odborů u brněnské zemské školní rady, t. 1863/VIII.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2178/XXVIII.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí pronesenou dne 30. VIII. 1925 na veřejné schůzi v Karvinné).

7, 16. II. 1926; 271, I.

zpr. t. 645; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 72, 31. III. 1927; 531, IV.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14, č. 5 a § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky).

61, 15. II. 1927; 1598, III.

žád. odvolána 86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 16, č. 1 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1391; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 146, 22. VI. 1928; 19-20, VI.

okres. s. v Č. Těšíně (přestupek podle § 314 tr. z.).

114, 6. XII. 1927; 5, V.

zpr. t. 1519; zprav. dr Daněk;

nevydán 154, 13. VII. 1928; 14, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3, přečin podle § 11, č. 2 zákona na ochranu republiky, přečin podle §§ 491, 493 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863 a přestupky podle §§ 9, 10, 11, 17 tiskového zákona).

116, 13. XII. 1927; 7, V.

zpr. t. 2086; zprav. J. Tůma;

nevydán 206, 14. VI. 1929; 43-4, VIII.

okres. s. ve Fryštátě (přestupky podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky a podle § 491 tr. z. (čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863).

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

157, 6. IX. 1928; 12, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

157, 6. IX. 1928; 12, VI.

okres. s. v Čes. Těšíně (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

165, 18. X. 1928; 7, VII.

okres. s. ve Fryštátě (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 a § 11, č. 2 zákona na ochranu republiky).

169, 24. X. 1928; 107, VII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

172, 6. XI. 1928; 7, VII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

173, 7. XI. 1928; 3, VII.

okres. s. ve Fryštátě (přestupky podle §§ 488, 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863).

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3, přečiny podle § 14, č. 5, § 18, č. 2, § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, případně přestupek podle § 15, č. 4 téhož zákona).

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky) (č. j. 694-II).

181, 20. XII. 1928; 7, VII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky) (č. j. 695-II).

181, 20. XII. 1928; 7. VII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14, č. 5 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

181, 20. XII. 1928; 7, VII.

okres. s. ve Fryštátě (přestupek podle §§ 488, 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863).

184, 26. II. 1929; 7, VII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločiny podle § 15, č. 3 a § 16, č. 2 zákona na ochranu republiky a přečiny podle § 14, č. 5, § 15, č. 2 a § 16, č. 1 téhož zákona).

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle § 14, č. 5, § 15, č. 2, § 16, č. 1 a § 18, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky).

209, 24. VI. 1929; 3, VIII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločiny podle § 15, č. 3 a přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 1-3 zákona na ochranu republiky).

212, 26. VI. 1929; 4, VIII.

 

SPINA Franz, dr.

II. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal. 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. kult. a ústav.-práv.

Zvolen provisorně místopředsedou posl. sněmovny a vykonal slib jako místopředseda.

1, 17. XII. 1925; 19-20, I.

Zvolen definitivně místopředsedou posl. sněmovny.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Jmenován ministrem veř. prací 12. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 2, III.

Po jmenování ministrem veř. prací vzdal se funkce místopředsedy posl. sněmovny.

42, 14. X. 1926; 4, III.

Zproštěn úřadu ministra veř. prací 7. XII. 1929.

Návrhy:

ve věci restrikce úřednictva, t. 24.

6, 21. XII. 1925; 240, I.

aby na Hlučínsku byly zřízeny veřejné německé obecné školy, t. 50.

7, 16. II. 1926; 265, I.

na úpravu vyučování češtině na školách obecných a občanských, t. 180.

15, 16. III. 1926; 855, I.

o udělení důchodů předků a důchodů vdovských, t. 203.

17, 24. III. 1926; 1066, II.

na poskytnutí podpory postiženým živelními pohromami, t. 482.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

aby volby výborů konaly se podle zásady poměrného zastoupení.

1, 17. XII. 1925; 22, I.

aby o prohlášení min. předsedy J. Černého ze 24. III. 1926 byla zahájena rozprava.

