"S" resp. Sam-Sie "S" resp. Simm "S" resp. Siv-Slá "S" resp. Sli-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Sti-Sze "S" resp. Szu-Schn "S" resp. Schollich "S" resp. Schu-Šaf "S" resp. Šam-Špa "S" resp. Špa-Šve

SCHUBERT Ottakar

VIII. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. in. - soc.-pol. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

na změnu živnostenského řádu (zákon ze dne 16. I. 1895, č. 21 ř. z., ve znění zákona ze dne 18. VII. 1905, č. 125 ř. z.), t. 239.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

o živelních škodách způsobených krupobitím a průtrží mračen v obcích Eisendorf, Ruštejn, Walddorf, Frančina Huť, Ples a jiných, t. 308.

23, 26. V. 1926; 1257, II.

aby obcím v soudních okresech horšovotýnském, hostouňském, ronšperském, domažlickém a novokdyňském, těžce postiženým živelními pohromami, byla poskytnuta pomoc, t. 544.

43, 15. X. 1926; 39, III.

o živelních škodách v okresech stodském, dobřanském, plzeňském, stříbrském, touškovském, planském, tachovském, bezdružickém, manětínském, mariánsko-lázeňském, tepelském a přimdském, t. 546.

43, 15. X. 1926; 39, III.

o ustanovování válečných poškozenců, prominutí přeplatků a zrušení okresních úřadů, t. 549.

43, 15. X. 1926; 39, III.

na poskytnutí pomocí pohořelým v Maršových Chodech v okrese tachovském, t. 573.

43, 15. X. 1926; 40, III.

na poskytnutí pomoci pohořelým v Boru, v politickém okresu tachovském, t. 578.

43, 15. X. 1926; 40, III.

na poskytnutí pomoci obcím poškozeným krupobitím v soudním okrese hostouňském: Slatina, Holubeč, Štítary, Tasnovice, Hostouň, Vítání, Mutěnín a Erazim atd., t. 1215.

102, 25. X. 1927; 17, V.

aby byla poskytnuta vydatná státní pomoc pro těžké krupobití, které postihlo téměř všechny obce soudních okresů Horšovský Týn, Hostouň a Ronšperk a sousedních okresů, t. 1774.

159, 13. IX. 1928; 48, VI.

doplň. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (t. 175) k čl. I.

15, 16. III. 1926; 927, I.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2359-60, II.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892) ke hlavě II a VI k §§ 13 a 49.

65, 17. III. 1927; 148, 153, IV.

na přikázání zprávy o úpravě platů duchovenstva (t. 429) soc.-pol. výb.

36, 19. VI. 1926; 2357, II.

aby návrhy J. Schweichharta t. 1386 a S. Tauba t. 1387 byly přikázány výborům podle § 23, odst. 6, protože o nich iniciativní výbor do předepsané 30denní lhůty nerozhodl.

125, 26. I. 1928; 49, V.

Resoluce:

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (t. 175), stran vydání zákona o válečných poškozencích bez zřetele k hranici příjmu.

15, 16. III. 1926; 927, I.

2 resol. k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran záloh na kongruu a podpor duchovním k službě neschopným.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894), aby zákon dbal zájmů již umístěných zaměstnanců, na něž se nevztahuje.

71, 30. III. 1927; 447, IV.

k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777), stran novely k zákonu ze 6. VI. 1924, č. 128 Sb. z.

164, 21. IX. 1928; 143, VI.

k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 2092), stran podpory akce směřující k opatření bytů státním zaměstnancům.

188, 7. III. 1929; 29, VII.

Řeč v rozpravě:

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 175)

15, 16. III. 1926; 907, I.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

33, 16. VI. 1926; 1863, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. kult.

52, 24. XI. 1926; 681, III.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759)

57, 10. XII. 1926; 1333, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892).

63, 15. III. 1927; 25, IV.

o zákonu o potulných cikánech a podobných tulácích (t. 1167).

