Sněmovní tisk 961/0
Novela z. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t096100.pdf (Dokument PDF, 108 KB)t096100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0961a0.pdf (Dokument PDF, 55 KB)t0961a0.doc

Rozesláno poslancům

29. března 2013 v 11:15
ISP (příhlásit)