17, 24. III. 1926; 1062, II.

aby návrh A. Stenzla, dr Spiny, dr Luschky a inž. Junga (t. 240) byl projednán zkráceným řízením podle § 55 jedn. ř.

40, 24. VI. 1926; 2550, II.

Resoluce:

k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360), stran uvolnění dovozu a vývozu a úpravy dopravních tarifů.

30, 11. VI. 1926; 1780, II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

3, 18. XII. 1925; 56, I.

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128)

14, 12. III. 1926; 784, I.

Interpelace:

o restrikci na německých obecných a občanských školách, t. 49/IV.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 250/XXII.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

o poměru okresního školního inspektora prof. Františka Kempfa v Ústí n. Lab. k tamějšímu učitelstvu, t. 49/X.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 214/XI.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

o zabrání obecní kanceláře v Krasíkově, okres Zábřeh na Moravě, pro českou menšinovou školu, t. 181/XIV.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

o zrušení německé krajkářské školy v Hengstererben, t. 215/XXIII.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 442/XXXII.

43, 15. X. 1926; 34, III.

o zrušení německé občanské školy v Hrušově, t. 249/V.

23, 26. V. 1926; 1254, II.

odpov. t. 576/VIII.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o postupu proti německým soukromým obecným školám v Hlavnici a Žimrovicích (ve Slezsku), t. 249/XVI.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

odpov. t. 803/XII.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o zestátnění německého evangelického reálného gymnasia (lycea) v Kežmarku, t. 285/VII.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 725/IX.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

že se německé děti donucují k docházce do české menšinové školy v Mířkově, t. 285/XX.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

o zrušení německé občanské školy v Hrušově, t. 285/XXI.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 576/VIII.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o zřízení české menšinové školy v Srní a o nátlaku na německé děti, aby docházely do této školy, t. 285/XXII.

27, 8. VI. 1926; 1355, II.

odpov. t. 928/V.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

o zrušení německé školní expositury v Sylvárově v okrese královédvorském, t. 351/VI.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

o české menšinové škole v Pobučí v okrese zábřežském na Moravě, t. 358/I.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

odpov. t. 1003/II.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

o zřízení české menšinové školy v Hoře Sv. Šebestiána u Chomutova, t. 528/IV.

43, 15. X. 1926; 35, III.

odpov. t. 928/VIII.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

o zamýšleném zřízení české menšinové školy v Javorníku (ve Slezsku), t. 538/XII.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 957/XXIII.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

 

SRBA Antonín

II. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. br. - doprav. - ústav. práv. a zásob.

Návrhy:

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí Labe na českém východě, živelní povodní poškozeným, t. 145.

12, 4. III. 1926; 536, I.

na urychlené poskytnutí pomoci obcím a obyvatelstvu okresu Ústí n. Orlicí, postiženým katastrofální průtrží mračen, t. 2308.

203, 11. VI. 1929; 6, VIII.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

28, 9. VI. 1926; 1430, II.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 62, V.

o zákonu, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (t. 1699); mluví o zvýšení ceny cukru.

157, 6. IX. 1928; 33, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr. Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 76, VII.

o vládním prohlášení předsedy vlády a ministra národní obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 29, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o poškozování samosprávného okresu Ústí n. Orl. a samosprávy vůbec nedbalým předpisováním, liknavým vybíráním nebo přímým zadržováním vybraných přirážek, t. 1478.

138, 22. III. 1928, 75, VI.

odpov. t. 1522.

139, 23. III. 1928; 48, VI.

naléhavá, o zákazech dovážeti skot a vepře z Polska do Československé republiky, t. 2015.

195, 26. IV. 1929; 27, VIII.

odpov. t. 2118.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

naléhavá, aby byl veřejně vykázán finanční důsledek a způsob provádění zákonů č. 102 Sb. z. ze dne 3. III. 1921 a č. 403 Sb. z. ze dne 21. XII. 1922 a prováděcích nařízení č. 163 Sb. z. ze dne 14. IV. 1921 a č. 169 ze dne 19. VII. 1923, jimiž se co do dávek veřejných poskytují výhody pro stavby budov obytných a provozních nebo pro vyměnění nových strojů a zařízení.

