Sněmovní tisky
Mgr. Roman Sklenák - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 18 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 71/0 Novela z. - služební zákon Poslanecký návrh zákona Schváleno, 234/2014 Sb.
 143/0 Novela z. o soudních poplatcích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 335/2014 Sb.
 181/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona Schváleno, 164/2015 Sb.
 237/0 Novela z. o nakládání s bezpečnostním materiálem - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 266/2014 Sb.
 242/0 N.z.o změně zák. v souvis. s přijetím zákona o státní službě Poslanecký návrh zákona Schváleno, 250/2014 Sb.
 243/0 N.z.o soukromém zdr.pojištění cizinců při pobytu na území ČR Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 366/0 Novela z. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Poslanecký návrh zákona Schváleno, 127/2015 Sb.
 378/0 N.z. o odškod. za ztrátu zaměst. z pol.důvodů býv. vojákům Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 491/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 359/2015 Sb.
 592/0 Novela z. o obchodních korporacích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 458/2016 Sb.
 742/0 Novela z. na ochranu zvířat proti týrání Poslanecký návrh zákona Schváleno, 255/2017 Sb.
 857/0 N. z. - zahrádkářský zákon Poslanecký návrh zákona Vráceno
 888/0 Novela z. o pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 151/2017 Sb.
 920/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1008/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1022/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 226/2017 Sb.
 1089/0 Novela z. o HK ČR a AK ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto Senátem
 1124/0 Novela z. o registru smluv - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 249/2017 Sb.


ISP (příhlásit)