Sněmovní tisk 1022/0, část č. 1/4
Novela z. o státních svátcích - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t102200.pdf (Dokument PDF, 403 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1022a0.pdf (Dokument PDF, 188 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

6. února 2017 v 10:52
ISP (příhlásit)