205, 13. VI. 1929; 3, VIII.

o snížení úrokové míry a zřízení poštovní spořitelny, t. 181/XI.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 442/III.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o příčinách leteckých neštěstí, zvláště pak nedávné letecké katastrofy v Pardubicích, t. 603/I.

44, 19. X. 1926; 81, III.

odpov. t. 803/XVI.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o zrušení koedukace na státním učitelském ústavě v Chrudimi, čímž se nadhánějí studentky do klášterního ústavu učitelského řím.-kat. kongregace školních sester v Chrudimi a studentky nekatolické z Chrudimě a okolí se vylučují ze studia na učitelském ústavě vůbec, t. 1595/XIII.

148, 26. VI. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1887/IX.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

že se znemožňuje stavba silnic v okresu přeloučském a katastrofálně poškozují finance okresu příkrým a zbytečným postupem Zemského správního výboru v Čechách, t. 1595/XIV.

148, 26. VI. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1999/XIX.

185, 28. II. 1929; 76, VII.

 

SRDÍNKO Otakar, dr.

I B. voleb. kraj.

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Jmenován ministrem školství a národní osvěty 9. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

Zproštěn úřadu ministra školství a národní osvěty 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Jmenován ministrem zemědělství 12. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 2, III.

Zproštěn úřadu ministra zemědělství 7. XII. 1929.

Návrhy:

5 pozměň. návrhů k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333) k §§ 7, 25, 40, 157 a 210.

34, 17. VI. 1926; 2108, 2114-5, 2122 a 2125, II.

4 pozměň. návrhy k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k §§ 7, 13 a 46.

34, 17. VI. 1926; 2131-39, II.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), stran výchovného a služebních přídavků právních úředníků administrativních.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

 

STANĚK František, dr.

X. voleb. kraj.

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. br. - kom. pro dáv. z maj. a Stál.

Návrhy:

na vydání zákona o odpisu daně pozemkové pro poškození naturálního výnosu živelními pohromami, t. 63.

7, 16. II. 1926; 266, I.

o zvýšení státní dotace na podporu zemědělců, postižených pádem dobytka, t. 73.

7, 16. II. 1926; 266, I.

na vydání zákona o dávce z přírůstku hodnoty nemovitostí, t. 78.

7, 16. II. 1926; 266, I.

na změnu § 9 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 338 Sb. z., o dani z vodní síly, t. 87.

7, 16. II. 1926; 267, I.

aby urychleně provedena byla ustanovení II. hlavy zákona ze dne 15. X. 1925, č. 227 Sb. z., o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod při živelních pohromách v budoucnosti, t. 103.

9, 18. II. 1926; 364, I.

na zmírnění katastrofy pohořelým v Mikulově, t. 270.

21, 18. V. 1926; 1222, II.

na pomoc postiženým živelními pohromami, t. 396.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

na neprodlené vydání zákona o stavebním ruchu, t. 399.

31, 12. VI. 1926; 1832, II.

na vydání zákona, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala záruku za výpůjčky Moravsko-slezských elektráren, akciové společnosti v Mor. Ostravě, t. 466.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

na vydání zákona, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala záruku za výpůjčky Západomoravských elektráren, akciové společnosti v Brně, t. 467.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

na vydání zákona, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala záruku za výpůjčky Severomoravských elektráren, akciové společnosti v Mohelnici, t. 468.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

na vydání zákona, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala záruku za výpůjčky Středomoravských elektráren, akciové společnosti v Přerově, t. 469.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

na vydání zákona na rozšíření působnosti konkurenčních (silničních) okresů na Moravě a ve Slezsku při účasti v záležitostech elektrisačních a při úpravě (regulaci) vodních toků, spojení železničních a automobilových, t. 607.

45, 20. X. 1926; 222, III.

na pomoc krajům, v nichž dobytkářství ohroženo jest nemocí zv. distomatosa, t. 948.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

na okamžité poskytnutí pomoci poškozeným katastrofální průtrží mračen a povodní na Třebíčsku, t. 1028.

84, 9. VI. 1927; 1579, IV.

na pomoc postiženým živelními pohromami v okrese Bystřice n. Pern., na Olomoucku a Opavsku, t. 1030.

84, 9. VI. 1927; 1579, IV.

na pomoc postiženým živelními pohromami, t. 1049.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

na vydání zákona o úpravě některých právních poměrů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), t. 1526.

137, 20. III. 1928; 34, VI.

na poskytnutí státní pomoci postiženým krupobitím na okresech jihlavském, třešťském, telečském a počáteckém, t. 1608.

145, 21. VI. 1928; 5, VI.

na pomoc zemědělcům postiženým živelní pohromami v r. 1928, t. 1717.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

na mimořádná opatření v důsledku katastrofální letošní zimy, t. 2016.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

pozměň. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o přímých daních a stanovení státních mimořádných přirážek k přímým daním pro rok 1926 (t. 13) k čl. VIII.

11, 25. II. 1926; 499, I.

pozměň. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k § 1.

97, 8. VII. 1927; 2476, IV.

na volbu zapisovatelů o pořadatelů posl. sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

na zřízení 19členného výb. ústav.-práv.

1, 17. XII. 1925; 22, I.

aby rozp. výb. měl 31 členů, výb. in. a im. po 19 členech.

1, 17. XII. 1925; 22, I.

na zřízení 19člen. výb. br., kult. a zahr., 31člen. výb. soc.-pol., zeměd. a živn. podle zásady poměrného zastoupení.

7, 16. II. 1926; 275-9, I.

na zřízení 19člen. výb. zdrav., doprav., zásob. a vyšetř. podle zásady poměrného zastoupení.

11, 25. II. 1926; 505-7, I.

aby o vládních prohlášeních min. předs. dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléh. interp. v otázkách hospodářských t. 525, 586, 587, 588, 591, 592 a 594 byla zahájena jednotná rozprava.

43, 15. X. 1926; 46, III.

na zvolení Karla Chochole, min. rady v Praze náhradníkem volebního soudu za zemřel. Jos. Bukvaje.

60, 16. XII. 1926; 1572, III.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prodeji vína vlastní výroby držiteli vinohradů a ovocných sadů na Slovensku a Podkarpat. Rusi (t. 2208); polemisuje s vývody posl. Koudelky ze 198. schůze o Švehlově poselství.

199, 24. V. 1929; 28, VIII.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977), v níž se ohražuje proti výrokům posl. Mikulíčka.

87, 15. VI. 1927; 1690, IV.

Osobní poznámka:

za rozpravy o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977), v níž ohražuje se proti výrokům ve věcné poznámce posl. Mikulíčka.

87, 15. VI. 1927; 1691, IV.

Interpelace:

naléhavá, o maďarské aféře penězokazecké, t. 98.

7, 16. II. 1926; 262, I.

zodpověděna prohlášením min. zahr. dr Beneše.

7, 16. II. 1926; 279, I.

o tragickém výbuchu třaskavin v Truhlářské ulici v Praze, t. 182/I.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 199.

15, 16. III. 1926; 927, I.

2. odpov. t. 309/V.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o opatřeních vlády proti loupeživému řádění tuláků, cikánů a jiných nebezpečných živlů, t. 1017/II.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

Dotazy:

o zdražení palivového a stavebního dřeva v zabraných lesích i v lesích státních.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o údolních přehradách u Kyniček a u Vranova na Moravě.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

v záležitosti zřízení šekového úřadu v Brně.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

aby přehrada na řece Dyji byla co nejdříve provedena a aby do státního rozpočtu republiky Československé na rok 1927 obnos potřebný vložen byl.

35, 18. VI. 1926; 2215, II.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

aby vláda vyšetřila zátopy v župě jihlavské a poskytla podporu postiženým.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

"S" resp. Sam-Sie "S" resp. Simm "S" resp. Siv-Slá "S" resp. Sli-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Sti-Sze "S" resp. Szu-Schn "S" resp. Schollich "S" resp. Schu-Šaf "S" resp. Šam-Špa "S" resp. Špa-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP