Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Celkem nalezeno 175 tisků. (4. strana, celkem stran: 9)

ČísloKrátký názevStav projednávání
 915/0 Novela z.o trestní odpovědnosti práv.osob a řízení proti nim1. čtení
 918/0 Novela ústav. z. - Ústava České republiky1. čtení
 919/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu1. čtení
 921/0 Novela z. o výkonu vazby1. čtení
 922/0 Novela z.o posk.dotací soukr.škol., předškol. a škol.zaříz.1. čtení
 934/0 Novela z. o majetku České republiky2. čtení - obecná rozprava
 935/0 Novela z. o neziskových nemocnicích1. čtení
 948/0 N.z., kterým se zrušuje zákon o významné tržní síle1. čtení
 951/0 Novela z. o daních z příjmů2. čtení - obecná rozprava
 957/0 Novela z. o rodině1. čtení
 961/0 Novela z. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv - RJ1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 967/0 Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu - RJ1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 969/0 Novela z. - Ústava ČR1. čtení
 970/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu1. čtení
 971/0 Novela z.o někter.opatřen.proti leg.výnosů z trest.činnosti1. čtení
 972/0 Novela z. o státních svátcích1. čtení
 976/0 Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob. chráněnými živočichy1. čtení
 977/0 Novela z. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci - EU1. čtení
 979/0 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění1. čtení
 984/0 N.z. o Rozhodčím soudu pro sport1. čtení

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>ISP (příhlásit)