101, 14. VII. 1927; 2649, IV.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439)

128, 7. II. 1928; 15, V.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

162, 19. IX. 1928; 24, VI.

o zákonu o státních starobních podporách (t. 2000).

185, 28. II. 1929; 48, VII.

Interpelace:

o náhradě za ztráty způsobené kulhavkou a slintavkou, t. 181/VII.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 803/XVIII.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o vybírání obecních přirážek, t. 227/XIV.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 564/XIX.

43, 15. X. 1926; 36, III.

Dotazy:

aby byly co nejrychleji vyplaceny peníze zadržené při kolkování bankovek.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 12, 4. III. 1926; 533, I.

o nezákonném odmítnutí přihlášek k výměně válečných půjček za 3 % odškodňovací dluhopisy.

19, 6. V. 1926; 1095, II.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

že pražský poštovní šekový úřad příliš otálí s vyplácením peněz.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 70, 29. III. 1927; 342, IV.

o nepřístojnostech na trati státní dráhy Planá-Cheb.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

 

SCHUSTER Karl

VIII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. a živn.

Návrhy:

aby byla poskytnuta podpora obětem živelní pohromy v okresech sušickém a klatovském, t. 554.

43, 15. X. 1926; 39, III.

2 pozměň. a 2 event. návrhy k osnově zákona, jímž se doplňuje zákon z 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu (t. 1839) k čl. I a II.

172, 6. XI. 1928; 34, VII.

pozměň. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 2091) k § 1.

188, 7. III. 1929; 28, VII.

pozměň. návrh k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 2090) k § 1.

188, 7. III. 1929; 29, VII.

Řeč v rozpravě:

o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (t. 175).

15, 16. III. 1926; 915, I.

o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 747)

57, 10. XII. 1926; 1357, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

135, 15. III. 1928; 69, VI.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu (t. 1839)

172, 6. XI. 1928; 15, VII.

o zákonu o ochraně nájemníků (t. 2091), o stavebním ruchu (t. 2092) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 2090).

188, 7. III. 1929; 6, VII.

Interpelace:

o porušování předpisů na ochranu stavebních dělníků, t. 663/XIV.

53, 25. XI. 1926; 842, III.

odpov. t. 1003/III.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

o nové konfiskaci časopisu "Der Bund", t. 1480/VI.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

odpov. t. 1553/XVIII.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

 

SCHWEICHHART Josef

V. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. doprav. - rozp. - ústav.-práv. - zahr. a zeměd.

Návrhy:

aby ihned byla poskytnuta pomoc oblastem postiženým bouří dne 5. VI. 1926, t. 400.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

aby byl vydán zákon o tvoření zájmových svazů obcí pro získávání lesů podle přídělového zákona, t. 1360.

117, 14. XII. 1927; 48, V.

na změnu zákona ze dne 30. I. 1920, č. 81 Sb. z., kterým se vydávají po rozumu § 10 zákona ze dne 16. IV. 1919, č. 215 Sb. z., ustanovení o přídělu zabrané půdy a upravuje se právní poměr ku přidělené půdě (Zákon přídělový), t. 1386.

119, 16. XII. 1927; 5, V.

aby byly poskytnuty naléhavé nouzové výpomoci obětem živelní pohromy v okrese štětském, t. 1611.

145, 21. VI. 1928; 5, VI.

pozměň. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k § 2.

97, 8. VII. 1927; 2476, IV.

8 pozměň. a 1 event. návrh k osnově zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617) k §§ 1, 5-7, 9-16, 18, 21 a 24.

145, 21. VI. 1928; 40-43, VI.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 7. III. 1924, č. 64 Sb. z., jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské (t. 1698) k čl. 1 a 2.

152, 11. VII. 1928; 19, VI.

Resoluce:

k osnově zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) (t. 1381), stran změny daně pozemkové.

119, 16. XII. 1927; 29, V.

Řeč v rozpravě:

o odůvodnění projednání návrhu posl. Grünznera t. 53 (zrušení restrikčního zákona) řízením zkráceným podle § 55 jedn. ř.

9, 18. II. 1926; 342, I.

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925 (t. 245); mluví o generální stávce v Anglii a zemědělských clech.

19, 6. V. 1926; 1129, II.

o změně celního sazebníku (t. 360)

29, 10. VI. 1926; 1532, II.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429)

36, 19. VI. 1926; 2276, II.

o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 511 a 512).

41, 25. VI. 1926; 2572, II.

o návrzích, týkajících se živelních pohrom (t. 519/I-IV).

46, 11. XI. 1926; 246, III.

o zákonu, jímž se povolují daňové výhody pro nově vzniklé výrobní podniky národohospodářské důležitosti (t. 517)

56, 9. XII. 1926; 1232, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892)

64, 16. III. 1927; 76, IV.

o třetí dodatkové úmluvě z 23. VI. 1926 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřené v Praze dne 4. V. 1921 (t. 766).

76, 29. IV. 1927; 750, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000).

80, 5. V. 1927; 1050, IV.

o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977).

86, 14. VI. 1927; 1628, IV.

o zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159).

97, 8. VII. 1927; 2454, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr. Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 105, V.

o zákonu o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) (t. 1381).

119, 16. XII. 1927; 6, V.

o prohlášení náměstka předs. vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska)

124, 25. I. 1928; 19, V.

o zákonu o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617)

145, 21, VI. 1928; 20, VI.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 7. III. 1924, č. 64 Sb. z., jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské (t. 1698); mluví o firmě Baťa.

152, 11. VII. 1928; 17, VI.

o III. a IV. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě RČS s Polskem (t. 1849 a 1850), o smlouvě mezi týmiž státy o úpravě řeky Olše a potoka Petrůvky (t. 1975) a o smlouvě mezi RČS a Německem o hraniční Odře (t. 1976)

158, 7. IX. 1928; 10, VI.

o zákonu, kterým se mění a doplňují trestní zákony a trestní řády (t. 2053).

187, 6. III. 1929; 16, VII.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 13. VI. 1922, č. 188 Sb. z., jímž se upravuje poměr Československé státní správy k československým plavebním společnostem Labské a Dunajské (t. 2045).

189, 8. III. 1929; 10, VII.

o zákonu, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215)

200, 4. VI. 1929; 12, VIII.

o úmluvě mezi RČS a královstvím SHS mezi věřiteli a dlužníky o pohledávkách ve starých rak.-uher. korunách (t. 2304 a 2398); protestuje proti zabavení článku: Kdo jest král Fuad? v časopise "Sozialdemokrat".

212, 26. VI. 1929; 24, VIII.

Prohlášení:

v němž jménem klubu německých sociálně-demokratických poslanců reaguje na vývody náměstka předsedy vlády dr Šrámka, jež podal v prohlášení ze 6. IX. 1928 o zvýšení ceny cukru.

158, 7. IX. 1928; 39, VI.

Interpelace:

o zabavení časopisu "Der kleine Landwirt" ze dne 11. III. 1927, t. 1017/IX.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. t. 1212/XXV.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o živelních pohromách způsobených dne 8. VII. 1927 v pohraničním území severozápadních Čech, t. 1205/VII.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1456/III.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

o zabavení časopisu "Bekleidungsarbeiter", t. 1688/VII.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1978/III.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

o stranickém provádění zákona o náhradní záloze, t. 2313/XV.

210, 24. VI. 1929; 3, VIII.

o zabavení časopisu "Nordböhmischer Volksbote", t. 2313/XVI.

210, 24. VI. 1929; 3, VIII.

 

ŠAFRANKO Emanuel

XVIII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 78, 4. V. 1927; 890, IV.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. soc.-pol.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 191, I.

o vlastní imunitní záležitosti (t. 406).

70, 29. III. 1927; 376, IV.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za r. 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 753).

74, 7. IV. 1927; 641, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2171, IV.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 59, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

135, 15. III. 1928; 53, VI.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze dne 6. IX. 1928 o zvýšení ceny cukru.

158, 7. IX. 1928; 48, VI.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka o politické situaci (volby do zemských zastupitelstev)

178, 18. XII. 1928; 54, VII.

Interpelace:

naléhavá, o zrušení papíren v Slavošovcích a Horce, t. 760.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

odpov. t. 800/I.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

Žádost ve věcech imunity:

soud. stol. v Užhorodě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, spáchaný řečí na veřejné schůzi dne 3. VIII. 1924 v Užhorodě)

7, 16. II. 1926; 267, I.

zpr. t. 406; zprav. V. Votruba;

vydán: 70, 29. III. 1927; 375-7" IV.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 312 tr. z. proti pol. nadstrážníkovi Karlu Šimánkovi)

7, 16. II. 1926; 269, I.

zpr. t. 140; zprav. dr Daněk;

vydán: 24, 27. V. 1926; 1284, II.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a zločiny podle § 85 a), b) a § 87 tr. z.)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

vydán: 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

sedrie v Báňské Bystřici (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, přečin podle § 14, č. 1 a 5 téhož zákona a přestupek podle § 29, č. 1 a 3 zákona o tisku)

63, 15. III. 1927; 15, IV.

žád. odvolána 86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

žád. obnovena 88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

zpr. t. 1263; zprav. V. Košek;

nevydán 128, 7. II. 1928; 39, V.

župní úřad ve Zvolenu (přestupek nehlášení se k pobytu)

89, 24. VI. 1927; 1775, IV.

zpr. t. 1317; zprav. V. Košek;

nevydán 136, 16. III. 1928; 116, VI.

sedrie v Rim. Sobotě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

118, 15. XII. 1927; 5, V.

zpr. t. 1926; zprav. J. Tůma;

nevydán 193, 21. III. 1929; 8, VIII.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 4, odst. I, II zákona o útisku č. 309/21 Sb. z.)

128, 7. II. 1928; 7, V.

zpr. t. 1853; zprav. dr Ravasz;

vydán: pouze pro přestupek podle § 4, odst. I a II zákona o útisku č. 309/21 Sb. z.

188, 7. III. 1929; 34-5, VII.

sedrie v Komárně (přečin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

151, 10. VII. 1928; 10, VI.

zpr. t. 1919; zprav. dr Ravasz;

nevydán 192, 20. III. 1929; 59, VIII.

sedrie v Rim. Sobotě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přečin podle § 14, č. 5 téhož zákona)

157, 6. IX. 1928; 12, VI.

pol. tr. s. v Bratislavě (přestupek podle § 16 nařízení býv. uh. min. vnitra a spravedlnosti ze dne 26. IX. 1909, čís. 65000/1909 B. M.)

172, 6. XI. 1928; 7, VII.

polic. ředit. v Bratislavě (přestupek podle § 16 nařízení býv. uh. min. vnitra a spravedlnosti ze dne 26. IX. 1909, č. 65.000 B. M.)

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

sedrie v Komárně (přečin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (§ 1, odst. I zákona na ochranu republiky, § 159 voj. trest. zákona) a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

kraj. s. v Komárně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (§ 159 voj. tr. zák.)

208, 19. VI. 1929; 3, VIII.

Volán k pořádku:

13, 11. III. 1926; 650, 651, I.

90, 27. VI. 1927; 1856, IV.

91, 28. VI. 1927; 1980, IV.

123, 24. I. 1928; 18, 19, 30, V.

"S" resp. Sam-Sie "S" resp. Simm "S" resp. Siv-Slá "S" resp. Sli-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Sti-Sze "S" resp. Szu-Schn "S" resp. Schollich "S" resp. Schu-Šaf "S" resp. Šam-Špa "S" resp. Špa-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP